ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Haksız Tahrik - Azami Oranda Ceza

04-02-2021 - 945

Haksız Tahrik - Azami Oranda Ceza


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2018/1969
2020/1747
2020-07-13

1- Maktul ...'ü kasten öldürme suçundan TCK'nin 25/1, CMK'nin 223/2-d maddesi gereğince beraatine ilişkin hükmüne yönelik yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin istinaf başvurusunun esastan reddine,

2- Maktul ...'ü kasten öldürme suçundan TCK'nin 81/1, 29, 62/1, 53/1-2-3, 63. maddeleri gereğince 15 yıl hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan istinaf başvurusu üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin hükmün kaldırılarak; TCK'nin 82/1-d, 29, 62/1, 53/1-2-3, 63. maddeleri gereğince 24 yıl hapis cezası,

Sanık ... hakkında;

1- Maktul ...'ü kasten öldürme suçundan TCK'nin 25/1, CMK'nin 223/2-d maddesi gereğince beraatine ilişkin hükmüne yönelik yapılan istinaf başvurusu üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin hükmün kaldırılarak; CMK'nin 223/2-e maddesi gereğince beraat,

2- Maktul ...'ü kasten öldürme suçundan TCK'nin 39/2-c, 81/1, 39/1, 29, 62/1, 53/1-2-3, 63. maddeleri gereğince 7 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmüne yönelik

yapılan istinaf başvurusu üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin hükmün kaldırılarak; CMK'nin 223/2-e maddesi gereğince beraat.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık ... hakkında; kardeşi maktul ...’i kasten öldürme suçundan mahkumiyet, maktul ...’i kasten öldürme suçundan kurulan beraat hükümleri ile sanık ...’in maktullere yönelik kasten öldürme suçlarından kurulan iki ayrı beraat hükmünün, sanık ... müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan incelemede; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 29/09/2017 gün ve 2017/1572 E. 2017/1731 K.sayılı kararında bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafii ve katılanlar vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

Sanık ... ve maktul ...’in üvey kardeş oldukları, aralarında uzun senelere dayanan ailevi bir anlaşmazlık olduğu ve bu nedenle görüşmedikleri, aralarındaki geçimsizliğin çocukları arasında da husumete dönüştüğü, yakın yaşta olan ve aynı yerde çalışan sanık ... ve maktul ...’in olay günü kavga ettiği, birbirlerine taş attıkları daha sonrasında ikisinin de babalarını haberdar ettiği, olay günü sanıkların maktullerin evinin yakınına sigara almak için arabayla gittikleri sırada, yolda maktul ...’i gördükleri, sanık anlatımlarına göre aralarında küfürleşme olduğu, maktulün annesi tanık Nakiye’ye göre ise maktul ...’in bana silah atıyorlar diyerek eve geldiği bunun üzerine maktul ...’in elinde sopa, maktul ...’in elinde sopa ve tabanca ile dışarı çıkarak sanıklara karşılık verdikleri, maktul ...’in sanık ...’ı yaraladığı, sanık ...'ün yaralı vaziyette oğlu sanık ...’in bulunduğu aracın arkasına geldiği, sanık ...’in araçta bulunan ve ...'a ait olan av tüfeğine mermi doldurup babası sanık ...’a verdiği, sanık ...’ın tüfek ile maktuller ... ve ...'e doğru ateş ederek maktulleri öldürdüğü olayda;

1- Sanık ... hakkında maktul ...’i kasten öldürme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Maktul ...’den sanık ...’a yansıyan herhangi bir haksız hareket olmadığı halde, yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesi uyarınca haksız tahrik indirimi yapılarak eksik ceza tayini,

2- Sanık ... hakkında maktul ...’e karşı kasten öldürme suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesinde;

Sanık ...’ın oğlu sanık ... ile birlikte önceki husumetlerine dayanarak olay günü aralarında başlayan tartışmada, elinde tüfek ile maktullerin evine yaklaşarak ateş ettiği, maktullerin de sopalar ve tabanca ile karşılık verdiği, maktul ...’in elindeki tabanca ile sanık ...’ı öldürücü olmayan isabetlerle yaraladığı, sanık ...’ın kendi beyanına göre yaralanması üzerine aracın arkasına geçerek açılan ateşten korunma imkanı bulduğu, sanık ...’in arabada bulunan av tüfeğine mermi doldurarak babası sanık ...’a verdiği ve sanık ...’ın açılan ateş sonucu yaralanmasından duyduğu hiddetle tüfekle maktulleri hedef gözeterek ateş etmeye başladığı olayda, 5327 sayılı TCK'nin 29. maddesi gereğince maktul tarafın eylemlerinin ulaştığı boyut nedeniyle, sanık ... hakkında azami oranda indirim uygulayarak kasten öldürme suçundan mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde sanığın kendini cezadan kurtarmaya yönelik ve tanık beyanları ile de doğrulanmayan soyut nitelikteki savunmasına itibar edilmek suretiyle, fiilin meşru savunma koşullarında işlendiği kabul edilerek yazılı biçimde beraat kararı verilmesi,

3-Sanık ... hakkında maktul ...’e karşı kasten öldürme suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesinde;

Sanık ..., sanık ...’ın elinde tüfek ile maktullerin evine yaklaşarak ateş ettiği, maktullerin de sopalar ve tabanca ile karşılık verdiği olayda, maktul ...’in sanık ...’ı öldürücü olmayan isabetle tabanca ile yaraladığı, sanık ...’ın yaralanması üzerine aracın arkasına geçerek saklandığı ve açılan ateşten korunma imkanı bulduğu, sanık ...’in bu sırada arabanın arkasında tüfeği doldurup babasına verdiği ve sanık ...’ın maktulleri öldürdüğü olayda; sanık ...’in, öldürme eyleminin işlendiği sırada fiilin icrasını kolaylaştırması eyleminin kasten öldürmeye yardım olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu bağlamda sanık ...’in maktule karşı TCK'nin 81, 39. maddeleri gereğince cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması,

4- Sanık ... hakkında maktul ...’e karşı kasten öldürme suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesinde;

Sanık ... ile maktul ...’in önceki husumetlerine dayanarak olay günü kavga ettikleri, küfürleştikleri ve birbirlerine taş attıkları, sanıkların sigara alma amacıyla evden çıktıkları sırada maktul ...’le karşılaştıkları, ...’in eve giderek babasına haber verdiği, sanık ...’ın elinde tüfek ile maktullerin evine yaklaşarak ateş ettiği, maktullerin de sopalar ve tabanca ile karşılık verdiği olayda, maktul ...’in sanık ...’ı öldürücü olmayan isabetlerle tabanca ile yaraladığı, sanık ...’ın yaralanması üzerine aracın arkasına geçerek saklandığı ve açılan ateşten korunma imkanı bulduğu, sanık ...’in bu sırada arabanın arkasında tüfeği doldurup babasına verdiği, ve sanık ...’ın maktulleri öldürdüğü olayda; sanık ...’in, öldürme eyleminin işlendiği sırada fiilin icrasını kolaylaştırması eyleminin kasten öldürmeye yardım olarak değerlendirilmesi gerektiği ayrıca sanık hakkında maktul ...'in sanık ...'e karşı haksız söz ve davranış oluşturan eylemlerinin ulaştığı boyut nedeniyle, 5327 sayılı TCK 29 uyarınca azami oranda indirim yapılarak TCK'nin 81, 39. maddeleri uyarınca hakkında mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş olup; katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak, 5271 sayılı CMK'nin 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı Kanunun 304/2. maddesi uyarınca dosyanın takdiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, Daire Başkanı ...'nın sanık ... hakkında maktul ...’i kasten öldürme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin esastan red edilmesi gerektiği, Üye ...'in Sanık ... hakkında maktul ...’i kasten öldürme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin esastan red edilmesi gerektiği, Üye ... sanık ...’in maktul ...’e karşı eyleminde, sanığın TCK'nin 37. maddesince cezalandırılması gerektiği, Daire Başkanı ...'nın sanık ... hakkında maktul ...'e olan eyleminde asgari tahrik indirimi yapılması gerektiği, Üye ...'in sanık ...’in maktul ...’e karşı eyleminden dolayı TCK'nin 25 ve CMK'nin 223/2-d gereğince beraat etmesi gerektiği yönündeki karşı oyları ile 13/07/2020 gününde oy çokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY:

Maktuller ... ve ...'ü kasten öldürmek suçundan sanıklar ... ve ... hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından verilen maktul ...'le ilgili kararın yerinde olduğu ve bu nedenle temyiz taleplerinin esastan reddi gerektiği görüşünde olduğumdan sayın çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Dosya içeriğine göre sanık ... ile maktul ...'in baba bir-ana ayrı kardeş oldukları, sanık ...'in sanık ...'ın, maktul ...'in de maktul ...'in oğlu olduğu, kardeş olan ... ve ...'in uzun zamandır konuşmadıkları, kardeş çocukları olan... ... ile ...'in de aynı şekilde konuşmadıkları, olay günü öldürme eylemlerinden birkaç saat önce maktul ...'in sanık ...'i yalnız yakalayıp tehdit ettiği, başına taşla vurduğu, bu hususun raporunda "sağ oksifital bölgede hemotom" olduğu şeklinde tarif edildiği, sanık... ...'in bu şekilde darp edilip tehdit edilmesi nedeniyle aynı gün babası ...'la birlikte maktullerin evinin yanına gittikleri, orada maktul ...'i gören ...'ın araçtan inerek ona yaklaşıp "oğlumdan ne istiyorsun" dediği sırada ...'in her iki sanığa da taşlarla saldırıp babası ...'i çağırmak için eve koştuğu, bu aşamaya kadar sanıkların ...'e karşı bir eyleminin olmadığı, keza maktul ...'in de olay mahallinde bulunmadığı, gün içerisinde sanık ...'i tehdit edip kafasına vuran, Mücahit'in babasının "oğlumdan ne istiyorsun" sözü üzerine sanıkları taşlayan ... olduğu halde ...'in babası ...'in çağrı üzerine elinde sopa ile evden çıkıp sanıklara saldırması nedeniyle her iki sanık lehine maktul ...'e karşı eylemden dolayı asgari oranda tahrik uygulamasına dair Bölge Adliye Mahkemesi kararının doğru olduğu görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğa katılmıyorum.

KARŞI OY:

Sanıklar ... ve... ...'in maktuller ... ve ...'i kasten öldürdükleri iddiası ile açılan kamu davasında sanık ...'ın maktul ...'e karşı işlediği subüta eren kasten adam öldürme suçunu dosya kapsamına, tanık beyanlarına, kartuj ve kovanların sayısı, bulundukları konum, ...'ın ... tarafından tabancayla 4 el ateş edilmesi ve sırtından vurulmasından hemen sonra TCK'nin 25. maddesinde düzenlenen meşru müdafaanın şartları içerisinde av tüfeği ile ...'i vurarak öldürdüğünü düşündüğümden yerel mahkemece TCK'nin 25. ve CMK'nin 223/2-d maddesi gereği ... hakkında verilen beraat kararının doğru olduğunu düşünmekteyim.

Yine dosya kapsamında hazırlık aşamasında beyanı alınan ve taraflarla akrabalığı olmayan tanık Anakız'ın olaydan hemen sonra verdiği ilk ifadesinde sanıklardan... ...'in araçta bulunan tüfeğe mermileri yerleştirerek babası ...'a verdiği, ...'ın da bu tüfeği kullanarak ...'i tüfekle öldürdüğü olayda sanık ...'in eyleminin TCK'nin 39. maddede düzenlenen yardım eden boyutunu aştığı, tam kavga anında tüfeğe mermi yerleştirerek maktul ... ve ...'a ateş etmesi için babasına vermesinin, babasının biraz sonra işleyeceği fiil üzerinde hakimiyet kurma kabul edilmesi gerekeceği kanaati ve düşüncesi ile Dairemiz çoğunluğunun bu yöndeki kararına muhalifim.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
sanık maktul haksız hareket haksız tahrik ceza beraat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları