Karşılıksız Yararlanma 2


Yargıtay 13. Ceza Dairesi
2016/2831
2018/3858
2018-03-19

Özet:

  • Sanığa ait tarımsal sulama kuyusunda bulunan sayacın 02.04.2008 tarihinde endeks gerilemesi sebebiyle söküldüğü ve sanığın karşılıksız yararlanma suçunu işlediğinin sabit olduğu ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 29/2-b maddesi gereğince, ziraat bilirkişisi de dahil olmak üzere elektrik bilirkişisinden endeks üzerindeki tutanak sonrası düşüşün neden kaynaklandığı açıklattırılmak suretiyle rapor aldırılmadan yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
 
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Karşılıksız yararlanma

HÜKÜM : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Sanığa ait tarımsal sulama kuyusunda bulunan sayacın 02.04.2008 tarihinde endeks gerilemesi sebebiyle söküldüğü ve sanığın karşılıksız yararlanma suçunu işlediğinin sabit olduğu ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 29/2-b maddesi gereğince, ziraat bilirkişisi de dahil olmak üzere elektrik bilirkişisinden endeks üzerindeki tutanak sonrası düşüşün neden kaynaklandığı açıklattırılmak suretiyle rapor aldırılmadan yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi,

Daire'mizin 28.05.2015 tarih 2014/4891E – 2015/9740K sayılı ilamında belirtildiği üzere; 10.07.2009 tarihinde borcun taksitlendirilip taksitlerinin çoğunluğunun ödendiğinin ve 15.03.2010 tarihinde ise tüm borcu ödediğinin bildirilmesi karşısında; açıkça çelişkinin kaynaklanma sebebi sanığın 02.04.2008 tarihli tutanağa ilişkin borcu ödeyip ödemediği, ödememiş ise yapılan ödemenin hangi tutanağa ait olduğu açıkça belirlendikten sonra sonucuna göre sanık hakkında karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 19.03.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr)