Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme - Alkol


Yargıtay 20. Ceza Dairesi
2019/6096
2020/4239
2020-07-13

Özet:

  • Dosya kapsamına göre sanığın savunmasının aksine, alındığı iddia edilen madde ele geçirilememiş olduğu gibi mağdurların alkol kullanımının da teknik usullerle tespit edilememiş olması karşısında, mağdurlar ..., ..., ... ve ...'e alkol sattığına ilişkin, mağdur ...'ın kollukta alınan ve sonradan döndüğü soyut beyanı dışında, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır.

 

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

Dosya kapsamına göre sanığın savunmasının aksine, alındığı iddia edilen madde ele geçirilememiş olduğu gibi mağdurların alkol kullanımının da teknik usullerle tespit edilememiş olması karşısında, mağdurlar ..., ..., ... ve ...'e alkol sattığına ilişkin, mağdur ...'ın kollukta alınan ve sonradan döndüğü soyut beyanı dışında, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 13.07.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

(www.corpus.com.tr)