ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Tasarlamanın Şartları

26-09-2020 - 849

Tasarlamanın Şartları


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2019/4073
2020/1206
2020-06-09

Özet:

  • Sanık ...'ın ağabeyi ...'ın, maktul ...'in ağabeyi İbrahim'in de karışmış olduğu bir olay sırasında vefat ettiği, maktulün ağabeyi hakkında kasten öldürmeye yardım etme suçundan dava açıldığı ve yargılamasının devam ettiği, bu nedenle sanığın maktulü öldürmeye karar verdiği, 
  • Yaptığı plan dahilinde suçta kullandığı tüfeği internet vasıtasıyla satın aldığı, otomobil kiraladığı, olay günü bahse konu davanın duruşmasının bitmesinden sonra ailesini evine bıraktığı, maktulün evinin önüne giderek kendisini beklemeye başladığı, 
  • Bir süre bekledikten sonra aracıyla yola park eden maktulün aracının önünde durduğu, akabinde aracından inerek tüfekle maktule ateş ederek öldürdüğü olayda, 
  • Sanığın öldürme kararı verip, tasarlamayı kabule elverişli makul süre içinde verdiği kararda sebat ve ısrar ederek, kararından dönmeyerek maktulü öldürdüğü, tasarlamanın şartlarının bulunduğu ve eyleminin 5237 sayılı TCK'nin 82/1-a. maddesi gereğince tasarlayarak adam öldürme suçunu oluşturduğu gözetilmeden; yazılı şekilde sadece "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan aynı Kanunun 82/1-j maddesi uyarınca hüküm kurulması kanuna aykırıdır.

 
Sanık ... müdafiinin duruşmalı inceleme isteğinin, 696 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 100. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca takdiren duruşmasız olarak inceleme yapılmasına karar verilmiştir.

Sanık ... hakkında maktul ...'i kasten öldürme suçundan yerel mahkemece kurulan hükme yönelik yapılan istinaf başvurusu üzerine verilen karara karşı Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafiinin temyiz istemi ile ilgili yapılan incelemede;

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 20/04/2018 gün ve 2017/2292 esas, 2018/719 sayılı kararında bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin; suç niteliğine, haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiğine, Cumhuriyet savcısının; basit tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

.Ancak;

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık ...'ın ağabeyi ...'ın, maktul ...'in ağabeyi İbrahim'in de karışmış olduğu bir olay sırasında vefat ettiği, maktulün ağabeyi hakkında kasten öldürmeye yardım etme suçundan dava açıldığı ve yargılamasının devam ettiği, bu nedenle sanığın maktulü öldürmeye karar verdiği, yaptığı plan dahilinde suçta kullandığı tüfeği internet vasıtasıyla satın aldığı, otomobil kiraladığı, olay günü bahse konu davanın duruşmasının bitmesinden sonra ailesini evine bıraktığı, maktulün evinin önüne giderek kendisini beklemeye başladığı, bir süre bekledikten sonra aracıyla yola park eden maktulün aracının önünde durduğu, akabinde aracından inerek tüfekle maktule ateş ederek öldürdüğü olayda,

Sanık ...'ın öldürme kararı verip, tasarlamayı kabule elverişli makul süre içinde verdiği kararda sebat ve ısrar ederek, kararından dönmeyerek maktulü öldürdüğü, tasarlamanın şartlarının bulunduğu ve eyleminin 5237 sayılı TCK'nin 82/1-a. maddesi gereğince tasarlayarak adam öldürme suçunu oluşturduğu gözetilmeden; yazılı şekilde sadece "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan aynı Kanunun 82/1-j maddesi uyarınca hüküm kurulması,

Kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükmün, CMK'nin 307/4. maddesinin, sanığın yalnızca ceza miktarı yönünden kazanılmış hakkının korunmasına ilişkin olduğu da gözetilerek, CMK'nin 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozmaya konu kararın niteliği de gözetilerek aynı Kanunun 304/2. maddesi uyarınca dosyanın takdiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılığına TEVDİİNE, 09/06/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Tasarlamanın Şartları ceza tck
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları