ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Dolandırıcılık - Suç Yeri - Yetki

24-09-2020 - 915

Dolandırıcılık - Suç Yeri - Yetki


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Ceza Dairesi
2019/13236
2020/2623
2020-02-24

Özet:

  • Dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle, şüpheli ve meçhul şüpheli tarafından paranın çekildiği yerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden karar verilmesi doğru değildir.

 

Dolandırıcılık suçundan şüpheli ... ve meçhul şüpheli haklarında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 16/05/2019 tarihli ve 2018/33081 soruşturma, 2019/1069 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 24/05/2019 tarihli ve 2019/96168 soruşturma, 2019/7872 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/06/2019 tarihli ve 2019/627 değişik iş sayılı kararı aleyhine, Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 16/10/2019 gün ve 94660652-105-26-12675-2019 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25/10/2019 gün ve 2019/101452 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 20/11/2017 tarihli ve 2017/30314 esas, 2017/23733 karar sayılı ilâmında yer alan ".... Dairemizin 06.04.2015 tarih ve 2015/4473-23011 sayılı ilâmı ve daha birçok kararında da belirtildiği üzere, dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle...." şeklinde belirtildiği üzere, suç yerinin menfaatin temin edildiği yer olacağı nazara alındığında, somut olayda, müştekinin ...com adlı internet sitesinde... numaralı yayınlanan ilan üzerine almak istediği... 390 çekme karavan ile ilgili olarak ilanda yazan... telefon numarasını aradığı, ilanda belirtilen ismin ... olduğu, vermiş olduğu İş Bankasına ait hesap numarasına ... adına havale yöntemi ile gönderdiği 4.500,00 Türk lirası tutarındaki paranın 13/08/2018 tarihinde Türkiye ... Bankası... Telekom ... ATM'den çekildiğinin tespit edilmesi karşısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Şüpheli ve meçhul şüpheli tarafından paranın çekildiği yerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet bulunmadığından, kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/06/2019 tarihli ve 2019/627 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 24/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
dolandırıcılık suç menfaat temin yetki tck fail
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları