ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Eylemli Orman - Kadastro Tespitine İtiraz

10-01-2021 - 639

Eylemli Orman - Kadastro Tespitine İtiraz


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi
2005/6537
2005/12117
2005-09-14

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında Karalar Köyü 128 ada 48 parsel sayılı 22600 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, 527 nolu vergi kaydına dayanılarak tarla niteliği ile köy tüzel kişiliği adına tesbit edilmiştir. Davacı Orman Yönetimi, taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğu iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine ve dava konusu parselin tespit gibi davalı adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce 1942 yılında yapılıp kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Daha sonra 1999 yılında yapılıp dava tarihinde kesinleşmeyen aplikasyon ve 2/B uygulaması vardır.

Dosyada mevcut orman bilirkişi raporunda taşınmazın % 25 eğimli olduğunu ve içinde meşe, menengeç ile 15-20 yaşlı kızıl çam ağaçlarının bulunduğunu ağaçların % 60 kapalılık oluşturduğunu bildirmiş ayni şekilde ziraatçı bilirkişi raporunda da taşınmazın tamamen palamut, menengeç ve yaşları 15-20 civarında olan kızıl çam ağaçları ile kaplı olduğunu ve ağaçlar arasında maki olarak tabir edilen gruplar bulunduğunu bildirmiştir. 6831 Sayılı Yasanın 1. maddesine göre bu haliyle taşınmazın eylemli orman olduğunun kabulü gerekmekte olup, eylemli orman olduğu anlaşılan taşınmaza ilişkin olarak davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksi düşünce ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASI, peşin alınan temyiz harcının istek halinde Yönetime iadesine 14.09.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kadastro tespit itiraz orman yönetimi orman arazisi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları