ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yoksulluk Nafakası İsteminde Hüküm Kısmında Talep İle İlgili Karar Verilmesi Gerekir

27-12-2020 - 733

Yoksulluk Nafakası İsteminde Hüküm Kısmında Talep İle İlgili Karar Verilmesi Gerekir


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2019/6085
2020/372
2020-01-27

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir (TMK m.175). Davalı-karşı davacı kadın dava dilekçesinde boşanmakla yoksulluğa düşeceğini belirterek nafaka talebinde bulunmuştur. Mahkemece, hükmün gerekçe bölümünde yoksulluk nafakasının reddine karar verilmesi gerektiği belirtilmesine karşın, hüküm kısmında bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiştir. İlk derece mahkemesinin bu hükmü davalı-karşı davacı kadın tarafından istinaf gerekçesi yapılmış, bölge adliye mahkemesince "Dava dilekçesinde talep edilmediği" gerekçesiyle ilk derece mahkemesince bu konuda bir karar verilmemesinde isabetsizlik bulunmadığı belirtilerek" istinaf talebinin bu yönden reddine karar verilmiş ise de; davalı-karşı davacının dava dilekçesinde adli yardım talebinin olduğu da göz önüne alındığında, davalı-karşı davacı kadının talep ettiği aylık 750 TL nafakanın yoksulluk nafakası talebi niteliğinde olduğunun kabulü gerekir. O halde, davalı-karşı davacı kadının yoksulluk nafaka talebi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken bu konuda hüküm kurulmaması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 2. bentte açıklanan sebeple Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 16/04/2019 tarih, 2017/833 esas ve 2019/547 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Van Aile Mahkemesinin 16/04/2019 tarih, 2014/122 esas ve 2017/733 karar sayılı kararının BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 27.01.2020 (Pzt.)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
boşanma yoksulluk nafakası talep hüküm nafaka
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları