ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Nişanın Bozulması - Hediyelerin İadesi

28-09-2020 - 885

Nişanın Bozulması - Hediyelerin İadesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
2018/6306
2018/10612
2018-10-25

Özet:

  • Taraflar arasındaki nişan bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi ve tazminat davasının mahkemece yargılaması yapılmıştır.
  • Giyilmekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen eşya kapsamında nişan elbisesi, ayakkabı, bayan elbisesi ve özdilek marka ev eşyalarının da bedelinin tahsiline karar verildiği, bu tür eşyaların mutad hediye kapsamında olduğu, iadesine veya bedelinin tahsiline karar verilmeyeceği belirlenmektedir.
  • Mahkemece; açıklanan ilkeler gereğince inceleme yapılarak mutad hediye kapsamındaki nişan elbisesi, ayakkabı, bayan elbisesi ve özdilek marka ev eşyaları yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, bu kalem gider yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Davacı; davalı ile nişanlandıklarını, davalının kendisine sürekli harcama yaptırdığını, çevresine küçük düşürücü davranışlarda bulunduğunu, hakaretvari söz ve eylemlerinin olduğunu, davalının mesajı üzerine nişanın sona erdiğini, nişan esnasında masraflar yaptığını, hediyeler aldığını, takılar takıldığını, davalının kusurlu olduğunu belirterek; 15.000 TL manevi, 10.914,56 TL maddi ve 2.900,00 TL tutarındaki hediyelerin iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı; nişan akdinin davacının kusurlu davranışlarıyla sona erdiğini, iddialarının doğru olmadığını, davacı ve ailesinin haksız ithamlarda bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.Mahkemece; manevi tazminat talebinin reddine, maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile

1 adet ... Marka ... (750,00 TL), 1 adet ... Marka cep telefonu (210,00 TL), 1 adet nişan elbisesi, (200,00 TL), 1 adet bayan ayakkabısı, (115,00 TL), 1 adet bayan elbisesi, (70,00 TL), ... marka ev eşyaları, (60,00 TL), Toplam 1.405,00 TL'nin davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, 1 adet, 14 ayar, 3,50 gram künye, (3,50x73=255,50 TL), 1 adet saat, (125,00 TL), 1 adet, 14 ayar, 5,00 gram kolye ve zincir, (5x73,00=365,00 TL), aynen iadesine, fazlaya ilişkin taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı tarafın sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- TMK.nun 122.maddesine göre, nişanlılık evlenme dışında bir nedenden dolayı sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, mutad (alışılmışın) dışındaki hediyeler geri istenebilir. Nişanın bozulması nedeniyle mutad dışı hediyelerin geri alınmasına ilişkin davalarda kusur aranmaz.Nişanın bozulması halinde alışılmışın dışındaki hediyeler aynen, mevcut değilse mislen geri verilir veya karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri istenir. Alışılmış mutad hediyelerden kasıt; giyilmekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır. Hediyelerin verildiği ve iade edilmediği hususu her türlü delil ile ispat edilebilir.

Nişan hediyelerinin mutad sayılabilmesi, yöresel örf ve adete göre verilen hediyelerden olması yanında maddi değerinin de günün koşullarına göre fazla olmayan hediyelerden olmasına bağlıdır ve bu da daha çok tarafların mali ve sosyal durumları ile ölçülmelidir.

Dosyanın incelenmesinde; giyilmekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen eşya kapsamında nişan elbisesi, ayakkabı, bayan elbisesi ve özdilek marka ev eşyalarının da bedelinin tahsiline karar verildiği, bu tür eşyaların mutad hediye kapsamında olduğu, iadesine veya bedelinin tahsiline karar verilmeyeceği belirlenmektedir.O halde mahkemece; açıklanan ilkeler gereğince inceleme yapılarak mutad hediye kapsamındaki nişan elbisesi, ayakkabı, bayan elbisesi ve özdilek marka ev eşyaları yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, bu kalem gider yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
nişan hediye iade tazminat eskiyen tüketilen nişan elbisesi ayakkabı beyan elbisesi ev eşyaları tahsil mutad
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları