ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik - Husumet

26-09-2020 - 704

Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik - Husumet


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
2016/10535
2020/816
2020-02-03

Özet:

  • Dava; kazanmayı sağlayan zilyetlik hukuksal nedenlerine dayalı olarak TMK.nin 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 14. maddesine göre açılan tescil istemine ilişkindir. 
  • TMK.nin 713/3. maddesi uyarınca bu nitelikteki davalarda husumetin yasal hasım konumunda olan Hazine ve ilgili Kamu Tüzel Kişiliğine birlikte yöneltilmesi zorunludur. 
  • Hazine yerine Tapu Sicil Müdürlüğünün davalı gösterilmesi temsilde hatadır. 
  • Bu sebeple Mahkemece yapılması gereken; davacıya, Hazine ve Babaeski Belediye Başkanlığının davaya dahil etmek suretiyle taraf teşkilini sağlamak üzere süre verilmesi; taraf teşkilinin sağlanması halinde davanın esası hakkında karar verilmesidir.

 
Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup, hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı; tapuya kayıtlı olmayan 11.200 m2 miktarlı taşınmazı, 50 yıldan beri malik sıfatıyla zilyet olarak ekip biçtiğinden bahisle, dava konusu ettiği taşınmazın kendi adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Sicil Müdürlüğü; davanın husumet yokluğu nedeni ile reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın husumet yokluğu nedeni ile reddine karar verilmiş olup; hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir.

Dava; kazanmayı sağlayan zilyetlik hukuksal nedenlerine dayalı olarak TMK.nin 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 14. maddesine göre açılan tescil istemine ilişkindir.

TMK.nin 713/3. maddesi uyarınca bu nitelikteki davalarda husumetin yasal hasım konumunda olan Hazine ve ilgili Kamu Tüzel Kişiliğine birlikte yöneltilmesi zorunludur. Hazine yerine Tapu Sicil Müdürlüğünün davalı gösterilmesi temsilde hatadır. Bu sebeple Mahkemece yapılması gereken; davacıya, Hazine ve Babaeski Belediye Başkanlığının davaya dahil etmek suretiyle taraf teşkilini sağlamak üzere süre verilmesi; taraf teşkilinin sağlanması halinde davanın esası hakkında karar verilmesi iken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Davacının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 03.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Husumet
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları