ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Zincirleme Suç - Banka Veya Kredi Kartlarının Kötü Kullanılması

25-09-2020 - 750

Zincirleme Suç - Banka Veya Kredi Kartlarının Kötü Kullanılması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2018/9179
2020/217
2020-01-08

Özet:

  • 5237 sayılı TCK.nın 43. maddesine göre "bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda ya da aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi" durumunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün olup, aynı anda işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanma olanağı bulunmadığı cihetle; sanığın aynı kişiye ait kredi kartı ile aynı gün aynı yerden çok kısa zaman aralıklarıyla peşpeşe telefon faturalarının ödenmesinden ibaret eyleminde “değişik zamanlarda” koşulu gerçekleşmediğinden TCK.nın 43. maddesinin uygulanma olanağının bulunmadığı gözetilmeden hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

 
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

HÜKÜM : Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Temel adli para cezası belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılmasına ilişkin gerekçe gösterildiği anlaşıldığından tebliğnamenin 2 nolu düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:

5237 sayılı TCK.nın 43. maddesine göre "bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda ya da aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi" durumunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün olup, aynı anda işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanma olanağı bulunmadığı cihetle; sanığın aynı kişiye ait kredi kartı ile aynı gün aynı yerden çok kısa zaman aralıklarıyla peşpeşe telefon faturalarının ödenmesinden ibaret eyleminde “değişik zamanlarda” koşulu gerçekleşmediğinden TCK.nın 43. maddesinin uygulanma olanağının bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen hususların, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 245/1. madde ve fıkrası uyarınca tayin olunan 3 yıl hapis ve 60 gün adli para cezasından sonra gelen TCK.nın 43. maddesi ile ilgili uygulamanın çıkartılması,devamındaki TCK.nın 62/1. maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 62 gün adli para cezalarının 2 yıl 6 ay hapis ve 50 gün adli para cezasına indirilip, TCK.nın 52/2. maddesi gereğince mahkemenin takdirine bağlı kalınarak günlüğü 20,00 TL'den hesaplanan sonuç adli para cezası 1.240,00 TL'nin de 1.000,00 TL'ye indirilmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 08.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
ceza hukuku tck m. 43 tck m. 245 adli para cezası
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları