ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kadastro Sebebiyle Tapu Kayıtlarının Çatışması - Tapu İptal ve Tescil - Kesin Hüküm

29-10-2020 - 729

Kadastro Sebebiyle Tapu Kayıtlarının Çatışması - Tapu İptal ve Tescil - Kesin Hüküm


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi
1998/1473
1998/1279
1998-03-27

Taraflar arasında genel kadastro ile oluşan tapunun, tapu kaydına dayanarak açılan iptali davası sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 1196 parsel sayılı 592 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz tapu kaydı nedeniyle davalı adına tesbit edilmiş ve tesbit kesinleşmiştir. Davacı Hazine tapu kaydına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli parselin davacı Hazine adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Kural olarak tapu kayıtlarının çatışması halinde doğru temele dayanan önceki tarihli tapuya değer verilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir. Ancak, dava konusu olayda davalı tescil ilamı ile oluşan tapu kaydına dayanmıştır. Hazine tescil ilamında taraftır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 237. maddesi gereğince kesin hüküm taraflar yönünden bağlayıcıdır. Bu durumda genel kuralın bu olayda uygulanması da mümkün değildir. Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olduğundan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 27.3.1998 günüde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
tapu kadastro iptal tescil hazine kesin hüküm tescil ilamı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları