ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemi

25-09-2020 - 808

Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi
2015/4172
2016/205
2016-01-12

Özet:

  • Dava, mirasçılık belgesi istemine ilişkindir.
  • Murisin vefatıyla mirasının 1/2'sinin babasına, 1/2'sinin annesine kalacağı, bu payların da kendi mirasçılarına intikal edeceği gözetilmeksizin miras paylarının yanlış hesaplanması,
  • Ayrıca mirasçılardan L.K.nin Suriye uyruklu olması nedeniyle 28.05.1927 günlü, 1062 sayılı Kanun gereğince Suriye uyruklular için çıkarılan 01.10.1966 günlü 6/7104 ve 25.09.1967 günlü 6/8890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararlara göre çıkarılan yönetmelikler gereğince gayrimenkuller yönünden mirasçılığı sınırlandırılmış olduğundan L.K. hakkında bahsedilen kısıtlamaların mirasçılık belgesinde gösterilmemesi doğru görülmemiştir.

 

Davacı vekili tarafından, 25.11.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; Mirasçılık belgesi verilmesine dair verilen 17.04.2009 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve ihbar olunan Kırıkhan M.. M.. vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, mirasçılık belgesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, müvekkilinin kardeşi ve murisi İ.. K..'ın 16.11.2001 tarihinde vefat ettiğini belirterek mirasçılık belgesi verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davacı vekili, murisin bir kısım kardeşlerinin ana ayrı olarak üvey olduğunu, tüm kardeşlerin eşit pay almasının doğru olmadığını, yine murisin ölen özkardeşlerinden eşleri sağ olanların olduğunu ve sağ kalan eşlerine pay verilmediğini belirterek hükmü temyiz etmiştir.

İhbar olunan Kırıkhan Malmüdürlüğü vekili, L.. K..'ın Suriye uyruklu olmasından dolayı kendisine bırakılan miras hissesinin Hazine'ye kalması şeklinde karar verilmesi gerektiğini belirterek hükmü temyiz etmiştir.

Murisin vefatıyla mirasının 1/2'sinin babasına, 1/2'sinin annesine kalacağı, bu payların da kendi mirasçılarına intikal edeceği gözetilmeksizin miras paylarının yanlış hesaplanması, ayrıca mirasçılardan L.. K..'ın Suriye uyruklu olması nedeniyle 28.05.1927 günlü, 1062 sayılı Kanun gereğince Suriye uyruklular için çıkarılan 01.10.1966 günlü 6/7104 ve 25.09.1967 günlü 6/8890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararlara göre çıkarılan yönetmelikler gereğince gayrimenkuller yönünden mirasçılığı sınırlandırılmış olduğundan L.. K.. hakkında yukarıda bahsedilen kısıtlamaların mirasçılık belgesinde gösterilmemesi doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi..

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
miras belge mirasçılık mirasçılık belgesi muris dava suriye uyruklu
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları