En Yakın Yasal Mirasçıların Tümünün Mirası Reddetmesi Hali

26-11-2021 - 35

En Yakın Yasal Mirasçıların Tümünün Mirası Reddetmesi Hali


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi
2015/8948
2016/2529
2016-03-01

Özet:

En yakın yasal mirasçıların tamamının mirası reddetmeleri nedeniyle tereke iflas hükümlerine göre (TMK m. 612 uyarınca) tasfiye edilecektir.

Davacılar tarafından, 21.08.2014 gününde verilen dilekçe ile mirasın gerçek reddi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 21.04.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

_ K A R A R _

Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine uygun olduğu gibi özellikle en yakın yasal mirasçıların tamamının mirası reddetmeleri nedeniyle tereke iflas hükümlerine göre (TMK m. 612 uyarınca) tasfiye edileceğinden alt mirasçılarına geçmeyeceğinin anlaşılmasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 01.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi