ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Terk Sebebiyle Boşanma - 4 Aylık Süre

24-09-2020 - 679

Terk Sebebiyle Boşanma - 4 Aylık Süre


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2019/6743
2019/10963
2019-11-06

Özet:

  • Yasanın öngördüğü dört aylık terk süresi dolmadan gönderilen ihtara dayanılarak boşanma kararı verilemez.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi, eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde, ayrılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ise istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtarın da sonuçsuz kalması halinde terk edilen eşin, boşanma davası açabileceğini hükme bağlamıştır.

Davacı erkek 27.10.2016 tarihinde ihtar isteminde bulunmuş, ihtar davalı kadına 01.11.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, davacı erkek tarafından 03.01.2017 tarihinde boşanma davası açılmıştır. Dosya kapsamında dinlenilen tanık beyanlarına göre, davalı kadının 02.07.2016 tarihinde müşterek konuttan ayrıldığı anlaşılmaktadır. Davacı erkek 4721 sayılı yasanın 164. maddesinde belirtilen dört aylık süre dolmadan, ihtar isteminde bulunmuştur. O halde davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeple temyiz edilen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 19/06/2019 tarih, 2019/444 esas ve 2019/627 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Genç Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin 30/01/2019 tarih, 2018/530 esas ve 2019/16 karar sayılı kararının yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 06.11.2019 (Çrş.)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
terk boşanma terk süresi dört ay ihtar türk medeni kanunu evlilik birliği ortak konut
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları