ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "tck" içeren kararlar

'tck' için Arama Sonuçları:

21-09-2020 - 751

Avukatın Bina Girişinde Polis Memuru Tarafından Çantasının Aranması Ve Avukatlık Kimliğinin Fotoğrafının Çekilmesi
Dava Avukat olan davacı tarafından, 15.01.2019 tarihinde müdafilik görevini yapmak için Sakarya İI Emniyet Müdürlüğü ne geldiği sırada bina girişinde polis memuru tarafından, yanında müvekkilinin hamile olan eşi bulunduğu esnada, çantasının aranması ve avukatlık kimliğinin fotoğrafının çekilmesi olayı ile ilgili olarak, avukat olduğunu bildirip avukatlık.....

Devamını oku

21-09-2020 - 625

Avukatın Senetleri Tahsile Girmek İçin Para Alması Ve İcraya Koymaması
Avukat sanığın, katılanın alacaklı olduğu iki adet senet bedelini tahsil etmek üzere katılanın vekilliğini üstlendiği ve katılandan masraf olarak toplam 500 Türk lirası aldığı halde, senetlerle ilgili icra takibi başlatmadığı, senetleri ve masraf adı altında aldığı parayı da katılana iade etmediği şeklinde gerçekleştiği iddia olunan eyleminin, 5237 say...

Devamını oku

21-09-2020 - 510

Avukatlık Faaliyeti - Güveni Kötüye Kullanma
Sanığın tahsil ettiği söz konusu miktardan avukatlık ücretini düştükten sonra kalan miktarı, katılanın muvafakatname verdiği ... isimli şahsa belge karşılığı teslim ettiğini belirterek basit yazılı belge ibraz etmesi......

Devamını oku

21-09-2020 - 602

Babanın Evli Kızını Sevgilisiyle Buluştuğu Sırada Öldürmesi - Haksız Tahrik
Olaydan önce maktul ... in maktul ... yı evlenmek üzere ailesinden istediği ancak buna izin verilmediği, maktulenin akrabası olan ...ile evlendirildiği ancak maktullerin görüşmeye devam ettikleri, bu durumu öğrenen eşi ve ailesinin maktuleyi babası olan sanığa olay günü teslim ettikleri, hamile olan maktulenin olay gecesi eşinin evine dönmek istemediği... ...

Devamını oku

21-09-2020 - 414

Bank Asya - Bilirkişi - Sonuca Etkili Olmaması
Sanıklara ait bütün hesapların açılış tarihlerinden itibaren hesap hareketlerini içerir dökümlerinin getirtilip incelenmesi, gerektiğinde bu konuda bilirkişi incelemesi de yaptırılmak sureti ile örgüt liderinin talimatı üzerine katılım hesabı açma ve mevduat artışı gibi mutad dışına çıkan hesap hareketlerinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi ge...

Devamını oku

21-09-2020 - 669

Başbakana Hakaret - Rahatsız Edici Ve Kaba Hitap Tarzı Sözler
Sanığın katılanın gıyabında sarf etmiş olduğu, -Başbakan bizim halimizi bilmez, Başbakan kim kardeşim, Başbakan kukladır kukla, onun ile bunun ile masaya oturur, pazarlık yapar bizim halimizi sormaz- şeklindeki sözlerin, rahatsız edici ve kaba hitap tarzında olduğu kabul edilmekle birlikte, bu sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi gerektiği, sözl...

Devamını oku

21-09-2020 - 520

Başkalarına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerini Kullanma
Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun oluşabilmesi için, failin işlemiş olduğu bir suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla hareket etmesi gerekir....

Devamını oku

21-09-2020 - 541

Cinsel Saldırı - Babacan Tavır
Olayın intikal şekli ve zamanı, tarafsız tanık ..... nin iş yerinde gördüğü sanığın babacan bir tavırla hareket ettiğine dair ifadesi, diğer tanık beyanları, CD içeriği ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında, sanığın aynı yerde birlikte çalıştığı mağdurenin vücuduna dokunması şeklindeki eyleminin cinsel amaçla gerçekleştirildiği hususunun ş...

Devamını oku

26-09-2020 - 752

Alkol Etkisinde Trafik Kazasına Sebebiyet Verme - Yaralama
Müşteki ...un kovuşturma aşamasında alınan beyanında sanıktan şikayetçi olmadığını ifade etmesi karşısında; sanığın eyleminin katılan ...ın yaralanması nedeniyle TCK nın 89/1. maddesinde tanımlanan taksirle yaralama suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, birden fazla kişinin yaralanmasını yaptırım altına alan TCK nı...

Devamını oku

26-09-2020 - 553

Görevi Kötüye Kullanma
Sanığın görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddiası ile cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmasına rağmen 5237 sayılı TCKnın 86/2. maddesinin uygulama maddesi olarak gösterilmesi, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 478

İftira
Sanığın iftira teşkil eden ihbarı üzerine, mağdurun ikametinde arama yapılması suretiyle koruma tedbiri uygulanmış olması karşısında, sanık hakkında tayin olunan temel cezanın TCK nın 267/3. maddesi uyarınca arttırılması gerektiği gözetilmeyerek eksik cezaya hükmolunması kanuna aykırıdır....

Devamını oku

26-09-2020 - 714

İftira Suçu - Akıl Hastalığı
5237 sayılı Kanunun -akıl hastalığı- başlıklı 32. maddesinde yer alan - (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. (2) Birinci fıkrada ya...

Devamını oku

27-09-2020 - 632

İlaç Yazmayan Doktora Allah Belanı Versin Sözü
Olay günü, sanığın, istediği ilaçları yazamayacağını söyleyen doktor olan müştekiye -senin gibi doktorun Allah belasını versin- şeklinde, kaba ifade niteliğindeki sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi, kabule göre de...

Devamını oku

26-09-2020 - 477

İmar Kirliliğine Neden Olma
TCK nın 184. maddesinin 12/10/2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olması karşısında, suça konu imalatların hangi tarihte yapılmış olduğunun tespiti açısından, yapının bulunduğu yere ilişkin önceki yıllara ait hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinin temin edilip, bilirkişiden imalatların yapım tarihinin belirlenmesine yönelik teknik verilere dayalı ek rapor...

Devamını oku

26-09-2020 - 487

İzin Tecavüzü Suçu
Somut uyuşmazlıkta; sanığın, askerlik hizmetini yerine getirdiği sırada 03/05/2015 günü saat 07:43 de 7 gün kanuni izne gönderildiği, er-erbaşlara kanuni izinleriyle birlikte her takvim yılı içinde bir kez yol süresi tanınması gerektiği, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 523

Karşılıksız Yararlanma
Sanık hakkında 22.11.2010 tarihinde düzenlenen tutanakta, kayıtsız sayaç ile kullanım yapıldığının belirlendiği, bilirkişi raporuna göre ise tutanak öncesi tüketimin kurulu güç ve tutanak sonrası tüketimlerin altında kaldığının tespit edilmesi karşısında; öncelikle ziraat bilirkişisi eşliğinde keşif yapılarak, dinamonun kurulu gücü, tarımsal sulama y...

Devamını oku

26-09-2020 - 432

Karşılıksız Yararlanma 2
Sanığa ait tarımsal sulama kuyusunda bulunan sayacın 02.04.2008 tarihinde endeks gerilemesi sebebiyle söküldüğü ve sanığın karşılıksız yararlanma suçunu işlediğinin sabit olduğu ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 29/2-b maddesi gereğince, ziraat bilirkişisi de dahil olmak üzere elektrik bilirkişisinden endeks üzerindeki tutanak sonrası ...

Devamını oku

27-09-2020 - 627

Cinsel Saldırı Suçu - Müşterek Faillik
İnceleme dışı sanık ..., istikrarlı şekilde sanığın mağdurun bacaklarını kaldırıp külotunu çıkartmak suretiyle eylemine iştirak ettiğini, ancak görüntülerden bu bölümlerin çıkartıldığını, görüntülerdeki kesikliğin de bu sebepten kaynaklandığı ifade etmiştir. Sanık ise inceleme dışı sanık ...ın eylemine iştirak etmediğini, kendisinin sadece ...

Devamını oku

26-09-2020 - 581

Nitelikli Hırsızlık
Somut olayda her ne kadar katılanın, sanığa suça konu motosikleti denemesi için motosikletin anahtarını başlangıçta özgür iradesiyle teslim etmiş ise de; bu iradenin motosikletle deneme yapıp getirmek ile sınırlı olacağı, bu bağlamda sanık ile müştekinin motosikletin teslimine ilişkin hukuksal anlamda bir zilyetliğin devrinden söz edilemeyeceği gözetildiğind...

Devamını oku

26-09-2020 - 469

Nitelikli Kasten Öldürme
Hırsızlık eylemi yönünden sanığın ilk savunmasında maktulü nedensiz öldürdüğünü beyan etmesi, olaydan sonra maktule ait cep telefonu ve arabayı alarak Trabzon iline gitmesi hususları birlikte gözetildiğinde karar gerekçesinde yağma suçunun; bu suçun tartışılmasından sonra da kasten öldürme eylemindeki irtibat nedeniyle TCK nin 82/1-h maddesi kapsamındaki ni...

Devamını oku

26-09-2020 - 578

Suçta Tekerrür
Tekerrür halinde hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi ile birlikte mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirine de karar verilmesi gerekirken, mükerrir sanık hakkında 5237 sayılı TCK nin 58/6. maddesi uyarınca cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirine...

Devamını oku

26-09-2020 - 430

Takdiri İndirim Nedenleri
Hakaret suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde sanık hakkında 5237 sayılı TCK nin 62. maddesi uyarınca indirim yapılması karşısında, kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde TCK nin 62. maddesinin uygulanmayarak çelişki oluşturulması, 5237 sayılı TCK nin 53. maddesi gereğince hak yoksunları uygulanırken, Anayasa...

Devamını oku

26-09-2020 - 552

Tasarlamanın Şartları
Sanık ... ın ağabeyi ... ın, maktul ... in ağabeyi İbrahim in de karışmış olduğu bir olay sırasında vefat ettiği, maktulün ağabeyi hakkında kasten öldürmeye yardım etme suçundan dava açıldığı ve yargılamasının devam ettiği, bu nedenle sanığın maktulü öldürmeye karar verdiği, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 669

Tehdit
Sanığın oğlu ile katılanın kızı arasındaki nişanın bozulması üzerine, sanığın karşı tarafa vermiş oldukları altınları istediği; verilmediği taktirde düğünlerinde rezalet çıkaracağını söylediğini kabul ettiği ve sanığın bu sözlerinin sair tehdit suçunu oluşturduğu halde yerinde görülmeyen gerekçe ile beraat hükmü kurulması kanuna aykırıdı...

Devamını oku

26-09-2020 - 777

Tehdit Suçu - Uzlaştırma
Sanığın değişen suç vasfı itibariyle mahkumiyetine karar verilen sair tehdit suçunun şikayete tabi olup uzlaştırma kapsamında bulunduğunun anlaşılması karşısında, somut dosya kapsamına göre, karar tarihi itibariyle yürürlükte 5271 sayılı Kanunun 254. maddesindeki, -Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun ...

Devamını oku

25-09-2020 - 562

Zincirleme Suç - Banka Veya Kredi Kartlarının Kötü Kullanılması
5237 sayılı TCK.nın 43. maddesine göre "bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda ya da aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi" durumunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün olup, aynı anda işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin......

Devamını oku

25-09-2020 - 749

Avukat - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma - Uzlaştırma
Kararda belirtilen alacağı avukat sanığın haricen tahsil etmesine rağmen müvekkili şikayetçiye vermeyerek uhdesinde tuttuğu, şikayetçinin bunu öğrenmesi üzerine, sanığın 3 adet bono tanzim ederek borçlu sıfatıyla imzalayıp şikayetçiye verdiği ancak bu borcuda vadesi geldiği halde ödemediğinin iddia edildiği olayda, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 705

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma
Çeklerin gününde ödenmemesi üzerine arkalarının yazıldığını ancak borçlunun çeklerin icraya konulmaması konusunda süre talep etmesi ve süre sonunda faiz, tazminat ve avukatlık ücreti ile birlikte borcunu ödeyeceğini beyan etmesi nedeniyle çeklerin icraya konulmadığını, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 481

Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma
Sanığın, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yaptığı,katılan ... ın vekilliğini üstlenip katılanın iki adet senedinin tahsil etmesi için ... 12. İcra Müdürlüğünün 2007/3218 Esas sayılı dosyası ile borçlu aleyhine icra takibi başlattığı, bu icra takibi nedeni ile parayı borçludan haricen tahsil ettiği ancak...

Devamını oku

25-09-2020 - 749

Uyuşturucu Madde Bulundurma
Sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen net 0,13 gram esrarı kullanma dışında, başkasına satma veya devretme amacıyla bulundurduğuna dair, savunmasının aksine mahkumiyetini gerektirir yeterli ve kesin delil olmadığı ve bu husus mahkemece kabul edilerek sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde ...

Devamını oku

25-09-2020 - 455

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme
Mağdur çocukların alkollü içki tükettiklerine dair bir raporun bulunmaması ve mağdur ... in soyut iddiası dışında, sanığın atılı suçun işlediğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı biçimde hüküm kurulması kanuna aykırıdır....

Devamını oku

25-09-2020 - 444

Geçerli, Kesin, Yeterli ve İnandırıcı Delil Bulunamaması
Trafoda yapılan kontrolde 140 litre trafo yağının çalındığının tespit edildiği, sanıkların aşamalarda alınan savunmalarında üzerlerine atılı suçu işlemediklerini beyan ettikleri gözetildiğinde sanıkların kiraladıkları aracın olay yerinde bekleme yapması dışında, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü ...

Devamını oku

25-09-2020 - 763

Kaçak Su Kullanımı
Kaçak su kullanım tutanağına göre, aboneliği olduğu halde taşıma suyunu kullandığını beyan eden ve deposundan alınan su numunesinin tahlili sonucunda şebeke suyu çıkması üzerine kaçak su kullandığı tespit edilen sanığın, atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

25-09-2020 - 736

Babanın Çocuğunu Yaralaması - Kasten Yaralama
Olay günü küçük kardeşine karşı olumsuz hareketlerde bulunan mağdur ... e, babası sanık ... in tepki gösterdiği, onun telefonunu duvara vurarak kırdığı, bu kez cep telefonunun kırıldığını gören mağdurun sanığa tepki gösterdiği, buna sinirlenen sanığın mağdurun üzerine yürüdüğü, tarafların birbirlerine sarıldıkları...

Devamını oku

25-09-2020 - 697

Kasten Yaralama
Oluşa, tüm dosya kapsamına, katılanın aşamalarda, maddi meselelerden tartıştığı sanığın, kendisini ve kızı Eda yı darp ederek yaraladığını ifade etmesine ve beyanlarını destekleyen Bartın Devlet Hastanesi nin Şerife hakkında düzenlediği 19.02.2014 tarihli raporunda, -boyun her iki yanda kızarıklık ve yaygın ekimoz ...

Devamını oku

25-09-2020 - 570

Kasten Yaralama - Basit Tıbbi Müdahale
Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğünün 14.04.2015 tarihli raporunda, müşteki ... un yararlanmasının -basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek- nitelikte olduğunun belirtilmesi karşısında, sanığın temel cezasının 5237 sayılı TCK nin 86/1. maddesi uyarınca belirlenmesi gerekirken, TCK nin 86/2. maddesi uyarınca ...

Devamını oku

25-09-2020 - 688

Kadının Dövülmesi - Kasten Yaralama
Oluş, iddia, katılanın aşamalarda değişmeyen istikrarlı anlatımları ile katılanda meydana gelen yaralanmaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu Konya Şube Müdürlüğünce tanzim olunan 11/08/2015 tarihli rapor içeriği ve kabule göre, sanığın, suç tarihinde eşi olan katılanı...

Devamını oku

25-09-2020 - 531

Av Bıçağı - 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenen raporda; -sanıkta ele geçirilen bıçağın imal durumu, tip ve nitelikleri itibariyle bir av bıçağı olup, 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalır- şeklinde belirtmiş olması, bu bıçakların 2521 Sayılı Kanunun 3. maddesine göre ithalinin, imalinin, alınıp satılmalarının ...

Devamını oku

25-09-2020 - 461

Fırat Can Başvurusu - Eziyet Yasağı
Başvuru, tutuklu olan başvurucunun ceza infaz kurumuna nakli sırasında kamu görevlisi tarafından yaralanması ve olaya ilişkin yapılan yargılama sonucunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedenleriyle eziyet yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

25-09-2020 - 1062

Beden veya Ruh Bakımından Kendisi Savunamayacak Durumda Olma
Eşme Devlet Hastanesinin 08.06.2015 tarih ve ... protokol no.lu raporunda suç tarihi öncesinde aksayarak yürüdüğü belirtilen mağdur ... ın 5237 sayılı TCK nin 86/3-b maddesine göre beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olup olmadığına dair rapor aldırılmadan sanık hakkında...

Devamını oku

25-09-2020 - 488

Kasten Yaralama - Haksız Tahrik
Sanığın aşamalarda kendilerine ait olan çoban köpeğinin müşteki tarafından satıldığını duymaları üzerine inceleme dışı sanıklarla müştekinin evine gittikleri ve müştekinin kendilerine küfrettiğini ve çıkan arbedede müştekinin dosyada mevcut adli raporda belirtildiği şekilde yaralandığını savunduğu olayda sanık lehine ...

Devamını oku

25-09-2020 - 417

Kasten Yaralama - Zamanaşımını Kesen Son İşlem
Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuğa yüklenen 5237 sayılı TCK nin 86/1, 86/3-e maddelerinde öngörülen cezanın türü ve üst haddine göre; davanın TCK nin 66/1-e, 67/2. maddeleri uyarınca 5 yıl 4 ay asli zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını kesen son işlem olan ...

Devamını oku

25-09-2020 - 416

Kasten Yaralama - Fikri İçtima
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 09.06.2015 tarih ve 2013/713 Esas, 2015/203 sayılı kararında belirtildiği üzere; sanığın silahla birden fazla ateş ederek mağdurları yaraladığı olayda, TCK nin 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı uyarınca, sanığın yalnızca en ağır cezayı gerektiren nitelikli kasten yaralama...

Devamını oku

25-09-2020 - 704

Görevi İhmal - Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlemek
Hastanede görevli doktor olan sanıkların, görevi sırasında ve görevi nedeniyle suça konu raporları düzenlediklerinin iddia edilmesi karşısında; eylemlerinin 765 Sayılı TCK.nun 339. (5237 Sayılı TCK.nun 204/2.) maddesinde yazılı resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve ...

Devamını oku

25-09-2020 - 522

Sahte Reçetelere Dayanılarak Belge Düzenleme
Sanıklar tarafından faturaya dönüştürülen reçetelerin görevi ihmal suçundan mahkumiyetleri kesinleşen doktorlar tarafından düzenlenmiş olması, ilaç küpürleri ve emekli sağlık karneleri ile birlikte eczanelere verilmiş bulunması, bunlara dayanılarak düzenlenen ve suçun maddi öğesi olarak, hile ve desise teşkil ettiğinde ...

Devamını oku

25-09-2020 - 683

Sigorta Bedelinin Almak İçin Dolandırıcılık
Katılan şirketince düzenlenen kasko sigorta poliçesinde olduğu gibi araç kasko poliçelerinde yer alan anahtar ile araç çalınması klozu gereği araç üzerinde bırakılan anahtar ile sigortalı aracın çalınması halinde meydana gelebilecek ziya ve hasarların teminat kapsamı dışında olduğu, sanığın sigorta şirketine müracaat ...

Devamını oku

25-09-2020 - 532

Hagb - Suç Eşyası - Uzlaşma - Davanın Düşürülmesi
CMK nın 231. maddesinin 10. fıkrasında, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verileceği düzenlenmiş olup, sanığın 5 yıllık denetim süresi ...

Devamını oku

24-09-2020 - 858

Göçmen Kaçakçılığı - Zincirleme Suç
Sanıklar hakkında suç tarihleri ile kaçak göçmenlerin farklı olduğu her bir göçmen kaçakçılığı eyleminden dolayı ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

24-09-2020 - 706

Dolandırıcılık - Suç Yeri - Yetki
Dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle, şüpheli ve meçhul şüpheli tarafından paranın çekildiği yerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yargı ...

Devamını oku

24-09-2020 - 483

İhalelere Girmekten Yasaklama
TCK nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve E.2014/140; K. 2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş, sanıklar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi uyarınca yasaklama kararına hükmedilmemesi ...

Devamını oku

24-09-2020 - 869

Polis - Fetö - Dolandırıcılık - İrtikap - Teşebbüs
Katılanın FETÖ terör örgütüyle alakalı hakkında işlemler yapılacağından bahisle dosyayı kapatmak için para ayarlaması gerektiğini müteaddit zamanlarda söylediği, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 828

Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenleme - Abonelik - Ön Ödeme
Sanığın eyleminin özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Kanunun 56/2. maddesi delaletiyle 63/10. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu ve bu hükmün TCK nın 75. maddesi uyarınca ön ödemeye tabi olduğu gözetilerek, sanığa ön ödeme önerisinde bulunulduktan sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1010

Taksirle Yaralama - Bilinçli Taksir - Şikayetten Vazgeçme
Karar tarihinden sonra 19.11.2015 hakim havale tarihli dilekçesinde ise her iki sanıktan da şikayetinden vazgeçtiğini belirttiğinin anlaşılması karşısında sanıkların TCK nın 73/6. maddesi gereğince şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediğine dair beyanı alınarak, sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekir....

Devamını oku

24-09-2020 - 598

Yakarak Mala Zarar Verme
Sanığın müştekiye ait eve girmek için pencere demirine zarar verdiği ve içeride bulunan müştekiye ait kozmetik ürünlerini sobaya atmak suretiyle yaktığı olayda, kamu güvenliği açısından somut bir tehlikenin ortaya çıkmaması nedeniyle mala zarar verme fiillerinin bir bütün hâlinde TCK nın 151/1. maddesi kapsamında ...

Devamını oku

23-09-2020 - 648

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
Sanıkların silah göstermek suretiyle tehdit eylemini mağdurun henüz egemenlik alanlarından dışarı çıkmadan, hürriyeti yoksun kılma suçu henüz devam ettiği dönemde gerçekleştirmeleri dolayısıyla eylemlerinin TCK nın 109/3-a kapsamında kaldığı gözetilmeden sanık hakkında ayrıca silahla tehdit suçundan hüküm ...

Devamını oku

24-09-2020 - 218

İhalelere Girmekten Yasaklama
Sanıklar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi uyarınca yasaklama kararına hükmedilmemesi ve suçun 5237 sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki hak ve yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiğinin kabul edilmesi karşısında sanıklar hakkında aynı ...

Devamını oku

23-09-2020 - 689

Yolsuz İpotek İşlem Tesisi
İpotek işleminde, mevcut kimlik bilgilerine göre gerçek mal sahibi ile ipotek başvuru sahibinin aynı kişi olup olmadığını tespit etmeyerek yolsuz ipotek işlem tesis sonucunda ... ye kredi kullandıran Ziraat Bankasının mağduriyetine sebep olduğu iddiasıyla görevi kötüye kullanma suçundan açılan kamu davasında, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 477

Sigorta Bedelini Almak Maksadı ile Dolandırıcılık
5237 sayılı TCK nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler ...

Devamını oku

24-09-2020 - 749

Tanıklıktan Çekinme Hakkı Hatırlatılmadan Alınan Beyan
Uyuşmazlık; suçun sübutuna ilişkin ise de, tanıklıktan çekinme hakkı bulunan tanığa bu hakkı hatırlatılmadan alınan beyanın hükme esas alınmasının mümkün olup olmadığı hususu öncelikle değerlendirilmelidir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 786

Motosiklet Kazası - Taksirle Öldürme
183 metre savrulan motosikletten düşen 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 1,00 promilin üzerinde alkollü olarak ve şehir içi hız sınırlarının 2 katından fazla bir hızla seyir halinde iken kazaya sebebiyet veren sanık hakkında bilinçli taksir oluşturan ihlalin birden fazla nedene dayandığı halde, TCK nın 22/3. maddesi ...

Devamını oku

24-09-2020 - 661

Edimin İfasına Fesat Karıştırma - Özgü Suç
5237 sayılı TCK nın 236. maddesinde edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Yasanın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı; ...

Devamını oku

24-09-2020 - 280

Kasten Yaralama - Zamanaşımını Kesen Son İşlem
Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuğa yüklenen 5237 sayılı TCK nin 86/1, 86/3-e maddelerinde öngörülen cezanın türü ve üst haddine göre; davanın TCK nin 66/1-e, 67/2. maddeleri uyarınca 5 yıl 4 ay asli zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını kesen son işlem olan ...

Devamını oku

24-09-2020 - 557

Uyuşturucu Madde - Tanığın Sonradan Beyanından Dönmesi
Tüm dosya kapsamına göre; iletişimin dinlenmesi, izlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kapsamında ... isimli şahsın uyuşturucu madde satacağı bilgisi alınması üzerine yapılan takipte ... ün indiği aracın park halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine kolluk görevlilerin şahısların yanlarına yaklaştıklarında araç ...

Devamını oku

24-09-2020 - 548

Kasten Yaralama - Karşılıklı Yaralama
Tüm sanıkların soruşturma safhasında alınan ifadelerinde karşılıklı boğuştuklarını beyan etmiş olmaları karşısında, sanıklar...ve ... in katılan ... yi, sanık ... nin de katılan ... i kasten yaraladığının sabit olmasına ve sanıkların üzerlerine atılı sübut bulan kasten yaralama...

Devamını oku

24-09-2020 - 591

Taksirle Öldürme - Hak Yoksunluğu
Olay günü gündüz vakti üç şeritli bölünmüş yolda sanığın sevk ve idaresindeki kamyon tipi araç ile dört yönlü kontrollü kavşakta kırmızı ışık yanması nedeniyle sol şeritte durakladıktan sonra yeşil ışık yanmasını takiben hareket ettiği esnada yolun karşısına geçmek için yolun solundan kaplamaya giren yayaya çarpması ...

Devamını oku

24-09-2020 - 678

Kamu Görevi Nedeniyle Hakaret
Sanığın, hakaret eylemini, katılanın yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği gözetilmeden sanık hakkında TCKnın 125/3-a maddesi yerine aynı Kanunun 125/1. maddesi uygulanması, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1194

Uyuşturucu Madde Ticareti - Delil Yetersizliği
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu yönünden mahkemenin takdirine göre delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken, değişen suç vasfına göre sanığın kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırı dır....

Devamını oku

24-09-2020 - 728

Uyuşturucu Madde Ticareti - Delil
Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen ve kullanıcılar tarafından da herhangi bir isnatta bulunulmayan ve aleyhinde iddia bulunmayan sanığın ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgisi bulunduğuna ve bunu sattığına ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı ...

Devamını oku

24-09-2020 - 492

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç
TCK nın 186/1. maddesinde -kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilâçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye ceza verilmesi- düzenlenmiş olup, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 615

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme - Alkol
Dosya kapsamına göre sanığın savunmasının aksine, alındığı iddia edilen madde ele geçirilememiş olduğu gibi mağdurların alkol kullanımının da teknik usullerle tespit edilememiş olması karşısında, mağdurlar ..., ..., ... ve ... e alkol sattığına ilişkin, mağdur ... ın kollukta alınan ve sonradan döndüğü soyut beyanı dışında, her ...

Devamını oku

23-09-2020 - 725

YCGK 2019/657 E. 2020/241 K.
Oluşa ve dosya kapsamına göre; maktul ...in sanık ...in evinin bulunduğu sokaktan hızlı bir şekilde geçmesi üzerine, sanık ... ve diğer sanıkların maktul ...i öldürmeye karar vererek silah ve tüfeklerle dışarı çıkıp maktul ...i aradıkları, maktul ...i bulamamaları üzerine sanık ...in evine geri döndüğü, sanık ... ve ...

Devamını oku

23-09-2020 - 458

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma
Olayda 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değişik TCK nın 191. maddesinin 5. fıkrasının uygulanma şartları bulunmamakla birlikte, bu suç nedeniyle doğrudan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 768

Uyuşturucu Madde Ticareti - Etkin Pişmanlık
Sanık hakkında TCK 192/3 maddesi gereğince etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği ve eylemlerinin tek suç veya iki ayrı suç ya da zincirleme suç oluşturup oluşturmadığı tartışıldıktan sonra sanığın iddianamelerde anlatılan eylemleri birlikte değerlendirilerek mükerrer mahkûmiyete neden ...

Devamını oku

23-09-2020 - 549

Uyuşturucu Madde Ticareti - Zorunlu Müdafii
Sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan suç tarihi itibariyle TCK nın 188/3 maddesinde öngörülen hapis cezasının alt sınırına göre zorunlu müdafii tayini gerekmemekte ise de, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 650

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti
01.07.2013 ve 03.08.2013 tarihli eylemlerinin müstakil suçlar olup olmadıkları, bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenip işlenmedikleri, zincirleme suçu oluşturup oluşturmadıkları, buna bağlı olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK nın 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 650

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Müsadere
Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan uyuşturucu maddelerin TCK nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesi yerine TCK nın 54/1. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 734

Uyuşturucu Madde Nakletme
Arama ve el koyma tutanağı içeriği, tutanak tanıklarının ve sanıkların beyanları ile dosyadaki tüm bilgi ve belgelere göre, sanığın -uyuşturucu madde nakletme- suçunu işlediği sabit olduğu gözetilmeden atılı suçtan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 559

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali - Zamanaşımı
Suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 sayılı TCK nın 116/4 ve 31/2. maddelerinde tanımlanan iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçu için öngörülen cezanın üst sınırına göre, aynı Kanunun 66/1-e ve 66/2. maddeleri uyarınca hesaplanan 4 yıllık asli dava...

Devamını oku

23-09-2020 - 391

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu
Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse veya daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazı ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1550

Karşılıklı Hakaret - Ceza Verilmesine Yer Olmadığı
TCK nın 129. maddesi uyarınca hakaretin karşılıklı olarak işlendiğinin kabul edilmesi halinde, CMK nın 223/4-c maddesi gereğince -ceza verilmesine yer olmadığı- kararı verilmesi gerekirken -ceza vermekten vazgeçilmesine- şeklinde karar verilmesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 426

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Erteleme Süresi
Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen TCKnın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen -Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar ...

Devamını oku

23-09-2020 - 687

Uyuşturucu - Gizli Soruşturmacı
Dosya kapsamına göre; sanıkların atılı suçlamayı ve fiziki takip tutanaklarının içeriklerini kabul etmediklerini savunmaları karşısında; suç tarihi itibariyle CMK 139. madde anlamında gizli soruşturmacı görevlendirmesinin ancak örgütlü suçlarda mümkün ise de dosya kapsamındaki olaylarda gizli soruşturmacıların adli ...

Devamını oku

23-09-2020 - 774

Uyuşturucu Madde Ticareti - Zincirleme Suç
Sanığın 17/01/2018 tarihli eyleminden başka uyuşturucu madde satma veya başkasına verme gibi bir eyleminin bulunduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında TCK nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayin edilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 985

Uyuşturucu Madde - Ekspertiz Raporu
Hükme esas alınan ele geçirilen suç konusu uyuşturucu madde ile ilgili ekspertiz raporunun dosyada bulunmadığı anlaşıldığından, ekspertiz raporunun varsa aslı veya onaylı örneğinin dosya içerisine konulması, uyuşturucu madde ile ilgili ekspertiz raporu yoksa uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alınması ve ...

Devamını oku

23-09-2020 - 535

Uyuşturucu Madde Ticareti - İştirak
TCK nın 188/5. maddesinin uygulanabilmesi için TCK nın 188/3. maddesinde öngörülen seçimlik hareketlerden birinin üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesinin gerektiği, somut olayda sanıklar......in ele geçirilen esrarı naklettikleri, sanık ...in ise bu esrarı sanıklara temin eden kişi olduğu bu nedenle ...

Devamını oku

23-09-2020 - 686

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç Ticareti
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün 14.05.2012 tarihli analiz raporunda, Türk Gıda Kodeksine uygun olmadığı belirtilen dava konusu yağların, TCK nın 186/1. maddesi kapsamında -kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya değiştirilmiş-...

Devamını oku

23-09-2020 - 408

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç - Resmi İzin
TCK nın 186/2. maddesinde düzenlenen -Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.- hükmü uyarınca, Migros Marketin Unlu Mamüller Reyonunun işletmecisi olduğunu beyan eden sanığın, pastacılık mesleğini icra edip ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1381

Uyuşturucu Madde Ticareti - Soyut Tanık Beyanı
Üzerlerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçirilemeyen, hiçbir aşamada suçu kabul etmeyen sanıkların ele geçen uyuşturucu maddeler ile ilgileri olduğuna dair soyut tanık beyanı dışında, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıkların ...

Devamını oku

23-09-2020 - 641

Uyuşturucu Ticareti - Etkin Pişmanlık
Olay tutanağı içeriğine göre kullanma sınırları içerisinde kalan esrar maddesi ile yakalanan sanığın elindeki maddeleri ev sahibi olan ve yargılamanın devamında diğer sanık ... olduğu anlaşılan kişinin baskısıyla tanıklara götürdüğünü beyan ettiği ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyetine yeterli delil ...

Devamını oku

23-09-2020 - 582

Uyuşturucu Madde Ticareti - Avukatlık Ücreti
1136 sayılı Kanunun 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanıklar ... ve ... lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 784

Kasten Öldürme - Haksız Tahrik
Sanığın, kardeşi olan diğer sanık ... ile maktuller arasındaki tartışmadan haberdar olduğu, maktuller tarafından sanık ...e hakaret edildiğini, darp etmeye çalıştıklarını bildiği ve eylemini de bu nedenle gerçekleştirmesi karşısında, sanık hakkında TCK nin 29. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 658

Kasten Öldürme - Duruşmadan Haberdar Edilme
Sanık hakkında maktule yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü kapsayan kamu davasında, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 613

Kasten Öldürme Suçu - Haksız Tahrik
Maktulün, sanığın ikamet ettiği apartmanın bitişiğinde bulunan apartmanın zemin katındaki işyerini sıhhi tesisatçı olarak çalıştırdığı, maktül ve yanında çalışan gençlerin sık sık kalabalık bir grup halinde işyerinin önünü mesken tutmaları, geceleyin geç vakitlere kadar oturup yüksek sesle müzik dinlemeleri, okey ...

Devamını oku

23-09-2020 - 508

Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi - Aleyhe Bozma
Dosya kapsamına göre, müştekiye ait suça konu eşyaların CD izleme tutanağına göre saat 23:00 sıraları alındığının, suç tarihinde güneşin saat 20:04 te battığının ve TCK nın 6/1-e maddesi uyarınca gecenin saat 21:04 ten sonra başladığının anlaşılması karşısında, hırsızlık suçunun geceleyin işlendiğinin kabulü ile 5237 ...

Devamını oku

23-09-2020 - 524

Hapis Cezası - Adli Para Cezası
Sanık hakkında TCK nın 245/1. maddesi gereğince temel ceza tayin edilirken hapis cezası ile birlikte adli para cezasına da hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 720

Hırsızlık - Menşei Şahadetname
Sanık hakkında hırsızlık suçundan açılan davada her ne kadar içeriğinde koyunlara ya da satıcıya ilişkin ayrıntılı ve ayırt edici bilgiler bulunmasa da sanığın menşei şahadetnamesi sunmuş olması, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 459

Suça Sürüklenen Çocuk - Hırsızlık
Fiil işlendiği sırada 15-18 yaş grubu içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuğun işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının takdiri bakımından, mahkemece sosyal inceleme raporu alınmadan veya alınmaması durumunda gerekçesi kararda gösterilmeden ...

Devamını oku

23-09-2020 - 680

Kararda Başvurulacak Kanun Yolunun Gösterilmemesi
Anayasa nın 40/2, 5271 sayılı CMK nin 34/2. maddeleri uyarınca, hüküm fıkrasında, başvurulacak kanun yolunun, merciinin, başvuru şekli, süresi ve bu sürenin başlangıcının açıkça ve ilgiliyi yanıltmayacak biçimde gösterilmesi gerekmekte olup; dosya kapsamına göre, hükümde sanık yönüyle 5271 sayılı CMK nin 34/2. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 508

Haksız Tahrik - Orantılılık İlkesi
Sanığın cezasından, -ilk haksız hareketin hangi taraftan kaynaklandığı kesin olarak tespit edilemediğinden- şeklindeki gerekçe ile 5237 sayılı TCK nin 29. maddesi uyarınca (1/4) oranında indirim uygulanması gerekirken, TCK nin 3. maddesinde belirtilen orantılılık ilkesine aykırı olacak şekilde, (1/3) oranında ...

Devamını oku

23-09-2020 - 666

Kasten Yaralama - Orantılılık
Sanığın cezasından, katılanın yaralama eylemi öncesinde sanığa hakaret ettiği gerekçesi ile 5237 sayılı TCK nin 29. maddesi uyarınca (1/4) oranında indirim uygulanması gerekirken, TCK nin 3. maddesinde belirtilen orantılılık ilkesine aykırı olacak şekilde, (1/2) oranında indirim uygulanması suretiyle eksik ceza ...

Devamını oku

23-09-2020 - 874

Kasten Yaralama - Olay Yeri - HTS Kayıtları
Sanığın aşamalarda alınan savunmalarında, kavga anında olay yerinde olmadığını belirtmesi ve tanık ... in sanığın olay günü 19:00 sıralarında Digor ilçe merkezinde bulunan gıda dükkanında kendisi ile birlikte olduğuna ve olayı telefonla yanında öğrendiğine ilişkin anlatımı karşısında; ...

Devamını oku

23-09-2020 - 529

Kasten Yaralama - Olağanüstü Zamanaşımı
Sanığa yüklenen suçun gerektirdiği cezanın türü ve üst haddine göre, suç tarihi olan 31.10.2006 tarihi ile inceleme tarihi arasında 5237 sayılı TCK nin 66/1-e, 67/3-4. maddelerinde öngörülen 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş bulunduğunun anlaşılması bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 651

Mahkeme Başkanını Tehdit Etmek - Şikayet
İncelenen dosyada; yürütülen yargılamanın son celsesinde hüküm açıklandıktan sonra mahkeme başkanına -sen göreceksin- şeklinde tehditte bulunan sanık hakkında açılan kamu davası üzerine yapılan yargılama neticesinde, sanığın basit tehdit suçundan mahkûmiyetine hükmedilmiş ise de; ...

Devamını oku

23-09-2020 - 617

Hırsızlık - Uzlaştırma - Tekerrür
Tekerrüre esas alınan ilama konu, TCK nın 141/1. maddesine uyan hırsızlık suçunun 02/12/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaştırma kapsamına alınması karşısında, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 705

Suçun Niteliğinin Değişmesi
İddianame içeriğine ve sevk maddelerine göre, sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...ye yönelik ayrı ayrı yaralama suçlarından açılmış bir dava bulunmadığı gözetilmeden, iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmayıp, dava açılmayan yaralama suçlarından sanıklar hakkında ayrı ayrı mahkumiyet kararları ...

Devamını oku

23-09-2020 - 799

Silahla Tehdit - Temyiz Edilebilirlik Sınırı
Sanık hakkında silahla tehdit suçundan TCK nın 106/2-a ve 62. maddeleri uyarınca hükmolunan 1 yıl 8 ay hapis cezasının miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK nın 286. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun ...

Devamını oku

23-09-2020 - 323

Hayata veya Vücut Dokunulmazlığına Karşı Tehdit
Sanığın, mağdura hitaben söylediği iddia edilen -o telefon gelecek, yoksa .... sizi dağa kaldırırım, bittiniz.- biçimindeki sözlerin kanıtlanması halinde TCK nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen hayata veya vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit suçunu oluşturduğu ve takibinin ...

Devamını oku

23-09-2020 - 699

Güveni Kötüye Kullanma - Uzlaştırma
Hükümden sonra yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK nın 253. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine eklenen alt bentler arasında yer alan ve 5237 sayılı TCK nın 155/2. maddesinde tanımı yapılan hizmet ...

Devamını oku

23-09-2020 - 510

Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma - Ön Ödeme
Hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 12. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK nın 75. maddesi uyarınca sanığın üzerine atılı olup 5237 sayılı TCK nın 264/1. maddesinde düzenlenen özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçunun ön ödeme kapsamına alındığı anlaşıldığından, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 781

Basit Zimmet Suçu - Dava Zamanaşımı
Sanığa isnat olunan eylemin kurum içi araştırma ve belgelerle anlaşıldığı nazara alındığında; suç tarihi itibarıyla yürürlükte olan 765 sayılı TCK nın 202/1. maddesinde düzenlenen basit zimmet suçunu oluşturacağı, bu suçun aynı Kanunun 102/3 ve 104/2. maddeleri gereğince 10 yıllık asli ve 15 yıllık ilaveli dava ...

Devamını oku

23-09-2020 - 818

Fetö - İhraç - Baro Levhasına Yazılma
Başvuru, baro levhasına yazılma işlemine ilişkin iptal davasında hukuk kurallarının öngörülemez biçimde yorumlanması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-09-2020 - 628

Resmi Belgede Sahtecilik - Ek Savunma
Belgede sahtecilik suçlarında aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının takdirinin hakime ait olması nedeniyle suça konu belgenin duruşmaya getirtilip incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması, yasal unsurları taşıyıp taşımadığının ve iğfal kabiliyetlerine haiz olup olmadıklarının ...

Devamını oku

23-09-2020 - 582

Hazine Avukatının Davaya Müdahil Olması
Sanık hakkında açılan kamu davasına konu görevi kötüye kullanma suçunda korunan hukuki yararın; kamu görevlilerinin görevlerinin gereklerine uygun hareket ettikleri, bu görevleri dolayısıyla kendilerine tanınan yetkileri hukuken belirlenmiş sınırlar içinde kullandıkları konusunda toplumda hâkim olan güven olması, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 493

Suriye Vatandaşı - Kimlik Tespiti - Geçici Koruma
Sanıkların Suriye vatandaşı olduğu ve kendi beyanlarına göre kimlik bilgilerinin tespit edilmiş olduğunun anlaşılması, bu aşamada Suriye ye yönelik adli yardımlaşma taleplerine Dışişleri Bakanlığınca yapılacak bildirime kadar ara verilmesi karşısında, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 713

Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal
Apartman yöneticisi olan sanığın, kat maliklerinden topladığı paraları yerinde harcamadığı, dosyada mevcut Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/678 Esas sayılı dosyasına ibraz edilen 5.7.2001 günlü bilirkişi raporunda belirtildiği üzere yönetim kasasında ya da banka hesabında olması gereken 5.237.712.270 lirayı ...

Devamını oku

23-09-2020 - 754

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralama
Mağdurun yevmiyeci olarak çalıştığı bina inşaatında iskeleden düşerek yaralanması şeklinde oluştuğu kabul edilen olayın iş kazası niteliğinde olduğu ve oluşun özelliklerine göre; bu olayda, sanığın kusurunun bulunup bulunmadığı hususunun iş güvenliği uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından belirlenmesi gerektiği ...

Devamını oku

23-09-2020 - 394

Satış Bedelinin İade Edilmemesi - Dolandırıcılık
Sanıkların, ev satışından önce mağduru kandıracak söz ve davranışlarda bulunarak, onu yanıltmaları söz konusu olmadığına, dosyada bu yönde bir kanıt bulunmaması karşısında, olayda satış bedelinin iade edilmemesinden kaynaklanan bir hukuki uyuşmazlık bulunduğu, dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının ...

Devamını oku

23-09-2020 - 731

Bilişim Sistemleri - Dolandırıcılık - Yetki Savcılık
Dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından; ...

Devamını oku

23-09-2020 - 514

Hapis Cezası - Para Cezası - Kazanılmış Hak
Bozma öncesi verilen 19.12.2013 tarih, 2013/562 esas ve 2013/850 karar sayılı hükümde, sanık hakkında verilen 2 ay 15 gün hapis cezası, TCK 50/1.a maddesi gereğince 1.500 TL adli para cezasına çevrildiği halde, temyiz incelemesine konu hükümde; sonuç ceza 2 ay 15 gün hapis olarak belirlenmek suretiyle sanığın ...

Devamını oku

04-10-2020 - 507

Kül Tablası Silah Niteliğindedir
Sanığın eşi olan mağdura karşı, TCK nin ilgili hükmü kapsamında silahtan sayılan kül tablası ile eylemini gerçekleştirmiş olduğu anlaşılmakla, sanık hakkında kurulan hükümde, birden fazla nitelikli halin...

Devamını oku

04-10-2020 - 405

HAGB Kararı Vermekten Kaçınma - Soyut Gerekçe
Sanığın propaganda teşkil ettiği kabul edilen eylemi TCK nın 61. maddesi kapsamında değerlendirilerek temel cezanın buna göre belirlenmesi gerektiği halde, Mahkemece bu hususta herhangi bir açıklama yapılmayıp...

Devamını oku

16-10-2020 - 496

Sana Tabanca Mı Çekmek Lazım Sözü - Tehdit
Katılanın, sanığın telefonda kendisini, sana tabanca mı çekmek lazım, biçiminde sözlerle tehdit ettiğine ilişkin iddiasının, tanıkların beyanlarıyla da doğrulanmış olması karşısında, eylemin TCK nın...

Devamını oku

16-10-2020 - 444

Onu Yaşatmayacağım Sözü - Tehdit
Mağdura söylediği iddia olunan, ... nün anasını avradını sinkaf edeceğim, onu yaşatmayacağım, sözünün sübutu halinde Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde düzenlenen hayata yönelik tehdit...

Devamını oku

25-10-2020 - 496

Çocuğun Arkasında Durarak Kısa Süreli Fiziksel Temasta Bulunulması
Mağdurenin olay gecesi misafir bulunduğu evde elini yıkayarak lavabodan çıktığında akrabası olan sanığın yanına gelerek konuştuğu mağdurenin arkasına geçmesinin ardından bir eliyle onun gözünü kapatıp, diğer eliyle...

Devamını oku

29-10-2020 - 503

Özel Şirket Tarafından Konulan Mührün Bozulması Mühür Bozma Suçunu Oluşturmaz
05.01.2015 tarihli mühür bozma tutanağına konu mühürleme işlemini gerçekleştiren, katılan ... Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin mühürleme tarihinden önce 30.09.2013 tarihinde...

Devamını oku

21-11-2020 - 603

Avukat Müvekkili Hakkında GBT Sorgulaması Yaptırabilir
İletilen bilgiyi alabileceği, dolayısıyla -hakkında arama kaydı bulunmadığına ilişkin- bu bilginin TCK nın 258. maddesinde sayılan -gizli kalması gereken belge, karar, emir ve diğer tebligat- niteliğinde değerlendirilemeyeceği, bu...

Devamını oku

12-12-2020 - 1002

Polisin Gözaltına Aldığı Şüpheliyi Elinden Kaçırması Hakkında
Suça sürüklenen çocuğun işlemiş olduğu hırsızlık suçundan dolayı gözaltına alınmak üzere yakalandığı, Asayiş Şube Müdürlüğü Nezarethane Büro Amirliği görevlisine teslim edildiği, görevli tarafından suça...

Devamını oku

12-12-2020 - 521

Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Sanığın Pişmanlık Duyarak Mağdurun Zararını Gidermesi Gerekir
Katılanın aracın devrini almak için Noterliğine gittiğinde satın almış olduğu araç üzerine araç sahibinin annesi temyiz dışı sanık tarafından İcra Müdürlüğünün dosyası üzerinden ihtiyati haciz kararına istinaden haciz...

Devamını oku

12-12-2020 - 419

Suça Konu Eşyanın Kimden Alındığının Belirlenemediği
İnceleme konusu olayda da; suça sürüklenen çocuğun soruşturma aşamasındaki savunmasında suça konu elektrikli bisikleti 19 yaşlarındaki bir şahıstan 130,00 TL karşılığında satın aldığını savunduğu, kovuşturma...

Devamını oku

12-12-2020 - 636

Sigara Kaçakçılığında Kişisel Kullanım Sınırı
Olay tutanağı ve dosya kapsamına göre; ele geçen toplam 177 karton gümrük kaçağı sigara miktarının kişisel kullanım sınırında kalması karşısında, sanıktan ele geçen kaçak sigaraların ticari maksatla...

Devamını oku

04-02-2021 - 522

Boğaz Kesmek - Kasten Öldürmeye Teşebbüs
Sanığın olay tarihinde eşi olan mağdur ile aralarında çıkan tartışma sırasında ele geçirilemeyen kesici alet ile boğazını kesmek suretiyle boyun arka bölümünde yaklaşık 20 cm uzunluğunda 2 cm derinliğinde kesi...

Devamını oku

04-02-2021 - 499

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları - Hırsızlık
Sanığın, Belediyeye ait kullanılmayan, giriş kapısının çevresinin saçlarla kapatılmış olan kaplıca binasına duvar dibindeki sacı yerinden sökerek ve sacın arkasında bulunan pencere camını kırmak suretiyle içeri...

Devamını oku

06-02-2021 - 702

Vekaletnamede Özel Yetki Bulunmaması - HAGB yi Kabul Etmeme
Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğine dair beyanı niteliği itibariyle şahsa sıkı surette bağlı bir hak ve yetki olduğu, vekil aracılığıyla kullanılabilen şahsa sıkı sıkıya bağlı hakların ancak...

Devamını oku

06-02-2021 - 878

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Suçun Unsurları
Örgütsel bağlarını ortaya koyan herhangi bir kod adı veya örgütsel iletişim ağı kullandığı saptanamayan, ... nin terör örgütü olarak kamuoyu tarafından bilinir hale geldiğinden sonra örgütsel faaliyetleri...

Devamını oku

06-02-2021 - 729

Müstehcen İçerikli CD ve DVD ler - Sayının Çokluğu - Alt Sınırdan Uzaklaşarak Karar Verme
Müstehcen içerikli olduğu değerlendirilen DVD ve CD ler hakkında düzenlenen izleme tutanağında muhtelif hayvanlarında insanlarla cinsel ilişki içerisinde oldukları görüntülerin bulunduğunun belirtilmesi, bilirkişi...

Devamını oku

12-02-2021 - 1007

Finansal Kiralama Sözleşmesi - Ticari Faaliyet İçin Kiralamama - Süresinde Teslim Etmeme - Güveni Kötüye Kullanma - Şikayet Süresi
Sanığın kira konusu traktörü ticari bir işletmenin faaliyetleri çerçevesinde kiralamamış olduğunun anlaşılması karşısında; eylemin, şikayete tabi olan 5237 sayılı TCK nın 155/1. maddesinde...

Devamını oku

13-02-2021 - 803

Terör Örgütüne Üye Olma Suçu - Terör Örgütüne Silah Sağlama Suçu
Sanığın örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütsel amaçla söz konusu şekilde hareket ettiğinin kabulü halinde ise TCK nın 315. maddesindeki silah sağlama suçundan cezalandırılması yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

24-02-2021 - 244

Resmi Belgede Sahtecilik - Gerçek Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik
Dosya içerisinde ve emanette suça konu belge asıllarının bulunmadığı, yalnızca fotokopilerinin yer aldığı, onaysız örnek niteliğinde olup suret belge özelliği taşımayan belgelerin, hukuki sonuç doğurmaya elverişli...

Devamını oku

25-02-2021 - 242

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda Tehdit Yahut Cebirin Bulunması Gerekir
Yapılan trafik denetimlerinde sanığın kullandığı aracın durdurulduğu, alkollü olduğu anlaşılan sanığın alkolmetreye üflemek istememesi üzerine Polis Merkezine götürüldüğü, alkol muayenesinin yapılması için Adli Tıp...

Devamını oku

26-02-2021 - 242

Sizi Öldüreceğim Diyerek Mağdurların Üzerine Traktör Sürülmesi - Kasten Öldürmeye Teşebbüs
Sanığın mağdurların üzerine doğru traktör sürdüğü ve -sizi öldüreceğim- diyerek bağırdığı, traktörün arka tekerlekleri ile mağdurun iki baldırının üzerinden geçtiği, diğer mağdurun ise kendi çabasıyla traktörün gidiş...

Devamını oku

20-04-2021 - 265

Temyizi Kabil Kararlar - Hukuka Kesin Aykırılık Halleri
Sanığın temyiz isteminin zararların giderilmesi ve şikayetçi olunmamasına karşın verilen cezaların ağır olduğuna yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede; sanığın temyiz dilekçesinde...

Devamını oku

23-04-2021 - 367

Özel Okulda Çalışan Müdürün Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İle Yargılanması - Soruşturma İzni Alınmadan Davaya Devam Edilemeyeceği
İddianame kapsamına göre sanığa yüklenen eylemin TCK nin 204/2. maddesindeki kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçunu oluşturup oluşturmayacağı konusunda delilleri değerlendirme görevinin...

Devamını oku

04-05-2021 - 210

Siz Kimsiniz de Benden Evrak İstiyorsunuz, Biz Terörist miyiz, Esnafız Lan , Evrak Falan Vermeyiz Sözü Hakaret Olarak Nitelendirilemez
Olay günü sanığın katılan polis memurlarına yönelik -siz kimsiniz de benden evrak istiyorsunuz, biz terörist miyiz, esnafız lan , evrak falan vermeyiz- şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, katılanların, şeref ve...

Devamını oku

07-05-2021 - 209

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Etkin Pişmanlık – Tekerrür - İkinci Kez Mükerrerliğe Esas Alınma
Sanık hakkında şartları oluşmadığı halde TCK nın 192/3 maddesi uyarınca etkin pişmanlık uygulanmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Mülga 765 sayılı...

Devamını oku

07-05-2021 - 198

Hakaret - Nezaket Dışı Kaba Hitap Tarzı Niteliğindeki İfadeler
Yargılamaya konu somut olayda, olay tarihinde katılan ... ve sanık ...ın bir mağazada alışveriş yaptıktan sonra ödeme için kasada bekledikleri sırada çocuk meselesinden dolayı aralarında yaşanan tartışmada , katılan ...ın...

Devamını oku

07-05-2021 - 336

Müstehcenlik
Sanığın ... isimli uygulama içerisinde yer alan (+18) isimli grupta, TCK nın 226/3. maddesi içeriğine havi bir kısım paylaşımlar yapmaktan ibaret eylemi, bireysel iletişim kapsamında olup, aynı anda belirsiz sayıda kişiye...

Devamını oku

07-05-2021 - 190

Uzlaştırma - Mala Zarar Verme - 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık
Tekerrüre esas alınan ilamda yer alan TCK nın 151/1 maddesinde düzenlenen suçun, hükümden sonra yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK nın 253. maddesine göre...

Devamını oku

07-05-2021 - 287

Pazar Yerinde Açıkça Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık
Suçun işlendiği yörede pazarcılık yapan kişilerin, satışa sunduğu ürünleri geceleyin pazar yerinde, tezgâh üzerinde açıkta bırakmaları yönünde süreklilik kazanmış genel bir alışkanlığın bulunup bulunmadığının, başka...

Devamını oku

07-05-2021 - 232

Kaybolmuş Veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf - Hırsızlık Suçu
Suç tarihinde polis memuru olarak görev yapmakta olan sanığın farklı bir ekipte görevli arkadaşları tarafından bir suç sebebiyle gözaltına alınan müştekinin üzerinde bulunarak, sonradan (serbest bırakılması...

Devamını oku

07-05-2021 - 219

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Uzlaşma
Tanık Turgayla aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin varlığını ve boyutunu kendisinde saklı tutan mağdur ...nin başkalarınca görülmesini ve bilinmesini istemeyeceği özel görüntüsünün, sanık ... tarafından sürekli ve...

Devamını oku

07-05-2021 - 234

Zimmet - Hırsızlık Suçu
5237 sayılı TCK nın 247. maddesinde düzenlenen zimmet suçunun oluşması için -kamu görevlisinin veya özel mevzuatları gereği kamu görevlisi gibi cezalandırılabilen kişilerin görevi nedeniyle zilyetliği...

Devamını oku

07-05-2021 - 222

Hırsızlık Suçu
İlk derece mahkemesi tarafından atılı suçtan dolayı hükümlünün neticeten 2 yıl 1 ay hapis cezasına ile mahkûmiyetine ilişkin kurulan 13/04/2018 tarihli kararla ilgili istinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesince...

Devamını oku

07-05-2021 - 242

Eşini Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs
Oluşa ve dosya kapsamına göre, hakkında mahkemece verilmiş tedbir kararına rağmen sanığın eşi olan mağduru, hemopnömotoraksa ve hayati tehlike geçirmesine neden olan 8 bıçak darbesi ile öldürmeye teşebbüs...

Devamını oku

07-05-2021 - 428

Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Av Tüfeği
Sanığın av tüfeği ile birden fazla ateş ederek mağduru batın bölgesinden saçma isabetleri ile karaciğer yaralanmasına ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde öldürmeye teşebbüs ettiği anlaşılan olayda; meydana...

Devamını oku

08-05-2021 - 217

Kasten Yaralama - Haksız Tahrik Hakkında
Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin, -olayın sanığın kendi kendine küfürlü konuşmasını müştekinin üzerine alınması üzerine başladığı ve bu tartışmada müştekinin de hakaret ettiği anlaşıldığı- gerekçesiyle...

Devamını oku

08-05-2021 - 203

Hamile Eşine Darp Uygulayarak Çocuğun Düşmesine Sebep Olmak
Sanık ile mağdurun suç tarihinde evli oldukları ve sanığın annesine yardım etmeyen mağduru tekme ve yumruk atarak yaraladığı olayda mağdur hakkında olaydan hemen sonra Afşin Devlet Hastanesince 14.08.2017...

Devamını oku

08-05-2021 - 198

Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
Sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde, TCK nin 265/3. maddesinin uygulanmasında artırım oranının sadece 1/3 olabileceği gözetilmeden 1/2 oranında artırım...

Devamını oku

08-05-2021 - 218

Kasten Yaralama - Haksız Tahrik Hükümleri
Sanığın soruşturma aşamasında suç tarihinde mağdurla aynı düğünde bulunduklarını, mağdurun sağa sola laf attığını görmesi üzerine olay çıkmasını engelleme maksadıyla mağdurun yanına oturduğunu, ancak...

Devamını oku

08-05-2021 - 244

5607 Sayılı Kanuna Aykırılık - Müsadere
Dava konusu gümrük kaçağı akaryakıtn 5607 sayılı Kanunun 13/1. maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK nin 54/4. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 5237 sayılı TCK nin...

Devamını oku

08-05-2021 - 252

Cinsel Saldırı - Sakın Sesini Çıkarma Seni Öldürürüm Sözü
Sanığın, olay günü evine girdiği mağdureye -sakın sesini çıkarma, seni öldürürüm- diyerek kapıyı kapatmasının ardından saldırdığı mağdureyi omuzundan tutarak ağzını kapatması şeklinde gerçekleşen eyleminin 5237...

Devamını oku

08-05-2021 - 229

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması - Haberleşmenin Gizliliğini İhlal - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
Ses kayıtlarındaki görüşmelerin yüz yüze değil, telefon aracılığıyla gerçekleşmesinden dolayı iddianamede kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu olarak nitelendirilen eylemlerin,...

Devamını oku

16-05-2021 - 248

Kasten Öldürme - Öldürme Kararı ile Eylem Arasında Makul Bir Süre Geçmesi
Olayda; öldürme kararı ile eylemi arasında makul bir süre geçtiğine, dolayısıyla ani bir kararla hareket ederek av tüfeğini alıp Kırıkkaleye gittiği kabul edilen sanığın öldürme kararında sebat ve ısrar gösterdiğine ...

Devamını oku

06-12-2021 - 224

Hırsızlık - Etkin Pişmanlık Hakkında
Olay tutanağına göre suça sürüklenen çocukların çaldığı sigaralardan bir kısmının yerini söyleyerek toplam 24 paket sigara ile çalınan paralardan 61,40 TL nin suça sürüklenen çocuk ...in üzerinde bulunduğunu söyleyerek,...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 21:58 - 340

Yalan Tanıklık Suçunda Dava Zamanaşımı Süresi 8 Yıldır
TCK nın 67. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kesen bir nedenin bulunması hâlinde zamanaşımı, kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlayacak, dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin...

Devamını oku