ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Sekreterin Davacı Şirket Yetkilisi Adına Sahte Olarak İmzaladığı Çekin Bankadan Tahsili Olayında Davacı ve Banka Yarı Yarıya Kusurludur

19-11-2020 - 799

Sekreterin Davacı Şirket Yetkilisi Adına Sahte Olarak İmzaladığı Çekin Bankadan Tahsili Olayında Davacı ve Banka Yarı Yarıya Kusurludur


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
2019/683
2020/3022
2020-06-18

Davacı vekili, müvekkili şirket nezdinde sekreter olarak görev yapan davalı ...'ın, davacı şirket yetkilisi adına imza atarak düzenlendiği 36 adet çek yaprağına istinaden davalı bankaca 209.455,00 TL ödeme yapıldığını, ceza yargılaması sırasında davalı ...'ın çekleri sahte imzayla keşide ettiğini ikrar ettiğini, zararın, davacı şirket yetkilisi adına sahte çek düzenleyen davalı ... ve ödeme yaparken gerekli kontrolleri yapmayan davalı bankanın müşterek kusurundan kaynaklandığını ileri sürerek 209.455,00 TL'nin beher çek için ödenme tarihinden işleyecek faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, zararın meydana gelmesinde davacının ve davalı bankanın eşit kusurlu olduğu, bu nedenle meydana gelen zararın yarısına tekabül eden miktarın davalı bankadan talep edilebileceği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, 104.727,50 TL'nin faiziyle davalıdan tahsiline dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Davalı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 Sayılı Kanun ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 18/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
banka sekreter şirket kusur yarı yarıya sahte imza çek
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları