Sanık İle Katılanın Yüzleştirilmesi - Hırsızlık


Yargıtay 2. Ceza Dairesi
2019/14738
2020/1204
2020-01-21

Özet:

  • Katılanın evinden cep telefonu ve parasının çalınması şeklinde gerçekleşen olayda; sanığı, kolluktaki zanlılar albümünden teşhis eden katılan ile suçlamayı kabul etmeyen sanığın mümkünse yüzleştirilmesi yapılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerektiği, yüzleştirme yapılıp suçu işleyen kişinin sanık olduğunun belirlenememesi halinde, katılanın sadece zanlılar albümüne bakarak suçu işleyen kişinin sanık olduğunu söylemesinin sanığın cezalandırılmasına yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
 
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının hırsızlık suçunda uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Katılanın evinden cep telefonu ve parasının çalınması şeklinde gerçekleşen olayda; sanığı, kolluktaki zanlılar albümünden teşhis eden katılan ile suçlamayı kabul etmeyen sanığın mümkünse yüzleştirilmesi yapılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerektiği, yüzleştirme yapılıp suçu işleyen kişinin sanık olduğunun belirlenememesi halinde, katılanın sadece zanlılar albümüne bakarak suçu işleyen kişinin sanık olduğunu söylemesinin sanığın cezalandırılmasına yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 21/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)