ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kaçakçılık - Müsadere

24-09-2020 - 951

Kaçakçılık - Müsadere


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 19. Ceza Dairesi
2019/6986
2020/152
2020-01-21

Özet:

  • Suç konusu 9680 paket sigaranın miktarı gözetildiğinde, sanık hakkında ceza tayin edilirken, hakça oranda alt sınırdan uzaklaşılarak temel cezanın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmeyerek TCK'nin 1, 3, 61. maddelerine aykırı davranılması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.
  • Dosya kapsamına göre daha önce başka suçun işlenmesinde de kullanıldığı anlaşılan 9680 paket gümrük kaçağı sigaranın naklinde kullanılan 76 DK 174 plakalı aracın müsaderesi yerine iadesine karar verilmesi kanuna aykırıdır.

 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : 5607 Sayılı Kanuna Aykırılık

HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Kendisini vekil ile temsil ettiren katılan kurum lehine maktu vekalet ücreti yerine dilekçe yazım ücretine hükmolunması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Suç konusu 9680 paket sigaranın miktarı gözetildiğinde, sanık hakkında ceza tayin edilirken, hakça oranda alt sınırdan uzaklaşılarak temel cezanın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmeyerek TCK'nin 1, 3, 61. maddelerine aykırı davranılması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.

Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas -2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bu hususlar bozma sebebi yapılmamıştır.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, sanığa yapılan gerekçeli karar tebligatı usulsüz olduğundan, sanığın öğrenme üzerine temyizi süresinde kabul edilerek yapılan incelemede;

Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin Kanun'a uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun'da öngörülen suç tipine uyduğu,

Cezanın Kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından, sanığın temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

II-Suçta kullanılan nakil vasıtasının iadesi kararına yönelik incelemede;

Dosya kapsamına göre daha önce başka suçun işlenmesinde de kullanıldığı anlaşılan 9680 paket gümrük kaçağı sigaranın naklinde kullanılan 76 DK 174 plakalı aracın müsaderesi yerine iadesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 21.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
5607 sayılı kanun müsadere sigara aleyhe temel ceza temyiz bozma gümrük kaçağı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları