Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme


Yargıtay 20. Ceza Dairesi
2019/7448
2020/3587
2020-06-30

Özet:

  • Mağdur çocukların alkollü içki tükettiklerine dair bir raporun bulunmaması ve mağdur ...'in soyut iddiası dışında, sanığın atılı suçun işlediğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı biçimde hüküm kurulması kanuna aykırıdır.

 

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Mağdur çocukların alkollü içki tükettiklerine dair bir raporun bulunmaması ve mağdur ...'in soyut iddiası dışında, sanığın atılı suçun işlediğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı biçimde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 30/06/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Not:  (www.corpus.com.tr)