ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

HAGB ve Erteleme Kararları Arasında Hangisine Öncelik Verileceği

19-10-2020 - 649

HAGB ve Erteleme Kararları Arasında Hangisine Öncelik Verileceği


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi
2020/1969
2020/1911
2020-09-14

Özet:

  • Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesine ve mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat edinmesine rağmen; adli sicil kaydı bulunmayan sanık hakkında, sanığın kişilik özellikleri, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile beklenen adaletin sağlanamayacağı, sanığın zaten bu suça özgü denetim yükümlülüğünü ihlal etmiş olması sebebi ile sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına, şeklindeki gerekçe ile hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesinin; dosya kapsamına, Mahkemenin sanık hakkında edindiği yeniden suç işlemeyeceği yönündeki olumlu kanaate ve sanığın adli sicil kaydına yansıyan sabıkasız haline uygun olmadığının gözetilmemesi, Kanuna aykırı sanık müdafiinin istinaf itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilmesi mümkündür.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, yerinde görülmeyen diğer istinaf itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesine ve mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat edinmesine rağmen; adli sicil kaydı bulunmayan sanık hakkında "sanığın kişilik özellikleri, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile beklenen adaletin sağlanamayacağı, sanığın zaten bu suça özgü denetim yükümlülüğünü ihlal etmiş olması sebebi ile sanık hakkında CMK'nın 231. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına" şeklindeki gerekçe ile hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesinin; dosya kapsamına, Mahkemenin sanık hakkında edindiği yeniden suç işlemeyeceği yönündeki olumlu kanaate ve sanığın adli sicil kaydına yansıyan sabıkasız haline uygun olmadığının gözetilmemesi, Kanuna aykırı sanık müdafiinin istinaf itirazları bu nedenle yerinde olduğundan ve CMK'nın 280/1-a ve 303/1-c maddesi uyarınca bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

Hükmün birinci bendin beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu paragraflarının hükümden tümüyle ÇIKARTILMASINA, yerine "Sanık hakkında yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın 2 yıldan az süreli hapis cezası olması, sanığın sabıkasının bulunmaması, sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda Mahkememizde olumlu kanaat oluşması, sanığın hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesi ve sanık tarafından giderilmesi beklenilen herhangi bir zarar bulunmadığından 5271 sayılı CMK nın 231/5-6 gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, -5271 sayılı CMK nun 231/8. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına

HÜKMÜN DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

CMK'nın 268. maddesi uyarınca, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak ya da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine İTİRAZ yolu açık olmak üzere, 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
hagb erteleme denetim adli sicil sabıka
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları