Uyuşturucu Madde Nakletme


Yargıtay 20. Ceza Dairesi
2019/3210
2020/4217
2020-07-10

Özet:

  • Arama ve el koyma tutanağı içeriği, tutanak tanıklarının ve sanıkların beyanları ile dosyadaki tüm bilgi ve belgelere göre, sanığın “uyuşturucu madde nakletme” suçunu işlediği sabit olduğu gözetilmeden atılı suçtan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A- Sanık ... hakkında verilen beraat hükmünün incelenmesinde ;

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

B- Sanık ... hakkında verilen beraat hükmünün incelenmesinde ;

24.11.2012 tarihli arama ve el koyma tutanağı içeriği, tutanak tanıklarının ve sanıkların beyanları ile dosyadaki tüm bilgi ve belgelere göre, sanığın “uyuşturucu madde nakletme” suçunu işlediği sabit olduğu gözetilmeden atılı suçtan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazı bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA, 10/07/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

(www.corpus.com.tr)