ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yoksulluk Nafakası - Dava Tarihinden Sonra İstifa Edilmesi

24-09-2020 - 940

Yoksulluk Nafakası - Dava Tarihinden Sonra İstifa Edilmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2015/6715
2015/21392
2015-11-16

Özet:

  • Davacı kadının, kendi beyanından da anlaşılacağı üzere, dava tarihinden sonra çalıştığı işten istifa ederek ayrıldığı anlaşılmaktadır.
  • İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez.
  • O halde, davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kabulü doğru değildir.

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmanın fer'i (eki) niteliğinde olan nafaka ve tazminat taleplerinin kabul veya reddi nedeniyle ayrıca vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinin tabii olmasına göre davalı erkeğin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazı yersizdir.

Davacı kadının, kendi beyanından da anlaşılacağı üzere, dava tarihinden sonra çalıştığı işten istifa ederek ayrıldığı anlaşılmaktadır. İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. O halde, davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir

Toplanan delillerden; davalı erkeğin, annesinin müdahalesine sessiz kaldığı ve eşine "boşanacağım, evi terk et" dediği, davacı kadına yönelik tehdit eyleminin ise ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenilen bu davranışlar, kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilemez. Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesindeki manevi tazminat verilmesi koşulu oluşmamıştır. Bu durumda; davacı kadının manevi tazminat talebinin reddi yerine, yazılı şekilde kadın yararına manevi tazminat takdiri isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 16.11.2015 (Pzt.)

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
yoksulluk nafakası kadın dava tarihi istifa nafaka tazminat vekalet ücreti
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları