ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Uyuşturucu Madde Ticareti - Zincirleme Suç

23-09-2020 - 1004

Uyuşturucu Madde Ticareti - Zincirleme Suç


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 20. Ceza Dairesi
2019/392
2020/4201
2020-07-10

Özet:

  • Dosya kapsamına göre; 17/01/2018 tarihinde hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan ...'da ele geçirilen uyuşturucu maddeyi sanığın temin ettiği sabit ise de;
  • 04/10/2017 tarihinde tanık ...'a ve 12/01/2018 tarihinde tanık ...’e uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasına ilişkin olarak tanıkların sanıktan daha önceki tarihlerde birçok kez uyuşturucu madde satın aldıklarına dair soyut beyanları dışında, sanığın 17/01/2018 tarihli eyleminden başka uyuşturucu madde satma veya başkasına verme gibi bir eyleminin bulunduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında TCK’nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayin edilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmekle temyiz edenlerin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile CMK'nın 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak sanık ve müdafiinin temyiz isteminin CMK'nın 294/2. maddesi kapsamında olduğu ve hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik olarak yapılan incelemede;

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilen dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Dosya kapsamına göre; 17/01/2018 tarihinde hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan ...'da ele geçirilen uyuşturucu maddeyi sanığın temin ettiği sabit ise de; 04/10/2017 tarihinde tanık ...'a ve 12/01/2018 tarihinde tanık ...’e uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasına ilişkin olarak tanıkların sanıktan daha önceki tarihlerde birçok kez uyuşturucu madde satın aldıklarına dair soyut beyanları dışında, sanığın 17/01/2018 tarihli eyleminden başka uyuşturucu madde satma veya başkasına verme gibi bir eyleminin bulunduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında TCK’nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayin edilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafıinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 28/02/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne; kararın bir örneğinin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine, 10/07/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
uyuşturucu uyuşturucu madde ticareti zincirleme suç tck kullanmak soruşturma tanık şüpheden uzak yeterli delil
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları