ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamu Görevi Nedeniyle Hakaret

24-09-2020 - 921

Kamu Görevi Nedeniyle Hakaret


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 18. Ceza Dairesi
2018/7965
2020/4221
2020-02-11

Özet:

  • Sanığın, hakaret eylemini, katılanın yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği gözetilmeden sanık hakkında TCK'nın 125/3-a maddesi yerine aynı Kanunun 125/1. maddesi uygulanması,
  • Yargıtay CGK'nın 17/12/2013 tarih, 2012/1519 E., 2013/613 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere, sanığın sosyal ve ekonomik durumuna göre hakkında TCK'nın 51. maddesinde düzenlenen erteleme ile yine aynı Kanun maddesinin 50. maddesinde düzenlenen seçenek yaptırımlara çevrilmesinin uygulanmasında hangisinin lehine olup olmadığının tartışılmaması kanuna aykırıdır.

 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Hakaret, tehdit

HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

A- Sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan "suç duyurusunda bulunulmasına" ilişkin karar temyiz edilebilir nitelikte olmayıp, sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı da yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,

Anlaşıldığından, sanıklar ... ve .... müdafilerinin tebliğnameye uygun olarak temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,

B- Diğer hükümlerin temyizine gelince,

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

Sanık ... hakkında hakaret eylemine ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

Sanık ... hakkında tehdit ve hakaret suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin temyizinde ise, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak,

a- Sanığın, hakaret eylemini, katılanın yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği gözetilmeden sanık hakkında TCK'nın 125/3-a maddesi yerine aynı Kanunun 125/1. maddesi uygulanması,

b- Yargıtay CGK'nın 17/12/2013 tarih, 2012/1519 E., 2013/613 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere, sanığın sosyal ve ekonomik durumuna göre hakkında TCK'nın 51. maddesinde düzenlenen erteleme ile yine aynı Kanun maddesinin 50. maddesinde düzenlenen seçenek yaptırımlara çevrilmesinin uygulanmasında hangisinin lehine olup olmadığının tartışılmaması,

Kanuna aykırı, katılan ... vekillerinin ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
hakaret tck kamu görevi yargıtay sosyal ekonomik durum seçenek yaptırım
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları