ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Temyiz Talebinden Sonra Barışma - Feragat

27-09-2020 - 919

Temyiz Talebinden Sonra Barışma - Feragat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2020/20
2020/1512
2020-02-25

Özet:

  • Davacı-karşı davalı erkeğin temyiz talebinden sonra her iki taraf ayrı ayrı sundukları dilekçelerle, barıştıklarını bu sebeple dosyanın düşürülmesini talep etmişlerdir. Tarafların bu beyanı davadan feragat niteliğindedir.
  • Taraflar barıştıklarını bu nedenle davalarından feragat ettiklerini bildirmişler iseler de; ilk derece mahkemesince verilen davacı-karşı davalı erkeğin davasında ki boşanma hükmü istinaf kanun yoluna başvurulmadan kesinleştiğinden davalarından feragat beyanları boşanma hükmü yönünden hukuken geçerli sonuç doğurmaz.
  • Ancak davadan feragat, davanın ferilerini de kapsar. Bu nedenle tarafların feragat beyanları gözetilerek bir karar verilmek üzere hükmün boşanmanın fer'ilerine yönelik olarak bozulması gerekmiştir.

MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından; kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, aleyhine hükmedilen tazminatlar, velayet, çocuk lehine hükmedilen tedbir/iştirak nafakası yönlerinden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

İlk derece mahkemesince; karşılıklı açılmış boşanma davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına, velayetin anneye, çocuk lehine aylık 250 TL tedbir-iştirak, kadın lehine 5.000 TL maddi-5.000 TL manevi tazminata ve aylık 150 TL tedbir nafakasına hükmedilmiş ve yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiştir. Davacı-karşı davalı erkek tarafından kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, aleyhine hükmedilen tazminatlar, velayet, nafakalar yönünden istinaf kanun yoluna başvurulmuş, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin 28.11.2019 tarihli, 2019/1222 esas ve 2019/1261 karar sayılı kararı ile davacı-karşı davalı erkeğin istinaf talebinin kusur belirlemesi ve kadın lehine hükmedilen tedbir nafakası yönünden kabulüne, diğer istinaf taleplerinin ise reddine karar verilmiş, bu karara karşı davacı-karşı davalı erkek temyiz yoluna başvurmuştur. Davacı-karşı davalı erkeğin temyiz talebinden sonra her iki taraf ayrı ayrı sundukları dilekçelerle, barıştıklarını bu sebeple dosyanın düşürülmesini talep etmişlerdir. Tarafların bu beyanı davadan feragat niteliğindedir. Taraflar barıştıklarını bu nedenle davalarından feragat ettiklerini bildirmişler iseler de; ilk derece mahkemesince verilen davacı-karşı davalı erkeğin davasında ki boşanma hükmü istinaf kanun yoluna başvurulmadan kesinleştiğinden davalarından feragat beyanları boşanma hükmü yönünden hukuken geçerli sonuç doğurmaz. Ancak davadan feragat, davanın ferilerini de kapsar. Bu nedenle tarafların feragat beyanları gözetilerek bir karar verilmek üzere hükmün boşanmanın fer'ilerine yönelik olarak bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeple kararın BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 25.02.2020 (Salı)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
dava feragat temyiz barışma dilekçe dosyanın düşürülmesi istinaf davanın feri
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları