ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kanuna Aykırı Bir Şekilde Bahis Oynatma

25-09-2020 - 762

Kanuna Aykırı Bir Şekilde Bahis Oynatma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 19. Ceza Dairesi
2019/32428
2020/9185
2020-06-30

Özet:

  • Sanığın iş yerinden elde edilerek emanete alınan bilgisayar üzerinde inceleme yaptırılarak, sanığın 7258 sayılı Kanuna aykırı bir şekilde bahis oynattığı kabul edilen sitelerin yurtdışı kaynaklı olup olmadığının, duraksamaya yer bırakmayacak şekilde tespiti ile sanığın hukuki durumunun buna göre tayin ve takdiri yerine, eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  • Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen oynanmış kuponlar ve ekran görüntülerinin, delil olarak dosyada saklanması yerine, müsaderesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, sair nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1) Sanığın iş yerinden elde edilerek emanete alınan bilgisayar üzerinde inceleme yaptırılarak, sanığın 7258 sayılı Kanuna aykırı bir şekilde bahis oynattığı kabul edilen sitelerin yurtdışı kaynaklı olup olmadığının, duraksamaya yer bırakmayacak şekilde tespiti ile sanığın hukuki durumunun buna göre tayin ve takdiri yerine, eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

2) Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen oynanmış kuponlar ve ekran görüntülerinin, delil olarak dosyada saklanması yerine, müsaderesine karar verilmesi,

3) 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK’nin 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden HÜKMÜN, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca, tebliğnameye aykırı olarak, BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 30/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Not:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
7258 sayılı kanun aykırılık müsadere kanun bahis oynatma emanete bilgisayar siteler yurtdışı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları