ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Tükenmez Kalem İle Kasten Yaralama

26-09-2020 - 908

Tükenmez Kalem İle Kasten Yaralama


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 3. Ceza Dairesi
2015/16808
2015/31605
2015-11-10

Özet:

  • Katılanın aşamalardaki istikrarlı beyanlarını doğrulayan adli rapor içeriği ve yeminli tanık anlatımı ile mahkemenin kabulüne göre, sanığın katılanı tükenmez kalem ile kasten yaraladığı, suçta kullanılan ve ele geçirilemeyen kalemin doğurduğu sonuç itibariyle fiilen saldırıda kullanılmaya elverişli olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nin 6/1-f-4 maddesi kapsamına giren silah niteliğinde olduğu halde, kalemin ele geçirilemediği ve silah niteliğinde olup olmadığı tespit edilemediğinden bahisle yasal olmayan gerekçe ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/3-e maddesinin uygulanmaması bozmayı gerektirmiştir.

 
Gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanığın adli sicil kaydına konu ilamların Uyap sistemi üzerinden temini ile yapılan incelemede;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1) Katılanın aşamalardaki istikrarlı beyanlarını doğrulayan adli rapor içeriği ve yeminli tanık anlatımı ile mahkemenin kabulüne göre, sanığın katılanı tükenmez kalem ile kasten yaraladığı, suçta kullanılan ve ele geçirilemeyen kalemin doğurduğu sonuç itibariyle fiilen saldırıda kullanılmaya elverişli olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nin 6/1-f-4 maddesi kapsamına giren silah niteliğinde olduğu halde, kalemin ele geçirilemediği ve silah niteliğinde olup olmadığı tespit edilemediğinden bahisle yasal olmayan gerekçe ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/3-e maddesinin uygulanmaması,

2) Sanığın adli sicil kaydında yer alan ve tekerrüre esas olduğu kabul edilen Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2011/83 Esas - 2011/411 Karar sayılı ilamı ile verilen 1.500 TL adli para cezasının CMUK'un 305/1. maddesi gereğince kesin nitelikte olduğu ve aynı maddenin son fıkrası uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı ve sanığın adli sicil kaydına konu diğer ilamların da 18 yaşından küçükken işlenen suçlara ilişkin olması, kesin nitelikte olması ya da seçenek tedbire çevrilmesi nedenleriyle tekerrüre esas olmadığı gözetilmeksizin, mükerrir kabul edilerek sanık hakkında TCK'nin 58. maddesinin uygulanması,

3) Sanığın kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkûmiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK'nin 53/1. maddesinde belirtilen hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilirken 5237 sayılı TCK'nin 53/1-c maddesinde belirtilen hakları kendi altsoyu üzerinde koşullu salıverilme tarihine kadar, kendi altsoyu dışındakiler bakımından ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kullanamayacağının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, CMUK'un 326/son maddesi gereğince sanığın kazanılmış hakkının dikkate alınmasına, 10.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Tükenmez Kalem Kasten Yaralama
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları