ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Ruhsatsız Silahın Arızalı Olması - Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu

22 Kasım 2022, 10:24 - 133

Ruhsatsız Silahın Arızalı Olması - Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2011/11816
2012/23653
2012-07-05

Özet:

Ruhsatsız silahın arızalı olması durumunda, ruhsatsız silah taşıma suçu oluşmaz.

1- A... Kriminal Polis Laboratuarının 01.05.2007 gün ve 2007/978 sayılı raporuna göre horozun uç kısmının kırılmasını müteakip yeniden kaynak yapıldığı, ancak kırılan parçanın yerine merkezi kaynak yapılmadığı, bu nedenle de horozun fişeğin üzerine merkezi vuramadığı ve çap ve tipine uygun fişekleri patlatamayan dava konusu ruhsatsız silahın, ancak bir silah ustasının esaslı ve aletli müdahalesi ile arızasının giderilmesi halinde 6136 sayılı Yasa'ya göre silah vasfını kazanabileceğinin belirtildiği anlaşılmış olmakla; sanığın ruhsatsız tabanca taşımak suçundan cezalandırılmasına karar verilemeyeceği, ancak 7 adet sağlam mermi taşıması nedeniyle 6136 sayılı Yasa'nın 13/4. madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, suç nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde anılan maddenin 1. fıkrasına göre mahkumiyetine karar verilmesi,

2- Kabule ve uygulamaya göre de; Türkiye Cumhuriyet Anayasası'nın 18. maddesindeki yazılı zorla çalıştırma yasağı ve 5237 sayılı TCK'nın 50/1-f maddesinde yer alan, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırıma karar verilmesi için sanığın gönüllü olması koşulu gözetilerek rızası alındıktan sonra Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü'nce belirlenen yerlerde gönüllü çalışmaya karar verilebileceği nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK'nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 05.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları


Avukat Web Sitesi