ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Müessir Fiil - Dava Zamanaşımı Süresi

08-01-2022 - 363

Müessir Fiil - Dava Zamanaşımı Süresi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2021/12843
2021/15110
2021-12-20

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığa yüklenen müessir fiil suçunun, kanunda öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre; dava zamanaşımı süresi yönünden lehe bulunan 765 sayılı TCK'nin 102/4. maddesinde yazılı 5 yıllık asli zamanaşımı süresine tabi bulunmakla, zamanaşımını kesen en son işlem olan bozmadan önceki mahkumiyet hükmünün verildiği 03/07/2007 tarihinden itibaren hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiği 09/02/2012 tarihi ile deneme süresinde ikinci suçun işlendiği 01/12/2016 tarihleri arasındaki durma süresi de düşüldükten sonra karar tarihine kadar bu süre geçtiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu nedenle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA ve gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle sanık hakkında açılan kamu davasının 5271 sayılı CMK'nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE, 20.12.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları