ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Silahla Kasten Yaralama Suçu

26-09-2020 - 714

Silahla Kasten Yaralama Suçu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 3. Ceza Dairesi
2019/16122
2020/912
2020-01-15

Özet:

  • Sanık hakkında mağdura karşı kasten yaralamaya teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden; oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık ...’nün mağduru yumrukla darp ettikten sonra silahtan sayılan bıçak ile yaralamaya teşebbüs etmesi şeklinde gerçekleşen eylemlerinin bir bütün halinde tamamlanmış silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğu gözetilerek 5237 sayılı TCK'nin 86/2, 86/3-e. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerekirken, sanık hakkında TCK’nin 86/2, 86/3-e, 35. maddeleri uyarınca hüküm kurulması suretiyle eksik ceza verilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

 
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Kasten yaralama

HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat

TEMYİZ EDENLER : Sanık ..., sanık ... ve müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ..., sanık ..., katılan sanık ...

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında mağdur ...'a karşı kasten yaralama suçlarından açılan kamu davaları ile ilgili olarak hükümler kurulmamış ise de bu hususta zamanaşımı süresince hükümler kurulması mümkün görülmüştür.

Mağdur sanık ...’in temyiz isteminin sanık sıfatı ile hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik olduğu anlaşılmakla bu kapsamla sınırlı olarak yapılan incelemede;

1) Sanıklar ..., ..., ..., ... hakkında katılan ...’ye karşı kasten yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine, sanık ... hakkında katılan ...’ye karşı kasten yaralama suçundan kurulan beraat hükmüne ve sanık ... hakkında mağdur ...’e karşı kasten yaralamaya teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık ...’in, sanık ... ve müdafiinin, sanık ... ve müdafiinin, sanık ...’nın, katılan sanık ...’nün temyiz sebeplerinin incelenmesinde;

Sanık ... hakkında mağdur ...’e karşı kasten yaralamaya teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden; oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık ...’nün mağdur ...’i yumrukla darp ettikten sonra silahtan sayılan bıçak ile yaralamaya teşebbüs etmesi şeklinde gerçekleşen eylemlerinin bir bütün halinde tamamlanmış silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğu gözetilerek 5237 sayılı TCK'nin 86/2, 86/3-e. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerekirken, sanık hakkında TCK’nin 86/2, 86/3-e, 35. maddeleri uyarınca hüküm kurulması suretiyle eksik ceza verilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanık ...’nün eylemini silahtan sayılan bıçak ile gerçekleştirmesi nedeniyle cezasından artırım yapılırken TCK'nin 86/3-e maddesi yerine 86/3-a maddesinin yazılması mahallinde düzeltilmesi mümkün maddi hata olarak kabul edildiğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Mahkumiyet hükümleri yönünden; Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık ...’in, sanık ... ve müdafiinin, sanık ... ve müdafiinin, sanık ...’nın, katılan sanık ...’nün temyiz sebeplerinin reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

2) Sanık ... hakkında katılan ...’ye karşı kasten yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık ... Sakin’in, katılan ...’nün temyiz sebeplerinin incelenmesinde;

Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas -2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;

a)Sanık hakkında tekerrüre esas alınan...3. Asliye Ceza Mahkemesinin 05.03.2008 tarihli ve 2006/9 Esas - 2008/184 Karar sayılı ilamında iki ayrı suçtan hükümlülük bulunması ve 5275 sayılı Kanun'un 108/2 maddesi gereğince infaza eklenecek süre yönünden en ağır cezayı içeren hükümlülüğün tekerrüre esas alınması gerekirken hangisinin tekerrüre esas alındığı belirtilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

b)Sanık hakkında tekerrüre esas alınan...3. Asliye Ceza Mahkemesinin 05.03.2008 tarihli ve 2006/9 Esas - 2008/184 Karar sayılı ilamında 5237 sayılı TCK'nin 58. maddesinin uygulanması karşısında, hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK'nin 58 ve 5275 sayılı Kanunu'nun 108/3. maddeleri uyarınca ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... Sakin’in, katılan ...’nün temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 1412 sayılı CMUK'un 322. maddesi uyarınca, hükmün sanık hakkında tekerrür uygulanmasına ilişkin paragrafının hükümden çıkartılarak yerine “Sanığın adli sicil kaydında bulunan ve sanık hakkında ikinci kez mükerrirlik şartlarını gerçekleştiren...3. Asliye Ceza Mahkemesinin 05.03.2008 tarihli ve 2006/9 Esas - 2008/184 Karar sayılı ilamı ile tekerrüre esas hükümlülüklerinden en ağır cezayı içeren kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret suçundan hükmolunan 1 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin hükümlülüğünün tekerrüre esas alınmasına, ikinci kez mükerrir olan sanığın cezasının 5237 sayılı TCK'nin 58. maddesi uyarınca ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mükerrir sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 58/6. maddesi uyarınca cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına” cümlesinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.01.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Silahla Kasten Yaralama Suçu
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları