ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İlk Haksız Hareketin Kimden Kaynaklandığının Belirlenemediği Durumlarda Haksız Tahrik İndirimi Asgari Oranda Uygulanmalıdır

10-12-2020 - 874

İlk Haksız Hareketin Kimden Kaynaklandığının Belirlenemediği Durumlarda Haksız Tahrik İndirimi Asgari Oranda Uygulanmalıdır


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 3. Ceza Dairesi
2019/14133
2019/20874
2019-11-18

1) Sanığın adli sicil kaydında yer alan ve tekerrüre esas alınan Kocaeli (Kapatılan) 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 30.06.2011 tarih, 2010/785 Esas, 2011/543 Karar sayılı ilamı ile TCK'nin 86/2, 86/3.a, 62 maddeleri gereğince doğrudan hükmedilen 3.000 TL adli para cezasına ilişkin mahkumiyetin kesin nitelikte olduğu, 1412 sayılı CMUK'un 305/son maddesi uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı ve sanığın başkaca tekerrüre esas sabıkasının da bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması,

2) Sanık ile katılan arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, sanığın katılanı yaraladığı olaya ilişkin tanığın bulunmadığı gözetildiğinde, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenmesinin mümkün olmadığının anlaşılması karşısında, mahkemece sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümleri uygulanırken asgari oranda indirim yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde (1/2) oranında indirim yapılarak eksik ceza tayin edilmesi,

3) Sanık ile katılan arasında alacak meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle çıkan tartışmada, sanığın, katılana hakaret ettiği iddiası ile kamu davası açılmış ise de; sanığın aşamalarda üzerine atılı suçu kabul etmediği, katılanın iddiası dışında delil bulunmadığı gözetildiğinde, sanığın olay sırasında yanında bulunduğunu beyan ettiği arkadaşının kimlik bilgileri tespit edilip, tanık olarak beyanı alındıktan sonra, sanığın hakaret suçu yönüyle hukuki durumunun tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

4) Sanık hakkında hakaret suçundan kurulan hükümde TCK' nın 129/1. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesine rağmen, hükmün gerekçesinde sanık ile katılanın karşılıklı olarak birbirlerine hakaret ettiklerinden bahisle TCK'nin 129/3. maddesinin uygulanmasına karar verilerek gerekçede çelişkiye neden olunması,

5) Sanık hakkında verilen hapis cezasına uygulanan ve Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas- 2015/85 Karar sayılı kararı ile bazı ibareleri iptal edilen 5237 sayılı TCK'nin 53/1. maddesindeki hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundanhükümlerin bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme uygun BOZULMASINA, 1412 sayılı CMUK'un 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış haklarının dikkate alınmasına 18.11.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
haksız hareket haksız tahrik indirim asgari oran hakaret
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları


Avukat Web Sitesi