ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "mahkemece" içeren kararlar

'mahkemece' için Arama Sonuçları:

09-10-2020 - 350

Yaşam Süresinde Dikkate Alınacak Tablo
Mahkemece, davacının cismani zararının belirlenmesi için alınan bilirkişi raporunda TRH-2010 yaşam tablosu esas alınarak hesaplama yapılmış olup mahkemece bu doğrultuda karar verilmiştir....

Devamını oku

09-10-2020 - 646

Destekten Yoksun Kalanın Öğrenci Olması
Muteveffanın Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olup, 18.11.2014 tarihinde mezun olacağının belirtilmesine rağmen, mahkemece hükme esas alınan...

Devamını oku

09-10-2020 - 664

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargı Yolu
Davacı, davalı Belediyeyi hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler. Kamu tüzel kişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkilerin kullanılması sırasında oluşan zararlar, niteliği itibariyle hizmet kusurundan...

Devamını oku

09-10-2020 - 499

Desteğin Yurtdışında Yaşıyor Olması - Tazminata Esas Ücret
Öncelikle davacı tarafın destek Sevgi nin aylık gelirine ilişkin sunduğu belgelerin yeminli tercümeleri yerine, mahkemece desteğin Danimarka da çalıştığı işyerinden kaza tarihi itibariyle aylık kazancına...

Devamını oku

09-10-2020 - 683

Kararın Gerekçesi İle Sonucu Arasındaki Çelişki
Mahkemece elde ki dosyada üç ayrı davalı bulunmasına rağmen hükmün (1) nolu bendinde -... davalıdan alınarak davacıya verilmesine- şeklinde karar verilmiştir. Kararın gerekçesi ile sonucu arasında...

Devamını oku

09-10-2020 - 553

İşgöremezlik Tazminatı - Maluliyet Tespiti
Kaza neticesinde davacının maruz kaldığı yaralanmaya ilişkin olarak alınan, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen 19.02.2016 tarihli rapor mahkemece benimsenmiş olup...

Devamını oku

09-10-2020 - 504

Trafik Kazası - Rücu - Menfi Tespit
Mahkemece makine mühendisi bilirkişiden alınan raporda, davacıya ait aracın keşfen incelenmesi sonucu kazaya karışmadığı yönünde görüş bildirilmesi nedeniyle davanın kısmen kabulüne karar...

Devamını oku

09-10-2020 - 687

Trafik Kazası - Raporlar Arasındaki Çelişki
Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunda davacının maluliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan Üniversite Araştırma ve Uygulama...

Devamını oku

09-10-2020 - 662

Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporunun Çelişmesi
Resmi makamlarca tutulan kaza tespit tutanaklarının aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belge olarak kabulü gerekir. Hükme esas alınan rapor ile kaza tespit tutanağı arasında mübayenet bulunduğu...

Devamını oku

10-10-2020 - 511

Hatır Taşıması İndirimi - Faiz Başlangıcı
İnceleme konusu olayda, davalı karşı araç sürücüsü hatır taşıması indirimi savunmasında bulunmuş olup davacı, davalı idaresindeki değil davalı idaresinde bulunan diğer araç içerisinde yolcu...

Devamını oku

10-10-2020 - 460

Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Maddi Kayıplar
Davacı vekili dava dilekçesinde davacının dava konusu kaza nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kaldığını ve bu sebeple ekonomik kaybı olduğunu belirtmiş, delil listesinde de buna ilişkin delillere dayanmıştır....

Devamını oku

31-01-2021 - 525

Trafik Kazası - Tazminat - Davacıya Belgeleri Sunması İçin Verilen Sürenin İhtarı
Dava konusu olayda; davacı, söz konusu kazada yaralanma nedeniyle, karşı aracın trafik sigortacısı davalıdan maddi tazminat talep etmektedir. Mahkemece davacı vekiline, duruşmada, -Müvekkilini Mahkememizde...

Devamını oku

02-05-2021 - 189

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Objektif Koşulları Taşımadığı İddiasını Sadece İşçi İleri Sürebilir - İşveren Bu Hususu İleri Süremeyeceği Gibi Mahkemece Resen Dikkate Alınamaz
Uyuşmazlık taraflar arasındaki iş sözleşmesi nedeni ile davacının bakiye süre ücret alacağına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır. Sözleşmenin belirsiz süreli olduğu hususu davalı tarafça ileri...

Devamını oku

04-12-2021 - 101

İhale Sırasında Taşınmaz Hakkında Mahkemece Verilmiş Tedbir Kararı Olmasının Fesat Sayılıp Sayılmayacağı Hakkında
İİK nun 134/2. maddesi göndermesi ile uygulanması gereken Türk Borçlar Kanununun 281. maddesi uyarınca kanuna veya ahlâka (adaba) aykırı şekilde ihaleye fesat karıştırılmış olması ihalenin feshi sebebidir. İhalenin...

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:40 - 197

Ödememe Protestosunun Çekilmemesi Hususu Mahkemece Resen Dikkate Alınmalıdır
Somut olayda, takibe konu olan 200.000 TL ve 420.000 TL bedelli iki adet bonoda, şikayette bulunan borçlunun, lehtar (birinci ciranta) olduğu görülmektedir. Bu durumda, yetkili hamil olan alacaklının, borçlu ciranta hakkında takip yapabilmesi için, bononun keşidecisine ödememe protestosu ...

Devamını oku