ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aracın Çalınması Sırasında veya Sonrasında Araca Zarar Verilmesi Durumunda Ayrıca Mala Zarar Verme Suçundan Ceza Verilemez

28-03-2021 - 455

Aracın Çalınması Sırasında veya Sonrasında Araca Zarar Verilmesi Durumunda Ayrıca Mala Zarar Verme Suçundan Ceza Verilemez


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2019/13816
2019/15925
2019-12-26

Mala zarar verme suçundan suça sürüklenen çocuk ...'un, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151/1, 31/3, 62 ve 52. maddeleri gereğince 1.320,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Eskişehir Çocuk Mahkemesinin 24/01/2013 tarihli ve 2011/613 esas, 2013/63 sayılı kararının 20/02/2013 tarihinde kesinleşmesini müteakip, suça sürüklenen çocuğun denetim süresi içerisinde 18/03/2014 tarihinde işlediği kasıtlı bir suçtan cezalandırıldığının ihbar edilmesi üzerine, yapılan yargılama sonucunda hükmün açıklanarak, 5237 sayılı Kanunu'nun 151/1, 31/3, 62 ve 52. maddeleri gereğince 1.320,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Eskişehir 2. Çocuk Mahkemesinin 27/01/2015 tarihli ve 2014/688 esas, 2015/49 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak,

Dosya kapsamın göre, sanığın katılana ait hırsızladığı motorbisiklete zarar vermesi şeklinde gerçekleşen eylemi nedeniyle, hırsızlık suçunun yanı sıra ayrıca mala zarar verme suçundan mahkûmiyetine karar verilmiş ise de, suç konusunun aynı olması ve korunan hukuki yararın tek olması karşısında ayrıca mala zarar verme suçundan ceza verilemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21.05.2019 gün ve 6600 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27.05.2019 gün ve KYB/2019/56467 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan aracın çalınması sırasında ve sonrasında araca verilen zarardan dolayı, ayrıca mala zarar verme suçundan ceza verilemeyceğı gözelmeden TCK.nın 151/1. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuğun mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, Eskişehir 2. Çocuk Mahkemesi'nin 27.01.2015 tarih ve 2014/688 Esas 2015/49 sayılı Kararının 5271 sayılı Kararının CMK.nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, suça sürüklenen çocuğa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle mala zarar verme suçundan CMK.nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE, hükmedilen cezanın infaz edilmemesine, dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 26.12.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
mala zarar verme zarar araç hırsızlık çalma çalınma motosiklet motorbisiklet
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları