Görevi Kötüye Kullanmak - Zincirleme Suç


Yargıtay 9. Ceza Dairesi
2020/638
2020/123
2020-04-15

Özet:

  • 2009-2010 yıllarını kapsayan eylemler hakkında atılı suçları bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda işleyen sanığın eylemlerinin TCK'nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç kapsamında kaldığı, aynı Kanunun 3, 61. maddeleri de gözetilerek tek hüküm kurulması gerektiği nazara alınmadan ve suç kastının nasıl yenilendiği, eylemlerin neden bağımsız suç kabul edildiği denetime imkan verecek şekilde gerekçeleriyle gösterilmeden yüklenen suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasına hükmedilmesi kanuna aykırıdır.
 
Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere göre, sair temyiz itirazları yerinde görülmediğinden REDDİ, ancak;

2009-2010 yıllarını kapsayan eylemler hakkında atılı suçları bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda işleyen sanığın eylemlerinin TCK'nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç kapsamında kaldığı, aynı Kanunun 3, 61. maddeleri de gözetilerek tek hüküm kurulması gerektiği nazara alınmadan ve suç kastının nasıl yenilendiği, eylemlerin neden bağımsız suç kabul edildiği denetime imkan verecek şekilde gerekçeleriyle gösterilmeden yüklenen suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasına hükmedilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gözetilmek suretiyle hükümlerin CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15/04/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:  (www.corpus.com.tr)