ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Suriye Uyruklu Kişilerin Mirasçılığı - Karşılıklılık

25-09-2020 - 717

Suriye Uyruklu Kişilerin Mirasçılığı - Karşılıklılık


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi
2015/12038
2016/2602
2016-03-02

Özet:

  • Davacı... uyruklu olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 13.01.1998 tarihinde vefat eden murise ait mirasçılık belgesini kendi hissesi yönünden Köy Kanunu, Tapu Kanunu, 01.10.1966 tarihli B.K. kısıtlamaları saklı kalmak kaydıyla istemiştir.
  • Davacının Suriye uyruklu olduğu ve Suriye Devleti ile Türkiye Devleti arasında mirasçılık ve kişilerin mal edinmesi konusunda karşılıklılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  • Mahkemece, 1062 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 1966 günlü ve 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu kararındaki kısıtlamalar belirtilmek suretiyle davacının muris ile irs ilişkisini gösterecek mirasçılık belgesi verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

Davacı vekili tarafından, 30.10.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesi verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 12.02.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

_ K A R A R _

Davacı... uyruklu olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 13.01.1998 tarihinde vefat eden muris ...'e ait mirasçılık belgesini kendi hissesi yönünden Köy Kanunu, Tapu Kanunu, 01.10.1966 tarihli B.K. kısıtlamaları saklı kalmak kaydıyla istemiştir.

Mahkemece, davacının... uyruklu olduğu ve .... Devleti ile Türkiye Devleti arasında mirasçılık ve kişilerin mal edinmesi konusunda karşılıklılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece, 1062 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 1966 günlü ve 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu kararındaki kısıtlamalar belirtilmek suretiyle davacının muris ile irs ilişkisini gösterecek mirasçılık belgesi verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarını kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 02.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
miras mirasçılık kişi mal mal edinmesi karşılıklılık ilke karşılıklılık ilkesi suriye uyruk
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları