ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Belediye Başkanı - İmar Planı - Görevi Kötüye Kullanma Suçu

21-09-2020 - 869

Belediye Başkanı - İmar Planı - Görevi Kötüye Kullanma Suçu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 9. Ceza Dairesi
2020/1624
2020/312
2020-06-04

Olay tarihinde ... Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri olan sanıkların, almış oldukları 29/06/2009 tarihli 43 sayılı kararla, ... ... mahallesi ... mevkiinde bulunan ... ada ... parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alan imar planında ayrık nizam iki kat konut alanı olarak, aynı mahalle aynı mevkide bulunan ... ada, ..., ..., ... ve ... parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alan imar planında ise ayrık nizam üç kat konut alanı olarak öngörülmüş iken imar planında değişiklik yaparak kat sayılarını altıya çıkardıkları, yine aynı mahalle ... Caddesi mevkii ... ada ... parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alan imar planında ayrık nizam beş kat müsadeli, zemin katlar ticaret kullanımı, üst katlar konut alanı olarak öngörülmüş iken, imar planı değişikliği ile zemin katlar ve üst katların tamamını ticari kullanıma dönüştürdükleri, ... ada ... parsel sayılı taşınmaz için imar mevzuatına aykırı olarak, plan değişikliğine göre ...Yapı Kooperatifi adına 18/08/2009 tarihli inşaat ruhsatı düzenledikleri, imar planında gerçekleştirilen bu değişikliklerin herhangi bir yasal gerekçesinin olmadığı, yoğunluk artışına neden olan değişikliklerle ilgili emsal hesaplaması yapılmadığı, sosyal donatı alanı ayrılmadığı, plan müellifinin görüşünün alınmadığı, değişikliğin parsel bazında gerçekleştirildiği, bundan dolayı ada içindeki diğer parsellerin yapılanma koşulları yönünden eşitsizliğe neden olunduğu, imar komisyonunda görüşülüp bir rapor hazırlanmadan re’sen imar planı değişikliğinin gerçekleştirildiği, adı geçen karardan sonra da etüt çalışması yapılmadığı, paftaların değiştirilerek onaylanmadığı bu şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı plan değişikliği yapılarak kişilere haksız kazanç sağlandığı tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, sanıkların üzerine atılı icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçundan mahkumiyetleri yerine yanılgılı değerlendirme sonucu beraatlerine karar verilmesi,
 
Kanuna aykırı, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA 04/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
belediye başkan imar planı görev kötüye kullanma suç
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları