Zehirli Madde İmal Ve Ticareti Suçu


Yargıtay 10. Ceza Dairesi
2019/6469
2020/902
2020-02-12

Özet:

  • Adliyede sözleşmeli personel olarak çalışan sanığın, suç tarihinde açık ceza infaz kurumunda hükümlü olan ve adliyede çalışan hükümlü tanığa kontrole tabi 6 kutu tıbbi ilacı adliyede satarken suç üstü yapılarak yakalandığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 43/1. maddesinde yer alan “Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkanında bulunduranlar Türk Ceza Kanununun 193 üncü maddesine göre cezalandırılır.” hükmü yollamasıyla 5237 sayılı TCK’nın 193. maddesi kapsamında “Zehirli madde imal ve ticareti” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanığın mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.
 
İNCELENEN KARAR

İLGİLİ BİLGİLER:

Mahkeme : ...26. Asliye Ceza Mahkemesi

Hüküm : Beraat

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

...Adliyesinde sözleşmeli personel olarak çalışan sanığın, suç tarihinde açık ceza infaz kurumunda hükümlü olan ve adliyede çalışan hükümlü tanık ...'a kontrole tabi 6 kutu tıbbi ilacı adliyede satarken suç üstü yapılarak yakalandığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 43/1. maddesinde yer alan “Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkanında bulunduranlar Türk Ceza Kanununun 193 üncü maddesine göre cezalandırılır.” hükmü yollamasıyla 5237 sayılı TCK’nın 193. maddesi kapsamında “Zehirli madde imal ve ticareti” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanığın mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazı bu nedenle yerinde olduğundan, CMUK’nın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA, 12.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)