ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Karşılıksız Yararlanma

26-09-2020 - 705

Karşılıksız Yararlanma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Ceza Dairesi
2016/12457
2018/10723
2018-07-09

Özet:

  • Sanık hakkında 22.11.2010 tarihinde düzenlenen tutanakta, kayıtsız sayaç ile kullanım yapıldığının belirlendiği, bilirkişi raporuna göre ise tutanak öncesi tüketimin kurulu güç ve tutanak sonrası tüketimlerin altında kaldığının tespit edilmesi karşısında; öncelikle ziraat bilirkişisi eşliğinde keşif yapılarak, dinamonun kurulu gücü, tarımsal sulama yapılan arazinin büyüklüğü ve ne yetiştirildiği hususları tespit edilerek, ziraat bilirkişisinin raporu neticesinde ek bilirkişi raporu alınmadan eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Karşılıksız yararlanma

HÜKÜM : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Sanık hakkında 22.11.2010 tarihinde düzenlenen tutanakta, kayıtsız sayaç ile kullanım yapıldığının belirlendiği, bilirkişi raporuna göre ise tutanak öncesi tüketimin kurulu güç ve tutanak sonrası tüketimlerin altında kaldığının tespit edilmesi karşısında; öncelikle ziraat bilirkişisi eşliğinde keşif yapılarak, dinamonun kurulu gücü, tarımsal sulama yapılan arazinin büyüklüğü ve ne yetiştirildiği hususları tespit edilerek, ziraat bilirkişisinin raporu neticesinde ek bilirkişi raporu alınmadan eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi,

02.07.2012 tarihinde kabul edilip 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkındaki” Kanun’un geçici 2. maddesinin 1. ve 2. fıkrası hükümleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde yapılan değişiklikle amaçlananın bu kapsam dâhilindeki suçlar bakımından kurum zararının ödenmesi halinde, olayın sanık ya da sanıkları hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilerek işin esasına girilmesinin önlenmesi olduğu gözetilerek, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 29/2-b maddesi gereğince, ziraat bilirkişisi de dahil olmak üzere elektrik bilirkişisinden tekrar rapor aldırılması ve bilirkişinin tespit ettiği normal tarifeye göre vergiler dahil cezasız kaçak kullanım bedelini ödeyerek şikayetçi kurumun zararını gidermesi halinde 6352 sayılı Yasanın Geçici 2/2 maddesi gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine dair sanığa bildirimde bulunularak, sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 09.07.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Karşılıksız Yararlanma ceza hukuku tck
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları