ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İvazlı Sözleşmedir

23-09-2020 - 1065

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İvazlı Sözleşmedir


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi
2016/14333
2020/62
2020-01-08





Özet:

  • Davacı, mirasbırakanın ... ada ... parsel ile ... ada ... parselin 1/2 payını oğlu olan davalı ...'e, ... ada ... parsel ile ... ada ... parselin 1/2 payını, davalı ...'ın mirasbırakanı olan oğlu İbrahim'e ölünceye kadar bakım akdi ile temlik ettiğini,
  • İşlemlerin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek tapu kayıtlarının iptali ile adına tesciline, olmadığı takdirde tenkise karar verilmesini istemiştir.
  • Mahkemece, temliklerin muvazaalı olmadığı, ölünceye kadar bakma akdi ivazlı akitlerden olduğundan tenkis hükümlerinin de uygulanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup, işbu ilamın onanmasına karar verilmiştir. 

 

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TENKİS

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, mirasbırakan ...'ın ... ada ... parsel ile ... ada ... parselin 1/2 payını oğlu olan davalı ...'e, ... ada ... parsel ile ... ada ... parselin 1/2 payını, davalı ...'ın mirasbırakanı olan oğlu İbrahim'e ölünceye kadar bakım akdi ile temlik ettiğini, işlemlerin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek tapu kayıtlarının iptali ile adına tesciline, olmadığı takdirde tenkise karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, temliklerin bakım amacı ile yapıldığını, akdin gereğinin yerine getirildiğini, mirasbırakan adına kayıtlı başka taşınmazların da olduğunu, tenkis talebi yönünden de hak düşürücü sürenin geçtiğini belirterek davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, temliklerin muvazaalı olmadığı, ölünceye kadar bakma akdi ivazlı akitlerden olduğundan tenkis hükümlerinin de uygulanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, Tetkik Hâkimi ...'ün raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 25.20 TL. bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 08/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
tapu iptal tescil tenkis ölünceye kadar bakma sözleşme ivaz ivazlı akit tenkis hükümleri
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları