ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Avukat - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma

21-09-2020 - 935

Avukat - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Ceza Dairesi
2017/6042
2019/9695
2019-10-09

Sanığın hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Konya Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapan sanığın, katılan tarafından verilen 09/03/2007 tarihli vekaletnameye istinaden alacaklı vekili sıfatı ile borçlu Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hakkında toplam 20.930,17 TL alacağın tahsili için Konya 6. İcra Müdürlüğü’nün 2011/3357 esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlattığı, bu kapsamda alacağa mahsuben 02/08/2011 tarihli reddiyat makbuzu ile 18.625,90 TL tahsil ettiği halde, bu parayı katılana teslim etmeyip uhdesinde tuttuğu anlaşılmakla; eylemin TCK’nın 155/2. maddesinde düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğunu takdir eden mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın, eksik inceleme ve araştırma sonucu hüküm kurulduğuna, suçun unsurlarının oluşmadığına ve görevsiz mahkemece karar verildiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 09/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
avukat hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları