ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Artislik Yapma Sözü Hakaret Midir?

23-09-2020 - 819

Artislik Yapma Sözü Hakaret Midir?


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 18. Ceza Dairesi
2016/13472
2018/14789
2018-11-12

Özet:

  • Katılanın, hükümlü olan sanığa adliye koridorunda kardeşi ile konuşmasına devam etmesi halinde nezarethaneye alınacağını söyleyip, sanığın uyarıya riayet etmemesi üzerine nezarethaneye götürülürken katılana hitaben söylediği "götürürsen götür, sen kendini ne sanıyorsun, parmaklarını kırarım, artistik yapma, v.s." şeklindeki sözlerin, görevin yapılmasını engellemeye yönelik olduğu ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliğinde yanılgı ile yazılı şekilde tehdit suçundan hüküm kurulması,

 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Hakaret, tehdit

HÜKÜMLER : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başka suçtan hükümlü bulunan ve duruşmalardan bağışık tutulması konusunda istemi bulunmayan sanığın, CMK'nın 196/5. maddesine aykırı biçimde yokluğunda yargılamaya devamla hüküm kurularak savunma hakkının kısıtlanması,

Katılanın, hükümlü olan sanığa adliye koridorunda kardeşi ile konuşmasına devam etmesi halinde nezarethaneye alınacağını söyleyip, sanığın uyarıya riayet etmemesi üzerine nezarethaneye götürülürken katılana hitaben söylediği "götürürsen götür, sen kendini ne sanıyorsun, parmaklarını kırarım, artistik yapma, v.s." şeklindeki sözlerin, görevin yapılmasını engellemeye yönelik olduğu ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliğinde yanılgı ile yazılı şekilde tehdit suçundan hüküm kurulması,

Hakaret eyleminin Alaşehir Adliyesi mahkum koğuşunda gerçekleştiğinin kabul edilmesi karşısında, mahkum koğuşunun aleni yer olmadığı gözetilmeden, TCK'nın 125/4. maddesinin uygulanması,

...'un katılma talebine karşı sanığın beyanı alınmadan katılma talebinin kabulüne karar verilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 238/3. maddesine aykırı davranılması,

TCK'nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına ilişkin hükmün, Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle uygulama olanağının ortadan kalkmış olması,

Kanuna aykırı, sanık ...'in temyiz nedenleri yerinde görülmekle tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12/11/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
artis hakaret yargıtay infaz koruma memuru memur hükümlü adliye tehdit görevi yaptırmamak direnme suçu
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları