ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet - Kaçakçılık Suçu

07-05-2021 - 357

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet - Kaçakçılık Suçu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 7. Ceza Dairesi
2019/5556
2019/39679
2019-12-26

ÖZET: Palm yağının serbest dolaşıma sokulması esnasında gıda maddesi GTİP'inde beyan edilmesi halinde ödenecek ithalat vergisi tutarının, sabun sanayinde kullanılmak üzere beyan edilmesi durumunda ödenecek ithalat vergisi tutarından fazla olduğu gibi gıda maddesi olarak ithali halinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'dan temin edilmesi gereken birtakım uygunluk belgelerinin de beyannamede belirtilmesi gerektiği, ... şirketinin dahilde işleme izin belgesinin palm yağı olarak ithal edilen malın sabun olarak ihraç edilmesi taahhüdünü kapsadığı, şirketin somut olayda ... şirketinden aldığı palm yağını dahilde işleme izin belgesi kapsamında sabun sanayinde kullanılmak üzere ithal edip millileştirmesine rağmen hiç kullanılmadan aynı miktar olarak kısa süre içinde ...şirketine sattığı, ...şirketinin de aldığı malı aynı gün yurtdışından ithalalat yapıp ... şirketine satan ... firmasına sattığı, böylece sanıkların birlikte hareket ederek hileli işlemlerle antrepoda bulunan malı ... şirketinin dahilde işleme izin belgesini kullanarak daha az vergi ödemek suretiyle millileştirmek suretiyle iç piyasaya sürdükleri anlaşıldığından sanıkların mahkumiyetleri yerine yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefet

HÜKÜM : Beraat, iade

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Bir işyerine tankerle kaçak akaryakıt aktarıldığı yönündeki polis imdat hattına gelen ihbar üzerine sürücüsü Haydar Fındıkoğlu olan tankerden ...'ye ait işyerindeki fiber tanklara, yapılan analizde palm yağı olduğu tespit edilen bitkisel yağın aktarıldığının tespit edilmesi, 17.500 kg civarındaki yağa elkonulması, ...in bu yağı Serinler Gıda şirketi sahibi ...den parasını bankaya yatırarak faturayla aldığını beyan etmesi, ...in de bu yağı ... şirketinden bedelini peşin ödeyerek faturayla satın aldığını beyan etmesiyle soruşturmanın başladığı, soruşturma kapsamında ...,.... ve .... hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği,

Sanık ...'in...Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yetkili temsilcisi, sanık ...'ın ... Yağ Sanayi ve Tic. Ltd şirketi yetkilisi ve sanık ... Öztürk'ün de ...Gübre Tarim Ürünleri Hay. Taş. San ve Tic Ltd. Şirketi yetkilisi olduğu,

... şirketinin 08.07.2014 tarihli antrepo beyannamesiyle 1.751.239 kg rafine palm yağını gıda maddesi GTİP'inde ithal ederek Mersin limanındaki antrepoya koyduğu, bu malın 500.000 kilogramını henüz millileşmeden ... şirketine sattığı, ... firmasının bu malı dahilde işleme izin belgesi kapsamında sabun sanayinde kullanılmak üzere farklı bir GTİP belirtilerek 22.08.2014 tarihli beyannameyle ithal ederek serbest dolaşıma soktuktan sonra 18.08.2014, 20.08.2014 ve 25.08.2014 tarihli faturularla ...şirketine sattığı, ...şirketinin de millileştirilmiş olan aldığı malı aynı tarihli faturalarla ... şirketine sattığı, bu satışlar esnasında malın antrepodan hiç çıkmadığı, satışların fatura üzerinden gerçekleştirildiği,

Palm yağının serbest dolaşıma sokulması esnasında gıda maddesi GTİP'inde beyan edilmesi halinde ödenecek ithalat vergisi tutarının, sabun sanayinde kullanılmak üzere beyan edilmesi durumunda ödenecek ithalat vergisi tutarından fazla olduğu gibi gıda maddesi olarak ithali halinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'dan temin edilmesi gereken birtakım uygunluk belgelerinin de beyannamede belirtilmesi gerektiği, ... şirketinin dahilde işleme izin belgesinin palm yağı olarak ithal edilen malın sabun olarak ihraç edilmesi taahhüdünü kapsadığı, şirketin somut olayda ... şirketinden aldığı palm yağını dahilde işleme izin belgesi kapsamında sabun sanayinde kullanılmak üzere ithal edip millileştirmesine rağmen hiç kullanılmadan aynı miktar olarak kısa süre içinde ...şirketine sattığı, ...şirketinin de aldığı malı aynı gün yurtdışından ithalalat yapıp ... şirketine satan ... firmasına sattığı, böylece sanıkların birlikte hareket ederek hileli işlemlerle antrepoda bulunan malı ... şirketinin dahilde işleme izin belgesini kullanarak daha az vergi ödemek suretiyle millileştirmek suretiyle iç piyasaya sürdükleri anlaşıldığından sanıkların mahkumiyetleri yerine yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi,

Kabule göre de;

Muhamet Kendirci'den ele geçirilen bitkisel yağın müsaderesi yerine yazılı şekilde iadesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan ... İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.12.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kaçakçılık yağ serbest dolaşım gtip vergi beyanname palm yağı ihraç
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları