ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Uyuşturucu Ticareti - Kullanmandan Ayrıca Ceza Alması

04-10-2020 - 710

Uyuşturucu Ticareti - Kullanmandan Ayrıca Ceza Alması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi
2020/394
2020/359
2020-02-03

Özet:

  • Sanığın sübut bulan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ayrıca soruşturma yapılarak kamu davası açıldığı ve karara bağlandığı göz önüne alınarak sanığın sübut bulmayan uyuşturucu madde ticareti suçundan beraatine karar verilmesi gerekmektedir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

Dairemizce dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda;

Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, yerel mahkeme tarafından eylemin ticaret değil uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bulundurma suçunu oluşturduğu kabul edilerek kullanmadan da ayrı soruşturma yürütülerek Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/521 Esas sayılı dosyasında kamu davası açıldığı ve karara bağlandığı gerekçesiyle açılmış dava nedeniyle CMK'nın 223/7 maddesi gereğince kamu davasının reddine karar verilmiş ise de;

Sanığın sübut bulan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ayrıca soruşturma yapılarak kamu davası açıldığı ve karara bağlandığı göz önüne alınarak sanığın sübut bulmayan uyuşturucu madde ticareti suçundan beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin istinaf itirazları bu nedenle yerinde olduğundan HÜKMÜN BOZULMASINA, CMK'nın 280/1-a ve 303/1-a maddeleri uyarınca bu aykırılığın yeniden yargılama yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

1-Sanık Ali S. hakkında üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan açılan kamu davasında sanığa yüklenen suçu işlediğinin sabit olmaması sebebiyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

2-Beraat eden sanığın tutuklu kaldığı süre yönünden CMK'nun 141 ve 142 maddeleri uyarınca kararın kesinleştiğinin kendilerine tebliğ edildiği veya kararın kesinleştiğini öğrendiği tarihten itibaren 3 ay, her halukarda kesinleşmenin üzerinden 1 yıl geçinceye kadar ikametine en yakın Ağır Ceza Mahkemesinde tazminat davası açma hakkının bulunduğunun bildirilmesine,

3-Sanığın kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre 6810 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,

4-Konya C. Başsavcılığı'nın  21/05/2019 tarih, 2019/5350 emanet numarası ile adli emanete alınan; "Ankara KPL Müdürlüğü'nün mührü ile mühürlü bez torba içerisinde 37,5 gram ağırlığında eroin " uyuşturucu maddenin ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 08/05/2019 tarihli ANK-KİM-19-04006 sayılı uzmanlık raporu ile alınan şahit numunelerin karar kesinleştiğinde TCK 54/1-4 Maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

5-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

HÜKMÜN DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

CMK'nın 291/1-2. maddeleri uyarınca, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak ya da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Yargıtay (TEMYİZ) yolu açık olmak üzere,   03/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
sübut kullanma uyuşturucu madde soruşturma kamu davası ticaret beraat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları