ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Müstehcen İçerikli CD ve DVD ler - Sayının Çokluğu - Alt Sınırdan Uzaklaşarak Karar Verme

06-02-2021 - 753

Müstehcen İçerikli CD ve DVD ler - Sayının Çokluğu - Alt Sınırdan Uzaklaşarak Karar Verme


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 18. Ceza Dairesi
2016/16986
2018/12868
2018-10-11

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinede görülmemiştir.

Ancak;

1- TCK’nın 226/4. maddesindeki “doğal olmayan” kavramının bireylerin cinsel yaşamının içerisinde yeri olmayan, aşağılayıcı veya bütün toplum tarafından da doğal olarak kabul edilmeyen ilişkileri tanımlamaktadır. Anal ya da oral yoldan yapılan, eşcinsel veya grup halinde bulunulan cinsel birleşmelere ait görüntülerin veya cisimle yapılan mastürbasyon görüntüleri tek başına bu kavram içerisinde değerlendirilemeyecektir.

Somut olayda; ele geçirilen ve müstehcen içerikli olduğu değerlendirilen DVD ve CD’ler hakkında düzenlenen 30/12/2011 tarihli izleme tutanağında muhtelif hayvanlarında insanlarla cinsel ilişki içerisinde oldukları görüntülerin bulunduğunun belirtilmesi, 08/10/2012 havale tarihli bilirkişi raporunda ise hayvanların kullanıldığına ilişkin görüntü kayıtlarına rastlanılmadığının belirtilmesi karşısında, oluşan çelişki nedeniyle ek bilirkişi raporu aldırılarak, bu materyallerde hayvanlarla cinsel davranışlara ilişkin bir ilişki türü olup olmadığı saptanıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Sanıktan ele geçirilen CD’lerde yüklü müstehcen içerikli verinin sayısı ve niteliği gözetildiğinde temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

3- Bilirkişi raporunda suç teşkil eden görüntü olmadığı tespit edilen DVD ve CD’lerin de müsaderesine karar verilmesi,

4- TCK’nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına ilişkin hükmün Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle uygulanma olanağının ortadan kalkması,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık ...’ün temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/10/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
müstehcen cd dvd tck 226 izleme tutanağı bilirkişi raporu çelişki
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları


Avukat Web Sitesi