ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Anayasa Hukuku

26 Nisan 2023, 09:39 - 126

Tanık İfadelerinin 7 Yıl Sonra Alınması - Yaşam Hakkının Usul Boyutunun İhlali
Somut olayda başvurucuların müşterek çocukları 2016 yılında Cizre ilçesi Cudi Mahallesinde sokakta başına isabet eden bir adet ateşli silah mermisiyle yaralanarak hayatını kaybetmiştir. Yürütülen soruşturmada otopsi raporu alındıktan sonra faillerin tespit edilmesi için kolluk birimlerine yazı yazıldığı, kolluk...

Devamını oku

23 Ocak 2023, 08:39 - 310

Cezaevinde Tutuklu Olan Kişinin Sigara İçilmeyen Odaya Geçme Talebinin Reddedilmesi - Manevi Tazminat
Cezaevinde tutuklu olan başvurucunun sigara içmeyen koğuşa geçme talebinin reddedilmesi kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlali sonucunu doğurur....

Devamını oku

27 Nisan 2022, 08:54 - 548

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargılamanın Uzun Sürmesi - Adil Yargılanma
Başvuru, hizmet kusurundan kaynaklanan alacak davasında usul ve kanuna aykırı karar verilmesi; esaslı iddiaların Yargıtay kararlarında cevaplanmaması ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir....

Devamını oku

27 Mart 2022, 04:39 - 540

Tutuklu Eşlerin Farklı Cezaevlerinde Bulunması - İletişim - Aile Hayatına Saygı
Tutuklu eşler arasında aile hayatının sürdürülmesine imkân sağlayacak şekilde asgari düzeyde iletişim kurulmasına uygun bir vasıta olarak değerlendirilebilecek telefonla görüşme hakkından başvurucunun yaklaşık on beş ay gibi bir süre boyunca yararlandırılmadığı anlaşılmaktadır....

Devamını oku

20 Şubat 2022, 08:10 - 319

İfade Özgürlüğünün İhlali
Başvuru, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapma suçundan mahkûm edilen başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

05 Şubat 2022, 22:31 - 286

Yolcu Treninin Birçok Kişinin Ölümüne Sebebiyet Vermesi - Kamu Görevlileri Hakkındaki Yargılamanın Etkisiz Kalması
İncelenen başvuruda sanıkların bir cezasızlık nedeni olan dava zamanaşımından istifade etmesine neden olacak surette makul bir özen ve süratle yargılama yapılmaması nedeniyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği sonucuna ...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 22:28 - 328

Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapılması - Bu Eğitimin Tanınması İçin Staj Koşulu Öngörülmesi - Eğitim Hakkı
Diploma tanıma ve denklik işlemleri konusunda devlete ve ulusal makamlara tanınan takdir yetkisi oldukça geniştir. Bu bağlamda gerek kanun koyucunun eğitim hakkını sınırlandırması hususundaki takdir yetkisinin gerekse ulusal...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 22:24 - 276

Nezarethanede Kötü Koşullarda Tutulma - Kötü Muamele Yasağı
Başvurucu, gözaltından çıkarıldıktan sonra nezarethanede insan haysiyetiyle bağdaşmayan koşullarda tutulduğu iddiasıyla otuz gün içinde doğrudan Anayasa Mahkemesine müracaat etmiştir. Başvuru hakkında henüz bir karar verilmemişken...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 22:21 - 588

Hukuki El Atma - Belediyenin Paydaşı Olduğu Taşınmazda Ön Alım Hakkını Kullanması - Mülkiyet Hakkı
Ne var ki Belediye, taşınmaza hissedar olmasından sonra -11/12/2013 tarihinde- yaptığı uygulama imar planı değişikliğiyle taşınmazı ticari rekreasyon alanına dönüştürmüştür. Taşınmazın kamu hizmetine ayrılması durumu ve kamu hizmetine...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 22:17 - 314

Tıbbi İhmal - Maddi ve Manevi Varlığın Korunması
Başvuruda tespit edilen hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır. Bu kapsamda kararın gönderildiği yargı mercilerince yapılması gereken iş, yeniden yargılama işlemlerini başlatmak...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 15:59 - 852

Adli Kontrol Tedbirine Dayalı Tazminat Davası - Adil Yargılanma - Seyahat Hürriyeti
Başvuru, adli kontrol tedbirine dayalı tazminat talebinin değerlendirilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ve seyahat hürriyetinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

22-01-2022 - 315

Tapu Kaydının Satın Alma Sonrası Devlet Tarafından İptali - Mülkiyet Hakkının İhlali
Başvuru, taşınmazın kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı gerekçesiyle tapusunun iptal edilmesine rağmen tazminat ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

22-01-2022 - 293

Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma ve Denetimli Serbestlik Tedbirlerinden Yararlanma Talepleri - Adil Yargılanma - Yetkisizlik
Başvuru, açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanma taleplerinin reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

17-01-2022 - 357

HAGB Kararına Rağmen Müsadere Kararı Verilmesi - Mülkiyet Hakkının İhlali
Bunun yanında müsadere kararına hükmedilmesi gereken hâllerde -temyiz yoluna başvuru imkânının askıya alındığı olgusu da gözetilerek- hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesinin uygulanmaması, dolayısıyla temyiz yolu askıya...

Devamını oku

15-01-2022 - 549

Haksız Tutuklama - Kişi Hürriyeti
Başvuru, haksız olarak gözaltı ve tutuklama tedbirlerine başvurulmasına rağmen açılan tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

15-01-2022 - 553

Haksız Gözaltı - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı - Hukuka Aykırı Arama ve Elkoyma - Özel Hayata Saygı - Adil Yargılanma
Başvuru; haksız olarak gözaltı tedbirine başvurulmasına rağmen açılan tazminat davasının reddedilmesi ve yakalama sebeplerinin bildirilmemesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, arama ve elkoyma tedbirlerinin...

Devamını oku

15-01-2022 - 292

Segbis Sisteminde Yaşanan Aksaklık - Savunma için Gerekli Zaman ve Kolaylığa Sahip Olma Hakkı
Başvuru; görülmekte olan ceza davası süresince devam eden terör olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonucunda yargılamanın bazı oturumlarında müdafinin...

Devamını oku

09-01-2022 - 315

Erkan Demir Başvurusu - Karar Hakkının İhlali
Mevzuata göre kural olarak çocuklar hakkında verilen koruma kararı çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla kendiliğinden kalkmaktadır. Koruma kararının süresinin uzatılması ise istisnai hâllerin varlığı durumunda mümkündür....

Devamını oku

09-01-2022 - 291

Abdulkadir Korkmaz Başvurusu - Adil Yargılanma Hakkının İhlali
Somut başvuruya yönelik bireysel başvuru formu ve eklerinin incelenmesi neticesinde başvurucular tarafından murislerinin kim olduğunun belirtilmediği, murislerinin hangi tarihten itibaren müdahalenin...

Devamını oku

01-01-2022 - 372

Öğrencinin Üniversite Hakkında Bir Takım İddialar Öne Sürmesi - Uzaklaştırma Cezası - Eğitim Hakkının İhlali
Başvuru, başvurucunun kişisel sosyal medya hesabından öğrencisi olduğu üniversite yönetimi hakkında birtakım iddialarda bulunan bir haberi paylaşması nedeniyle başvurucuya bir hafta uzaklaştırma disiplin cezası...

Devamını oku

25-12-2021 - 305

İtirazın İptali - Yargılamanın Uzun Sürmesi - Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali
Başvuru, itirazın iptali talebiyle açılan davada yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

25-12-2021 - 646

Kolluk Görevlilerinin Güç Kullanması Nedeniyle Ölüm Meydana Gelmesi
Başvuru, kolluk görevlilerinin güç kullanması sonucunda ölüm olayının meydana gelmesi ve olayla ilgili olarak etkili ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

25-12-2021 - 395

Terör Örgütü İle Bağlantılı Olma Nedeniyle İhaleden Yasaklanma
Başvuru; terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı bulunduğu gerekçesiyle verilen ihaleden iki yıl süreyle yasaklanma kararına karşı açılan davada esaslı iddiaların karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının, ihale...

Devamını oku

04-12-2021 - 382

Mülkiyet Hakkı İle Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Kararın İcrası Hakkının İhlali – Nebi Seyhan Başvurusu
Başvuru, bir kamu kurumu aleyhine verilmiş mülkiyete ilişkin ve icra edilebilir bir yargı kararının uzun süre icra edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı ile adil yargılanma hakkı kapsamındaki kararın icrası hakkının ihlal...

Devamını oku

04-12-2021 - 304

Yaşam Hakkının İhlali - T.A. Başvurusu
Başvuru; kadına yönelik şiddete ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirlerin kamu görevlilerinin ihmali ile etkin olarak uygulanmaması sonucunda ölümün gerçekleşmesi, ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında cezai...

Devamını oku

04-12-2021 - 297

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkını İhlali - Mehmet Alanç ve Diğerleri Başvurusu
Başvuru, kamu görevlisi olan başvuruculara katıldıkları bir toplantı nedeniyle uyarma cezası verilmesinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

27-11-2021 - 554

Gözaltı Tedbirinin Hukuki Olmaması
Başvuru, gözaltı tedbirinin hukuki olmaması ve Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmeyerek hapis cezasının infazına devam edilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği...

Devamını oku

27-11-2021 - 310

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı - AYM İhlal Kararının Yerine Getirilmemesi
Başvuru, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmeyerek hapis cezasının infazına devam edilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

26-11-2021 - 313

Masumiyet Karinesinin İhlali
Başvurucu, Manisa nın Yunus Emre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesinde bulunan 5495 parsel sayılı taşınmazın maliki iken 20/5/2013 tarihinde söz konusu taşınmazı satış yoluyla S.Ç. isimli bir şirkete devretmiştir....

Devamını oku

06-11-2021 - 341

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Başvurusu
Başvuru; başvurucuların devam eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına rağmen başka bir soruşturma kapsamında aynı suçlamaya konu olabilecek delillere dayanılarak yakalanıp gözaltına...

Devamını oku

31-10-2021 - 316

Ercan Demirbaş Başvurusu
Başvuru; belirleyici delil olarak ByLock isimli haberleşme programı verilerine dayanılarak mahkûmiyet kararı verilmiş olması, dijital incelemeler tamamlanmadan karar verilmesi ve takdiri indirimlerin...

Devamını oku

26-10-2021 - 316

Bir Gösteri Yürüyüşüne Katılması Nedeniyle Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte
Başvuru, bir gösteri yürüyüşüne katılması nedeniyle terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan mahkûm edilen başvurucunun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

26-10-2021 - 316

Ceza Yargılaması Sırasında Banka Hesaplarına Konulan Tedbirler
Başvuru, ceza yargılaması sırasında banka hesaplarına konulan tedbirler ile güvence bedeli alınmak suretiyle uygulanan tedbirlerin uzun süredir kaldırılmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

26-10-2021 - 390

Avukat Olan Başvurucunun Vekil Sıfatıyla Hareket Ettiği Davada
Başvuru, avukat olan başvurucunun vekil sıfatıyla hareket ettiği davada dosyaya sunduğu dilekçede davanın karşı tarafına yönelik sözlerinden dolayı disiplin cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

26-10-2021 - 325

Ailesi Tarafından Buluntu Olduğu İddiasıyla Emniyet Güçlerine Bildirilen
Başvuru, ailesi tarafından buluntu olduğu iddiasıyla emniyet güçlerine bildirilen ve sonrasında bir çocuk yuvasına yerleştirilen çocuğun yaşamı koruyucu tedbirlerin alınmaması sonucu ölümü ve bu ölümden doğan zararların tazmini için...

Devamını oku

23-10-2021 - 329

Mahir Engin Çelik ve Sakine Esen Yılmaz Başvurusu - Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru 2016/8776 E.
Başvuru, halkı kanuna aykırı toplantıya kışkırtmak suçundan hapis cezasına mahkûm edilen başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-10-2021 - 304

Ali Hizmetçi ve Diğerleri Başvurusu - Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru 2017/18232 E.
Başvuru, Gezi Parkı olaylarını protesto etmek amacıyla düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan başvurucuların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

18-10-2021 - 395

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru 2018/30296 E.
Başvuru, etkili yargısal sistem kurma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

07-10-2021 - 329

Yusuf Özmen Başvurusu - Kötü Muamele Yasağı
Başvuru; sağlık durumu dikkate alınmadan tutuklama kararı verilmesi, ceza infaz kurumunda tutulmaya kesin olarak uygun olmayan sağlık durumuna rağmen tutukluluğun devam ettirilmesi ve ceza infaz kurumundaki tutma...

Devamını oku

07-10-2021 - 319

Gülli Dağhan ve Mehmet Nesih Dağhan Başvurusu - Kötü Muamele Yasağı
Başvuru, silahlı çatışmada ölen yasa dışı örgüt mensubunun cesedine zarar verildiği iddiasıyla yapılan başvuruda verilen ihlal kararı sonrasında yürütülen soruşturma nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

07-10-2021 - 309

Ertan Erçıktı Başvurusu - Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı
Başvuru, internet trafik bilgilerinin mevzuatta belirlenen süreden fazla tutulması ve bu bilgilerin yargı makamına gönderilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

07-10-2021 - 312

Barut Turizm Başvurusu - Mülkiyet Hakkı
Başvuru, çevre mevzuatına aykırılık gerekçesine dayalı olarak verilen idari para cezasına tekerrür hükümlerinin uygulanması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

07-10-2021 - 320

Ömer Faruk Gergerlioğlu Başvurusu - İfade Özgürlüğü
Başvuru; milletvekili seçilerek dokunulmazlık hakkını kazanan başvurucu hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, başvurucunun sosyal medya hesabından yaptığı...

Devamını oku

25-09-2021 - 323

Gösteri Yürüyüşünde Halay Çekerek Propaganda Yapmak - İfade Özgürlüğü
Başvuru, başvurucunun katıldığı bazı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde marş eşliğinde halay çekmesi ve sloganlar atması nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılmasının ifade...

Devamını oku

03-09-2021 - 334

Kasten Öldürmeye İlişkin Yargılamanın Makul İvedilikle Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvurucular başvuru formunda, olay nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi zararlarının giderilmesi amacıyla Aksaray 2. Hukuk Mahkemesi nezdinde bir dava açtıklarını belirtmekle birlikte tarihi ve kayıt numarası dâhil davaya ilişkin...

Devamını oku

03-09-2021 - 347

Gazetecinin Yaptığı Haberler Nedeniyle Hakaret Suçundan Cezalandırılması İfade ve Basın Özgürlüğünü İhlal Etmiştir
Baba oğul avukat [M.Ş] ve [Ü.Ş.] tazminat davası açtıkları dava dilekçelerinde davacı konumundan karşı davalı konumuna düştüler, adeta tabiri caiz ise ava giderken avlandılar. Gazetemizin otel inşaatlarıyla yapmış olduğu doğru...

Devamını oku

08-08-2021 - 474

Gözaltında Kolluk Görevlilerinin Darp Eylemi - Kötü Muamele Yasağı
Başvurucu gözaltındaki tutma koşullarından da şikâyetçi olmakta, özellikle boş bölmeler olmasına rağmen kasıtlı olarak dört kişi bir bölmede tutulduklarından yakınmaktadır (bkz. § 12). Şu hâlde başvurucunun kalabalık ortamda tutulduğu iddiası...

Devamını oku

08-08-2021 - 462

Kolluk Görevlilerinin Darp Etmesi - İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı
Başvurucunun Polis Merkezine girdikten sonraki agresif tavrı nedeniyle kolluk görevlilerinin başvurucuyu kontrol altına almaya çalışmaları ise kabul edilebilir bir durumdur. Ancak başvurucu, sayısal avantaja sahip polis memurlarınca kamera...

Devamını oku

08-08-2021 - 416

Babadan Dolayı Alınan Ölüm Aylığının Eşten Dolayı Ölüm Aylığı Bağlanması Sebebiyle İptal Edilmesi - Geriye Dönük Borç Tahakkuk Ettirilmesi Mülkiyet Hakkının İhlalidir
Başvuru, babasından dolayı bağlanan ölüm aylığının eşinden dolayı da ölüm aylığı aldığı gerekçesiyle ödenmeye başlandığı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde iptal edilmesi ve geriye dönük borçlandırma işlemi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

22-07-2021 - 612

Hüsniye Sevin Karabulut Ve Diğerleri Başvurusu - Mahkemeye Erişim Hakkı
Başvuru, ceza davasında yargılamanın uzun sürmesi ve en sonunda zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmesi üzerine ceza yargılaması sürecinde hâkimlerin sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla devlet aleyhine...

Devamını oku

18-07-2021 - 369

Hacı Yakışıklı ve Diğerleri Başvurusu - İfade ve Basın Özgürlüğü
Başvuru, ulusal bir gazetede yayımladıkları bir haber nedeniyle aleyhlerine tazminata hükmedilmesinin başvurucuların ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

17-07-2021 - 386

Sadrettin Bilir Başvurusu
Başvuru, kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemi sırasında ve gözaltında tutulduğu polis merkezinde başvurucunun darbedilmesi ve bu olayla ilgili olarak etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle eziyet...

Devamını oku

12-05-2021 - 402

İdare Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretlerinden Diğer Personele Pay Verilmesi Talebinin Reddedilmesi - Mülkiyet Hakkı
Başvuru; idare lehine hükmedilen vekâlet ücretlerinden diğer personele pay verilmesi talebinin reddedilmesi, daha önce bu kapsamda yapılan ödemelerin de faiziyle birlikte iadesinin talep edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği...

Devamını oku

09-05-2021 - 381

Esasa Etkili Bir İddianın Karşılanmaması Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, esasa etkili bir iddianın karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

09-05-2021 - 388

Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunun Süre Aşımından Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, ceza mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun süre aşımından reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

09-05-2021 - 368

Canlı Bomba Saldırısı - Zararın Tazmini - İdarenin Kusuru - Yaşam Hakkı
Başvuru, kamu makamları tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu ileri sürülen canlı bomba saldırısı sonucu meydana gelen yaralanma olayından kaynaklanan zararların tazmini istemiyle açılan davada olayın idarenin...

Devamını oku

09-05-2021 - 354

Rücuen Tazminat Davalarının Zamanaşımı Dolayısıyla Reddedilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Ve Mülkiyet Haklarının İhlal Edildiğine İlişkin Başvuru
Başvuru; rücuen tazminat davalarının zamanaşımı dolayısıyla reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir....

Devamını oku

09-05-2021 - 359

Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, temyiz talebinin süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

09-05-2021 - 382

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Verilen Tedbir Kararına Yönelik Esaslı İddiaların İtiraz Mercii Tarafından Karşılanmaması Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca verilen tedbir kararına yönelik esaslı iddiaların itiraz mercii tarafından karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar...

Devamını oku

09-05-2021 - 378

Mülkiyet Hakkı - Kararın İcrası Hakkı - Makul Sürede Yargılanma Hakkı - Başvurunun Kötüye Kullanılması
Başvuru; atamanın yapılmamasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine oluşan maaş farkının ödenmesine dair yargı kararının uygulanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ve kararın icrası hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de...

Devamını oku

09-05-2021 - 361

Askerlik Hizmeti Sırasında Meydana Gelen Ölüm Olayına İlişkin Etkili Bir Ceza Soruşturması Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, askerlik hizmeti sırasında meydana gelen ölüm olayına ilişkin etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

09-05-2021 - 363

Soruşturmanın Başlamasından Uzun Süre Geçtikten Sonra Kovuşturma Aşamasında Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti Ve Güvenliği Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, soruşturmanın başlamasından uzun süre geçtikten sonra kovuşturma aşamasında uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

07-05-2021 - 397

Kamulaştırma Bedelinin Değer Kaybına Uğratılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, kamulaştırma bedelinin değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

07-05-2021 - 362

Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan Davanın Süre Aşımı Gerekçesiyle Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, atanma talebinin reddine ilişkin işleme karşı açılan davanın süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

07-05-2021 - 358

Milli Güvenliğe Tehdit Oluşturduğu Tespit Edilen Oluşumlarla İlişkili Medya Kuruluşlarının İlgili Bakanın Onayıyla Kapatılması Ve Mallarına El Konulmasını Öngören Kuralın İptali
8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul...

Devamını oku

07-05-2021 - 389

İhaleye Giren Katılımcıların Karşılaşacağı Vergi Yükünü Öngörmelerini Engelleyen Kuralların İptali
1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 27. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan …ve yabancı firmalarca da teklif...

Devamını oku

04-05-2021 - 393

Erdal Sarıkaya Başvurusu - Gezi Parkı Eylemleri - Kolluğun Müdahalesi - Eziyet Yasağı
Başvuru, Gezi Parkı eylemleri olarak bilinen gösteriye kolluk güçlerinin müdahalesi neticesinde yaralanma meydana gelmesi ve buna ilişkin açılan ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle eziyet yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

01-05-2021 - 363

Tutuklamanın Hukuki Olmaması - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

29-04-2021 - 473

Nkt teknoloji dağıtım ticaret ltd. Şti. Başvurusu - Kıymet Takdirine İtiraz Davasının Başlangıcında Keşif ve Bilirkişi Masrafının Yatırılmaması Sebebiyle Davanın Reddi - Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin
Başvuru, kıymet takdirine itiraz talebiyle açılan davada keşif ve bilirkişi incelemesi için gereken gider avansının yatırılmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

24-04-2021 - 376

Rafet Güney Başvurusu - Temyiz Yoluna Başvurmadan Karar Düzeltme Yoluna Başvurulması - Adil Yargılanma Hakkı
Başvuru, karar düzeltme talebinin temyiz yoluna başvurulmadığı gerekçesiyle incelenmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

28-03-2021 - 396

Türkiye Gıda Ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker İş) Başvurusu - Sendika Yetki Tespitine İtiraz Talebiyle Açılan Davanın Makul Sürede Sonuçlanmaması - Sendika Hakkı
Başvuru, sendika yetki tespitine itiraz talebiyle açılan davanın makul sürede sonuçlanmaması nedeniyle sendika hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

04-04-2021 - 343

Cemal Taş Ve Diğerleri Başvurusu - Taşınmazların Tapu Kaydına Askeri Güvenlik Bölgesi Şerhi Konulması - Kamulaştırma - Mülkiyet Hakkı
Başvuru, taşınmazların tapu kaydına askerî güvenlik bölgesi şerhi konulması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

28-03-2021 - 379

Yaşamına Ya Da Maddi Ve Manevi Bütünlüğüne Yönelik Risk Bulunan Ülkeye Sınır Dışı Edilme – Adli Yardım Talebinin Reddedilmesi – Kötü Muamele Yasağı – Etkili Başvuru Hakkı
Başvuru, yaşamına ya da maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik risk bulunan ülkeye sınır dışı edilme işlemine karşı açılan davada adli yardım talebinin reddedilerek davanın incelenmemesi nedeniyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı olan...

Devamını oku

28-03-2021 - 380

İhsan Uygun Ve Nuran Kaya Başvurusu - Askeri Güvenlik Bölgesi Ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan Olarak Belirlenen Taşınmazların Kamulaştırılmaması - Mülkiyet Hakkı
Başvuru, askerî güvenlik bölgesi ve tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirlenen taşınmazların kamulaştırılmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

28-03-2021 - 566

Ebru Çıtlak Ve Fazilet Demirbaş Başvurusu - Ceza Yargılamasında Hükmedilen Vekalet Ücreti ve Tazminat - Düşme Kararı - Vekalet Ücreti ve Tazminatın Durumu
Başvuru; ceza yargılamasının uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının, ceza yargılamasında lehe hükmedilen manevi tazminat ve vekâlet ücreti alacağının tahsili için başlatılan icra takibinin ceza davasının düşme...

Devamını oku

28-03-2021 - 458

Metin Çapar Başvurusu - Bir Siyasetçiye Yönelik Eleştirilerden Dolayı Verilen Adli Para Cezası İfade Özgürlüğünü İhlal Etmiştir
Başvuru, bir siyasetçiye yönelik eleştirilerden dolayı verilen adli para cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

28-03-2021 - 456

Celal Oraj Altunörgü Başvurusu - Özel Bir Bankada Çalışan Başvurucunun Kurumsal E Posta Hesabı İçeriğinin İşveren Tarafından İncelenmesi – İş Akdinin Feshi – Haberleşme Hürriyetinin İhlal Edilmediği
Başvuru, özel bir bankada çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel...

Devamını oku

28-03-2021 - 414

Hakan Aygün Başvurusu - Sosyal Medyada Yapılan Paylaşımlar Sebebiyle Tutuklanma - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
Başvuru, sosyal medyada yapılan birtakım paylaşımlar dolayısıyla uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

28-03-2021 - 396

Kadri Enis Berberoğlu Başvurusu - Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Seçilme Ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru; Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkûmiyet hükmünün infazının devamına kararı verilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve...

Devamını oku

17-03-2021 - 458

Esra Özkan Özakça Başvurusu - Konutu Terk Etmeme - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
Başvuru, konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

17-03-2021 - 459

Aladdin Özdemir Başvurusu - Mahkemeye Erişim Hakkı
Başvuru, tam yargı davasının süre aşımı yönünden reddi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

17-03-2021 - 493

Trakya Kalıp.... Ltd. Şti. Başvurusu - Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı - Dayanaktan Yoksun Olma
Başvuru, sahte fatura kullanma sebebine dayalı olarak resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin iptali İstemiyle açılan dâvada fatura düzenleyicisi mükellefin faaliyetinin gerçek olduğu yolunda başka mahkemeler...

Devamını oku

17-03-2021 - 412

K.S. Başvurusu - Sınır Dışı Edilme - Etkili Başvuru Hakkı
Başvuru; öldürülme yada kötü muameleye maruz kalma ihtimali olan Ülkeye sınır dışı edilme ve sınır dışı etme kararına karşı açılan davanın süreci durdurmaması nedeniyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı etkili başvuru hakkının,...

Devamını oku

17-03-2021 - 435

Rıdvan Batur Başvurusu - Silahların Eşitliği İlkesi - Çelişmeli Yargılama İlkesi
Başvuru; güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle vergi müfettişliğine atanmama işlemine karşı açılan davada sadece idarece sunulan bilgi ve belgeler uyarınca karar verilmesi, hükme esas alınan bilgi ve belgelerin...

Devamını oku

17-03-2021 - 447

Solmaz Güntemur Başvurusu - Mahkemeye Erişim Hakkı
Başvuru, disiplin cezasına yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın itiraz hakkında henüz bir karar verilmediği ve bu sebeple kesinleşmiş bir disiplin cezasının bulunmadığı gerekçesiyle...

Devamını oku

17-03-2021 - 452

Onur Arslan Başvurusu - Kanuna Aykırı Tıbbi Müdahale - Yaşam Hakkı
Başvuru, kamu makamlarının gerekli kontrol ve denetim ödevini yerine getirmemesinden dolayı kanuna aykırı olarak tıbbi müdahale gerçekleştirilmesi sonucu ölüm olayı meydana gelmesi ve açılan tam yargı davasının hatalı...

Devamını oku

17-03-2021 - 426

Bülent Barmaksız Başvurusu - Eziyet Yasağı
Başvuru, bir gösteriye yapılan polis müdahalesi neticesinde yaralanma meydana gelmesi ve bu olaya ilişkin açılan ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle eziyet yasağının ihlal edildiği iddiasına İlişkindir....

Devamını oku

17-03-2021 - 391

Osman Palçik Başvurusu - Siyasetçiye Yönelik Eleştiriler - Para Cezası - İfade Özgürlüğü
Başvuru, bir siyasetçiye yönelik eleştiriler dolayısıyla verilen adlî para cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

17-03-2021 - 375

Ahmet Endes ve Diğerleri Başvurusu - Eziyet Yasağı - Kötü Muamele Yasağı
Başvuru, konutta arama gerçekleştirildiği esnada kolluk görevlilerinin güç kullanımı neticesinde yaralanma meydana gelmesi ve bu olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın etkili olmaması nedeniyle eziyet yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

17-03-2021 - 443

Sabri Uhrağ Başvurusu - Mülkiyet Hakkı - Madencilik Faaliyeti - Tasman Etkisi
Başvuru, başvurucuya ait taşınmazın madencilik faaliyetlerine bağlı olarak tasman etkisi sonucu zarar görmesi nedeniyle mülkiyet hakkının İhlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

17-03-2021 - 412

Matrah ve Vergi Artırımına Rağmen Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeme
Resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur....

Devamını oku

08-02-2021 - 912

Disiplin Cezası - Ceza Mahkemesinin Beraat Kararının Dikkate Alınmaması - Masumiyet Karinesinin İhlali
Başvuru, disiplin cezasına karşı açılan iptal davasında ceza yargılaması sonucu verilen beraat kararının dikkate alınmaması nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

08-02-2021 - 701

İşçilere Sendikadan Ayrılmaları İçin Baskı Yapan Belediye Başkanı - Soruşturma İzni Verilmemesi - Sendika Hakkının İhlali
Başvuru; işçilere sendikadan ayrılmaları için baskı yaptığı iddia edilen belediye başkan yardımcısı hakkında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle başvurucu sendikanın sendikal faaliyetlerinin ve o belediyede örgütlenmesinin...

Devamını oku

08-02-2021 - 1205

Zorunlu Askerlik - Organ Kaybı - Yetersiz Tazminat - Kişinin Maddi ve Manevi Varlığının Korunması Hakkı
Başvuru, zorunlu askerlik döneminde sağlık problemlerinin vaktinde tespit edilememesi üzerine organ kaybı oluşması dolayısıyla açılan davada hükmedilen tazminat miktarının yetersiz olması nedeniyle kişinin maddi ve manevi...

Devamını oku

08-02-2021 - 675

İş Akdinin Feshi - Ahlaki Durumun Gerekçe Gösterilmesi - Özel Hayata Saygı Hakkının İhlali
Başvuru, özel bir şirket bünyesinde çalışan başvurucunun ahlaki durum gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

08-02-2021 - 950

Sınır Dışı Edilme - Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlali
Başvuru, sınır dışı edilme kararı nedeniyle aile hayatına saygı ve çalışma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir....

Devamını oku

08-02-2021 - 884

İş Sözleşmesi - Cezai Şart - Daireler Arasındaki Görüş Farklılıkları - Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı
Başvuru; iş sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şartın tazmini istemi ile açılan davanın Yargıtay daireleri arasındaki görüş farklılıkları ortadan kaldırılmadan aleyhe sonuçlandırılması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının,...

Devamını oku

08-02-2021 - 704

Duruşmaya Katılamama - Mahkumiyet Kararı - Savunma Hakkının İhlali
Başvuru, katılım sağlanamayan duruşmada mahkûmiyet kararı verilmesi nedeniyle savunma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

08-02-2021 - 599

Ödeme Emrinin İptali - Süre Aşımından Ret - Mahkemeye Erişim Hakkı
Başvuru, ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın süre aşımından reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

08-02-2021 - 716

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü - Terör Propagandası - İfade Özgürlüğü
Başvuru; anayasal haklar kapsamında koruma altında bulunan bazı eylemlerinin terör örgütüne üye olma suçundan mahkûmiyetinde delil olarak kullanılmasının başvurucunun ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme...

Devamını oku

08-02-2021 - 705

Orantısız Güç Kullanımı - Kötü Muamele Yasağı - Etkili Başvuru Hakkı
Başvuru, güvenlik güçlerince orantısız güç kullanımı sonucu gerçekleşen yaralanma olayı sebebiyle oluşan manevi zararın idarece karşılanmaması nedeniyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği...

Devamını oku

08-02-2021 - 934

Gözlatında Darp - Kötü Muamele Yasağı - Makul Sürede Yargılama - Adil Yargılanma Hakkı
Başvuru; gözaltına alınma ve gözaltında tutma sırasında darp edilme nedeniyle kötü muamele yasağının, maddi ve manevi zararın giderilmesi amacıyla açılan tam yargı davasının hukuka aykırı olarak reddedilmesi ve makul olmayan bir...

Devamını oku

07-02-2021 - 954

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi - İmara Aykırı Yapılar - Yıkım Kararı - İdari Para Cezası - İptal Edilmesi
27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; A. 1. maddesiyle 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90. maddesine eklenen üçüncü fıkranın,...

Devamını oku

07-02-2021 - 876

Aynı İlde Birden Fazla Baro Kurulması - Anayasaya Aykırılık
Avukatlık Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan -...yer barosu...- ibaresinin -...baro...- şeklinde değiştirilmesinin Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,...

Devamını oku

07-02-2021 - 722

Bekçi Olmanın Şartları - 6 Aydan Fazla Hapis Cezası Hükmünün Kaldırılması
Dosyanın işlemden kaldırılması kararının iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur....

Devamını oku

07-02-2021 - 850

Yapı Kayıt Belgesi - Tahsil Edilemeyen İdari Para Cezalarının İptal Edilmesi - Anayasaya Aykırılık
Ruhsat ve eki mimari projeye aykırı yapıldığı belirlenen taşınmazın ruhsata uygun hâle getirilmesi için yapı sahibi davacıya süre verilmesine, verilen sürede imar mevzuatına uygun hâle getirilmediği takdirde yapının yıktırılmasına...

Devamını oku

07-02-2021 - 1237

Özel Okullar - Malların Haczi - Eğitim Yılı Sonu
Ödenmemiş çek sebebiyle borçlu aleyhine uygulanan ihtiyati haciz kararına dayalı olarak icra memurluğunca alınan haciz kararlarının kaldırılması talebiyle yapılan şikâyet sonucunda itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırı olduğu...

Devamını oku

07-02-2021 - 1019

İdare Lehine Tahsil Olunan Vekalet Ücreti - Avukatlara Dağıtımda Üst Sınır
Kurum avukatı olarak görev yapan davacının kurum lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekâlet ücretlerinden hak ettiği tutarın ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağını teşkil eden...

Devamını oku

10-01-2021 - 957

Yurt Dışı Üniversitesinin Denkliğinin Kaldırılması - Adil Yargılanma Hakkı
Başvuru, yurt dışındaki üniversitenin denkliğinin kaldırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada hukuka aykırı karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

10-01-2021 - 988

Adli Kontrolün Hukuki Olmadığı İddiası - Uzun Tutukluluk Süresi - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
Başvuru, tutuklamanın ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin hukuki olmaması ile tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına...

Devamını oku

10-01-2021 - 927

Anayasa Mahkemesinin Tutukluluk Halinin Sona Erdirilmesi Kararı - Yerel Mahkemenin Bu Karara Karşı Konutu Terk Etmeme Adli Kontrol Tedbirine Başvurması - Kişi Hürriyeti
Başvuru, Anayasa Mahkemesinin tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin kararı üzerine derece mahkemesince konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol...

Devamını oku

10-01-2021 - 989

Türk Silahlı Kuvvetleri - Sıralı Amirlere Dilekçe Verilmesi - Disiplin Cezası - İfade Özgürlüğü
Başvuru, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan başvurucunun sıralı amirlerine verdiği dilekçe dolayısıyla disiplin cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

27-12-2020 - 549

Terör Olayı Sebebiyle Yaralanma - Maddi Ve Manevi Zararların Tazmin Edilmesi - Tam Yargı Davası - Davanın Reddedilmesi - Adil Yargılanma Hakkı
Başvuru; terör olayında yaralanma nedeniyle yaşam hakkının, uğranılan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi istemiyle açılan tam yargı davasının reddedilmesi ve yargılamanın makul süre içinde tamamlanmaması...

Devamını oku

27-12-2020 - 902

Terör Olayı Sebebiyle Yaralanma - Maddi Ve Manevi Zararların Tazmin Edilmesi - Tam Yargı Davası - Davanın Reddedilmesi - Adil Yargılanma Hakkı
Başvuru; terör olayında yaralanma nedeniyle yaşam hakkının, uğranılan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi istemiyle açılan tam yargı davasının reddedilmesi ve yargılamanın makul süre içinde tamamlanmaması...

Devamını oku

27-12-2020 - 981

Dava Dilekçesinde Kullandığı İfadeler Nedeniyle Baronun Kınama Cezası Vermesi - İfade Özgürlüğünün İhlali
Başvuru, dava dilekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle baronun kınama cezası vermesinin başvurucunun ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu, İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukattır. Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan sıra cetveline itiraz davasında davacı C.Ö.nün vekilliğini...

Devamını oku

27-12-2020 - 831

İnternet Haber Sitesine Erişimin Müteaddit Kere Tamamen Engellenmesi - İfade ve Basın Özgürlüğü
Başvuru, bir internet haber sitesine erişimin müteaddit kere tamamen engellenmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

27-12-2020 - 1035

Yargılama Devam Ederken Kamu Görevinden İhraç Edilme - Davanın Konusuz Kalması - Karar Hakkı
Başvuru, yargılama devam ederken kamu görevinden ihraç edilme sebebiyle davanın konusunun kalmadığından bahisle uyuşmazlığın esasına yönelik talebin karara bağlanmasının engellenmesi nedeniyle karar hakkının ihlal edildiği...

Devamını oku

27-12-2020 - 950

Üzerinde Aile Konutu Şerhi Bulunan Taşınmazla İlgili Olarak Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Talebi - Talebin Reddedilmesi - Mülkiyet Hakkı
Başvuru, üzerinde aile konutu şerhi bulunan taşınmazla ilgili olarak ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

27-12-2020 - 597

Ödeme Emrinin İptali İstemi - Davanın Dava Şartı Yokluğundan Kesin Olarak Reddedilmesi - Mahkemeye Erişim Hakkı
Başvuru, ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın dava şartı yokluğundan kesin olarak reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

27-12-2020 - 924

İdare Mahkemesinin Davalı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin Türk İdari Teşkilatında Yer Almadığı Gerekçesiyle Davanın İncelenmeksizin Reddine Karar Vermesi - Mahkemeye Erişim Hakkı
Başvuru, adli yargı tarafından verilen görevsizlik kararı üzerine davaya bakan idare mahkemesinin davalı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Türk İdari Teşkilatında yer almadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin...

Devamını oku

18-12-2020 - 634

Kamu Görevlisi Olan Başvurucunun Başbakanlık İletişim Merkezine Gönderdiği Şikayet Dilekçesi - Asılsız İddialar - Kınama Cezası - İfade Özgürlüğü
Başvuru, kamu görevlisi olan başvurucunun Başbakanlık İletişim Merkezine gönderdiği şikâyet dilekçesinde yer alan iddialarının asılsız olduğundan bahisle kınama cezasıyla cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına...

Devamını oku

18-12-2020 - 1222

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Reddedilen Kısım İçin Kanuni Dayanağı Olmaksızın Aleyhe Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi - Mahkemeye Erişim Hakkı
Başvuru, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davasında reddedilen kısım için kanuni dayanağı olmaksızın aleyhe nispi vekâlet ücretine hükmedilmesinin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

18-12-2020 - 972

İşveren İle Arasındaki Güven İlişkisinin Bozulduğu Gerekçesiyle Başvurucunun İş Sözleşmesinin Feshedilmesi - Özel Hayata Saygı Hakkı
Başvuru, işveren ile arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle başvurucunun iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

18-12-2020 - 1093

Hükümlü Olan Başvurucunun Ceza İnfaz Kurumunda Darp Edilmesi Sonrasında Gözlem Odasında Tutulduğu Süre Boyunca El Ve Ayaklarındaki Kelepçelerin Çözülmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağı İhlal Edilmiştir
Başvuru, hükümlü olan başvurucunun ceza infaz kurumunda darbedilmesi sonrasında ellerinden ve ayaklarından kelepçelenerek gözlem odasında soğuk bir ortamda tutulması ve bu olaya ilişkin soruşturmanın etkisiz yürütülmesi...

Devamını oku

18-12-2020 - 963

Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Karara Yapılan İtirazın Reddedilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiası Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle Kabul Edilemez Niteliktedir
Başvurucu ve bir kısım Belediye Meclis üyeleri hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından 2011-2014 yılları arasındaki Belediye Meclisi kararları ile mevzuata aykırı olarak hazırlanan ilave imar planlarını onayladıkları, söz konusu plan...

Devamını oku

16-12-2020 - 986

Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiası Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle Kabul Edilemez Niteliktedir
Başvuru; Yunan ve Türk makamları tarafından ayrı ayrı cezalandırılması sebebiyle aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama (ne bis in idem) ilkesinin, mahkûmiyetin temel olarak sorgulanma fırsatı verilmeyen...

Devamını oku

16-12-2020 - 988

Yargılamanın Uzun Sürmesi Nedeniyle Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine Dair Başvurunun Hakkın Kötüye Kullanılması Nedeniyle Reddi
30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 51. maddesi ile İçtüzükün 83. maddesi gereği başvurucunun istismar edici, yanıltıcı ve benzeri nitelikteki davranışlarıyla...

Devamını oku

16-12-2020 - 977

Oturma Eylemi İçin İdari Para Cezası Verilmesi Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkını İhlal Etmiştir
Başvuru; olağanüstü hâl ilan edilen dönemde izinsiz oturma eylemi yapan başvuruculardan ilk dördünün gözaltına alınması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, başvuruculara uygulanan idari para cezaları nedeniyle de toplantı ve...

Devamını oku

14-12-2020 - 853

Bedensel Zararın Tazmini Talebiyle Açılan Davada Davanın Sonucuna Etkili İddiaların Kararda Tartışılmaması Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, bedensel zararın tazmini talebiyle açılan davada davanın sonucuna etkili iddiaların kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

12-12-2020 - 772

Kimlik Kontrolü Sırasında Polis Tarafından Darbedilme İddiasıyla Yapılan Şikayetin Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı İle Sonuçlanması Nedeniyle Kötü Muamele Yasağı İhlal Edilmiştir
Başvuru, kimlik kontrolü sırasında polis tarafından darbedilme iddiasıyla yapılan şikâyetin kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile sonuçlanması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

11-11-2020 - 651

Gözetim Altına Alınarak Garaja Çekilen Özel Halk Otobüsünün İşletilmemesinden Doğan Zararın Tazmin Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, gözetim altına alınarak garaja çekilen özel halk otobüsünün işletilmemesinden doğan zararın tazmin edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

11-11-2020 - 614

İdari Gözetim Altında Tutulma Nedeniyle Kişi Hürriyeti Ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiği İddiası Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle Kabul Edilemez Niteliktedir
Başvuru, sınır dışı edilme kararı nedeniyle özel ve aile hayatına saygı hakkının, eşitlik ilkesinin, kötü muamele ve işkence yasağının; idari gözetim altında tutulma nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına...

Devamını oku

11-11-2020 - 822

Bandrol Ücretinin İadesi İçin Açılan Davanın Süre Aşımından Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, fazla ödenen bandrol ücretinin iade edilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın süre aşımından reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına...

Devamını oku

11-11-2020 - 738

Tutuklama Tedbirinin Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti Ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiği İddiası Süre Aşımı Nedeniyle Kabul Edilemez Niteliktedir
Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

11-11-2020 - 807

Uygun Olmayan Koşullarda Tutulma İddiasının Değerlendirilmemesi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, hukuka aykırılığı kesin yargı kararıyla tespit edilen sınır dışı etme işlemine bağlı olarak idari gözetim altında tutulma dolayısıyla hükmedilen tazminatın yetersiz görülmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, uygun...

Devamını oku

11-11-2020 - 1031

Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Açılan Kısmi Davada Kesin Delil Niteliği Kazanan Olgunun Açılan Ek Davada Dikkate Alınmaması Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan kısmi davada kesin delil niteliği kazanan olgunun açılan ek davada dikkate alınmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

11-11-2020 - 897

Boşanma Kararının Yurt Dışındaki Eşe Tebliğ Edilmemesi Ve Bu Suretle Nüfus Kayıtlarının Boşanma Kararı Doğrultusunda Düzeltilmemesi Nedeniyle Evlenme Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, boşanma kararının yurt dışındaki eşe tebliğ edilmemesi ve bu suretle nüfus kayıtlarının boşanma kararı doğrultusunda düzeltilmemesi nedeniyle evlenme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

11-11-2020 - 778

Psikolojik Taciz Sebebiyle Açılan Tam Yargı Davasında Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru; psikolojik taciz sebebiyle açılan tam yargı davasında dilekçenin reddine karar verilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının, karar düzeltme talebinin Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin aynı dairesi tarafından karara...

Devamını oku

11-11-2020 - 976

Tıbbi İhmal Sonucu Zarara Uğranılması Nedeniyle Kişinin Maddi Ve Manevi Varlığını Koruma Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

11-11-2020 - 837

Dokunulmazlık Hakkını Yeniden Kazanan Bir Milletvekili Hakkında Yargılamaya Devam Edilmesi Ve Tutukluluğun Sürdürülmesi Nedenleriyle Seçilme Ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı İle Kişi Hürriyeti Ve Güvenliği Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru; dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedenleriyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının,...

Devamını oku

11-11-2020 - 720

Bylock Haberleşmesi Ve Kişisel Verilerin Yasal Olmayan Şekilde Elde Edilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı Kapsamındaki Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı İle Haberleşme Hürriyeti İhlal Edilmemiştir
Başvuru; tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, ByLock haberleşmesi ve kişisel verilerin yasal olmayan şekilde elde edilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin...

Devamını oku

11-11-2020 - 613

Kişisel Verinin İdare Tarafından Üçüncü Bir Kişiye Verilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı Kapsamındaki Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma, hakkının, kişisel verinin idare tarafından üçüncü bir kişiye verilmesi nedeniyle de özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme...

Devamını oku

11-11-2020 - 611

Özel Bir Şirkette Çalışan Başvurucunun Kurumsal E Posta Hesabı İçeriğinin İşveren...
Başvuru, özel bir şirkette çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel...

Devamını oku

01-11-2020 - 662

Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma İsteği Reddedilerek Segbis Yöntemiyle Duruşma Yapılması Duruşmada Hazır Bulunma Hakkını İhlal Etmiştir
Başvuru, ceza davasında başvurucunun duruşmada hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya katılımının sağlanmaya çalışılması nedeniyle duruşmada hazır bulunma hakkının ihlal edildiği...

Devamını oku

01-11-2020 - 770

Emrah Yayla Başvurusu - Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı
Başvuru, infaz hâkimliğince yapılan incelemede şikayette bulunanın duruşmada hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya katılımının sağlanmaya çalışılması nedeniyle duruşmada hazır bulunma...

Devamını oku

01-11-2020 - 635

Kişinin Dernek Faaliyetine Katılmasının Terör Örgütü Üyeliğinde Delil Olarak Kullanılması Örgütlenme Hakkını İhlal Etmiştir
Başvuru, başvurucunun bir dernek faaliyeti kapsamında katıldığı bir etkinliğin terör örgütüne üye olma suçundan mahkumiyetinde delil olarak kullanılması nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

01-11-2020 - 818

Tek Kolu Olmayan Hükümlünün Cezaevinde Öz Bakım İhtiyaçlarını Kendi Başına Yapmak Zorunda Bırakılması İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Kapsamındadır
Başvuru, tek kolu olmayan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan başvurucunun tutulduğu ceza infaz kurumunda yerine getiremediği öz bakım ihtiyaçlarım kendi başına yapmak zorunda kalması nedeniyle insan...

Devamını oku

01-11-2020 - 924

M.T. Başvurusu - Bylock Kullanıcısının Tutuklamanın Hukuki Olmadığı İddiası
Başvuru, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ile tutukluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

01-11-2020 - 1193

Ferhat Kara Başvurusu - Mahkumiyet Kararında Sadece Bylok Verilerine Dayanılmış Olması Adil Yargılanma Hakkını İhlal Etmez
Başvuru; ByLock isimli program verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, mahkûmiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılması ve dijital verilerin mahkeme huzuruna getirilmemesi nedenleriyle adil...

Devamını oku

01-11-2020 - 578

Senih Özay Başvurusu - 65 Yaş Üstü Kişilere Getirilen Sokağa Çıkma Yasağı
Başvuru, salgın riski dolayısıyla 65 yaş üstü kişilere yönelik olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bazı hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

01-11-2020 - 691

Selahattin Demirtaş Başvurusu - Tutukluluk Süresinin Makul Süreyi Aşması
Başvuru; tutukluluğun kanunda öngörülen azami süreyi aşması, tutukluluk süresinin makul olmaması, tahliye talepleri ile tutukluluğa yönelik itirazların karara bağlanmaması ve tutukluluk incelemelerinin yapılmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir....

Devamını oku

01-11-2020 - 852

Eren Erdem Başvurusu - Tutuklamanın Hukuki Olmaması - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
Başvuru; ceza infaz kurumundaki tutulma koşulları ve görevlilerin bazı tutumları nedeniyle kötü muamele yasağının, hukuka aykırı olarak mahkûmiyet kararı verilmesi ve savunma için yeterli kolaylıkların sağlanmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının,...

Devamını oku

29-10-2020 - 842

Varlık Yönetim Şirketlerinin Vergiden ve Harçtan Muaf Olduğunu İfade Eden Kanun Hükmünün İptali İstemi
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesinin altıncı fıkrasının Anayasanın 2., 10. ve 11. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir....

Devamını oku

25-10-2020 - 911

Disiplin Cezasına Konu Olay Hakkında Beraat Kararı Verilmesi
Başvuru; devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasına karşı açılan davada, disiplin işlemine konu olan eylem için yapılan ceza yargılamasında beraat kararı verilmesine rağmen...

Devamını oku

25-10-2020 - 740

Naklen Atama - Masumiyet Karinesi
Başvuru, disiplin cezasına ve naklen atanma işlemine karşı açılan davalarda verilen kararlarda kullanılan ifadeler nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

05-10-2020 - 715

Milli Reasürans Türk A.Ş. Başvurusu - Mülkiyet Hakkı
Başvuru, pişmanlık ve ihtirazı kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkuk işlemlerine ve cezalarına karşı açılan davaların esası incelenmeden reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

04-10-2020 - 854

5996 Sayılı Kanunda Geçen Bazı İbarelerin İptali İstemi
11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasına 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 53. maddesiyle eklenen üçüncü ve dördüncü...

Devamını oku

27-09-2020 - 734

Gösteri Yürüyüşü - Terör Örgütü Propagandası
Başvurucunun bir gösteri yürüyüşü esnasında attığı bazı sloganlar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılması ifade özgürlüğünü ihlal etmiştir. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 889

Raporun Tebliğ Edilmemesi - Adil Yargılanma Hakkı
Adi malul kabul edilmeme işlemine karşı açılan davada hükme esas alınan bilirkişi raporunun tebliğ edilmemesi, iddia ve itirazların etkin bir şekilde ileri sürülememesi nedenleriyle adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir....

Devamını oku

27-09-2020 - 635

Trafikten Men - Yedieminlik Ücreti
Trafikten men edilen araçlar yönünden yedieminlik ücretinin ödenmemesi sebebiyle mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 739

Terör Örgütü Tarafından Öldürülme - Tazminat
Başvuru, murisinin terör örgütü tarafından öldürülmesi sebebiyle meydana gelen zararın tazmini talebiyle açılan davanın muris hakkında mahkûmiyet kararı olmamasına rağmen terör örgütü ile bağlantısının olduğuna ilişkin bilgiler bulunduğu gerekçesiyle reddedilmesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil ...

Devamını oku

23-09-2020 - 959

İletişimin Denetlenmesi - Kayıtların İmha Edilmemesi
Başvuru, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi neticesinde elde edilen kayıtların imha edilmediği ve alenileştirildiği ileri sürülerek açılan tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetiyle bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-09-2020 - 787

Protesto Gösterisi - Polis Müdahalesi - İnsan Haysiyeti
Başvuru, protesto gösterisine yapılan polis müdahalesi nedeniyle yaralanma meydana gelmesi ve buna ilişkin şikâyet hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-09-2020 - 1085

Fetö - İhraç - Baro Levhasına Yazılma
Başvuru, baro levhasına yazılma işlemine ilişkin iptal davasında hukuk kurallarının öngörülemez biçimde yorumlanması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-09-2020 - 887

İhtiyati Tedbir - Mülkiyet Hakkı
Başvuru, murise karşı açılan ve varisler tarafından devam ettirilen davada verilen ihtiyati tedbirin uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-09-2020 - 740

Gebeliğin Sonlandırılmasının Sürüncemede Bırakılması
Başvuru, mağdur olunan bir suç sonucu oluşan gebeliğin sonlandırılması talebinin sürüncemede bırakılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-09-2020 - 714

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptali İstemi
(46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1. maddesiyle 10/7/2018 ...

Devamını oku

25-09-2020 - 974

Antonine Balit ve Diğerleri Başvurusu - Mülkiyet Hakkı
Başvuru, ülkeler arası karşılıklılık bulunmadığı gerekçesine dayalı olarak mirasçılık belgesi verilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

25-09-2020 - 629

Fırat Can Başvurusu - Eziyet Yasağı
Başvuru, tutuklu olan başvurucunun ceza infaz kurumuna nakli sırasında kamu görevlisi tarafından yaralanması ve olaya ilişkin yapılan yargılama sonucunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedenleriyle eziyet yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

25-09-2020 - 969

Muhammed Neşet Girasun Başvurusu
Başvuru, başvurucunun askerlik işlemlerini tamamlattırmak amacıyla bir süre karakolda bekletilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

25-09-2020 - 696

Yurt Dışı Hizmetleri - Anayasa Aykırılık İddiası
8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun......

Devamını oku

25-09-2020 - 743

Yök Kanunun Bazı Maddeleri Hakkında İptal Talebi
7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 4. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen 23. maddesinin (c) fıkrasında yer alan......

Devamını oku

26-09-2020 - 600

Vergi Borcu - Taşınmaza Haciz Konulması - Mülkiyet Hakkı İhlali
Başvuru, ödenmeyen vergi borcu için taşınmaza haciz konulması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

26-09-2020 - 620

Türk Ekonomi Ve Kalkınma Partisi - Kendiliğinden Son Bulma Tespiti İstemi
Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebidir....

Devamını oku

26-09-2020 - 1002

Ruhsatsız Binanın Yıkılması - Mülkiyet Hakkı
Başvuru, ruhsatsız binanın yıkılmasından doğan zararın tazmin edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

26-09-2020 - 997

Rabia Nur Yazıcı Ve Selma Kocapiçak Başvurusu
Başvuru, yaşanan sel felaketi sonucu meydana gelen ölüm olayları ile ilgili olarak etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

26-09-2020 - 574

Musa Farisoğulları - Milletvekilliğinin Düşmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4/6/2020 tarihli 95. Birleşiminde 30/1/2020 tarihli ve (3/1219) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması suretiyle Diyarbakır Milletvekili Musa FARİSOĞULLARI nın milletvekilliğinin düşmesinin Anayasa nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebidir....

Devamını oku

26-09-2020 - 725

Leyla Güven - Milletvekilliğinin Düşmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4/6/2020 tarihli 95. Birleşiminde 30/1/2020 tarihli ve (3/1220) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması suretiyle Hakkâri Milletvekili Leyla GÜVEN in milletvekilliğinin düşmesinin Anayasa nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebidir....

Devamını oku

26-09-2020 - 979

İleri Yayımcılık Tanıtım Ve Tic. Ltd. Şti. Başvurusu
Başvuru, internet sitesinde yayımladığı haber nedeniyle başvurucu aleyhine tazminata hükmedilmesinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

26-09-2020 - 805

Emin Arda Büyük Başvurusu - Fetö - İşe İade
Kısacası 667 sayılı KHK nın 4. maddesinde belirtilen örgüt, yapı, oluşum veya gruplara üye olunması ya da bunlara mensubiyetin veya iltisakın yahut irtibatın bulunması geçerli bir fesih sebebi olarak öngörülmüştür. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 619

Demokratik Genç Parti - Kendiliğinden Son Bulduğunun Tespiti İstemi
Demokratik Genç Partinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebidir....

Devamını oku

21-09-2020 - 622

C.A. Başvurusu (3) - Fetö - Özel Hayata Saygı
Somut olayda başvurucu, özel sektörde çalışmasını engelleyen herhangi bir ilave kısıtlamaya tabi tutulmamıştır.Bu konuda bir kısıtlamanın getirilmemiş olması nedeniyle başvurucunun özel hayatına saygı hakkına yönelik müdahalenin öngörülen meşru amaçla ölçülü şekilde gerçekleştirildiği ve kamunun menfaati ile başvurucunun kişisel menfaati arasında adil dengenin kurulduğu değerlendirilmektedir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 1047

Berrin Baran Eker Başvurusu - Fetö - İşe İade
Somut olayda ise derece mahkemeleri, adil yargılanma hakkının bir unsuru olan mahkeme hakkı gereği asıl işverenin başvurucu hakkındaki değerlendirmesinin objektif ve makul dayanakları olup olmadığını, dolayısıyla geçerli feshin koşullarının oluşup oluşmadığını incelemeden asıl işverenin şüphesine bağlı kalınarak sonuca varmıştır. ...

Devamını oku

15-01-2022 - 853

Alkollü İçki Satışı - Kolluk - Suç İşlemeye Teşvik
Başvuru, gece vakti alkollü içki satışı kabahatinin tespiti aşamasında kolluk görevlilerinin başvurucuyu kabahat işlemeye teşvik etmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının; idari para cezasına yapılan itiraz sürecinde tanıkların dinlenilmemesi, verilen cezanın orantılı olmaması ve sadece alkollü içkiler yönünden uygulanması nedeniyle de adil yargılanma hakkının diğer güvencelerinin ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği i...

Devamını oku

10-01-2022 - 913

19 Numaralı Cb Kararnamesinin İptali
10/10/2018 tarihli ve (19) numaralı Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) Sayılı Cetvel’in sonuna eklenen sıraların Anayasanın ...

Devamını oku