ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yağma - Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

26-09-2020 - 784

Yağma - Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 6. Ceza Dairesi
2018/722
2020/271
2020-02-03

Özet:

  • Sanık hakkında, 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin uygulandığı kararda belirtilmemişse de, hükümlülüğün yasal sonucu olarak, infazda gözetilmesi olanaklı kabul edilmiştir. 
  • Yağma suçunun silahla, birden fazla kişi ile birlikte, geceleyin işlendiğinin anlaşılması karşısında; olayda birden fazla nitelikli halin gerçekleşmiş olması ve aynı Yasanın 61. maddesi gereğince temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Hükmün onanmasına karar verilmiştir.

 
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Yağma

HÜKÜM : Mahkemece TCK'nin 149/1-a-c-h, 150/2, 35/2, 62/1. maddeleri gereğince verilip açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilen 1 yıl 15 gün hapis cezasının, denetim süresi içinde yeniden suç işlenmesi sebebiyle açıklanmasına karar verilmesine

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanık hakkında, 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin uygulandığı kararda belirtilmemişse de, hükümlülüğün yasal sonucu olarak, infazda gözetilmesi olanaklı kabul edilmiştir.

Yağma suçunun silahla, birden fazla kişi ile birlikte, geceleyin işlendiğinin anlaşılması karşısında; olayda birden fazla nitelikli halin gerçekleşmiş olması ve aynı Yasanın 61. maddesi gereğince temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 03/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Yağma Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları