ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Boşanma - Tazminatın Karar Verilinceye Kadar İstenebileceği

21-09-2020 - 929

Boşanma - Tazminatın Karar Verilinceye Kadar İstenebileceği


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2014/5517
2014/22322
2014-11-11

Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
Dava, 12.8.2010 tarihinde açılmıştır ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, boşanma davası içinde vaki ve boşanmanın fer'i niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 174. maddesinde yazılı maddi ve manevi tazminat istekleri harca tabi değildir. Dava veya karşı dava olarak istenilmesine gerek yoktur. İsteğin karar verilinceye kadar davanın her safhasında yazılı veya sözlü olarak talep edilmesi yeterlidir. Hal böyle olunca davalı kadının 23.12.2013 tarihli dilekçesi ile talep ettiği maddi ve manevi tazminat taleplerinin esası hakkında, belirlenen kusur durumu dikkate alınarak nihai kararda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ:

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2 bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.11.11.2014 (Salı)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
boşanma tazminatın karar verilinceye kadar istenebileceği
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları