ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Uyuşturucu Madde Ticareti - Delil

24-09-2020 - 931

Uyuşturucu Madde Ticareti - Delil


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 20. Ceza Dairesi
2019/3163
2020/4215
2020-07-10

Özet:

  • Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen ve kullanıcılar tarafından da herhangi bir isnatta bulunulmayan ve aleyhinde iddia bulunmayan sanığın ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgisi bulunduğuna ve bunu sattığına ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır.

 

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

A- Sanık ... hakkında verilen hükmün incelenmesinde ;

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi ve 7242 sayılı kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

2- Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından suç konusu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu durumların yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

1- TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine “Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararı ile 7242 sayılı kanunla yapılan değişiklikler sonrası oluşan durumuna göre, sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin eklenmesi,

2- Hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin kısmında “... eşyaların" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Antalya Kriminal Polis Laboratuvarınca suç konusu maddeden alınan şahit numunenin" şeklinde ibarenin eklenmesi,

Suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

B- Sanık ... hakkında verilen hükmün incelenmesinde ;

Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen ve kullanıcılar tarafından da herhangi bir isnatta bulunulmayan ve aleyhinde iddia bulunmayan sanığın ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgisi bulunduğuna ve bunu sattığına ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, mahkûmiyetine karar verilmesi

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,

10/07/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
uyuşturucu ticaret uyuşturucu madde ticareti tck uyarıcı madde isnat kuşku yeterli kesin delil beraat mahkumiyet
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları