ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "Madde" içeren kararlar

'Madde' için Arama Sonuçları:

26-09-2020 - 834

Faillik - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma
Sanığın uyuşturucu madde satın almak isteyen kişi ile uyuşturucu maddeyi satan inceleme dışı diğer sanığın irtibatını sağlayarak alışveriş sırasında da yanlarında bulunmak suretiyle TCK nın 37/1. maddesi anlamında, -fail- olarak suça iştirak ettiği gözetilmeden TCK nın 39. maddesi gereğince yardım eden sıfatındaki kişi olarak nitelendirilerek eksik ceza...

Devamını oku

26-09-2020 - 439

Müsadere - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma
Hükmün müsadereye ilişkin kısmında ilgili yasa maddesinin TCK nın 54/4. maddesi olması gerekirken, TCK nın 54/1. maddesi gereğince hüküm kurulması ve suça konu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

27-09-2020 - 1348

Uyuşturucu Ticareti - Hassas Terazinin Çalışıp Çalışmaması
Olay tutanağına göre, 43,5 ve 7,3 gr metamfetamin olduğu belirtilen maddenin kriminal müdürlüğünün vezin açma tutanağına göre 6 gr ve 0,5 gram olarak belirtildiği halde bu husus tartışılmadan hüküm kurulması, kriminal raporuna göre incelemeye giden maddelerin toplam miktarı belirtilerek metamfetamin ve kokain içerdikleri belirtilmesine rağmen, net olarak ne kadar...

Devamını oku

26-09-2020 - 352

Uyuşturucu Madde Bulundurma - Önleme Araması
Oluş ve dosya içeriğine göre, söz konusu bakkalda ihbar üzerine önleme araması kararına dayanarak yapılan aramada sanığın üzerinde ve tezgah altında uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında, iş yerinde arama yapılabilmesi için CMK nın 119. maddesi uyarınca hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde...

Devamını oku

26-09-2020 - 399

Uyuşturucu Madde Ticareti - İki Rapor Arasındaki Çelişki
Bu aşamada iki rapor arasındaki çelişkinin bilimsel olarak gerekçesini içerecek şekilde yeni bir inceleme yaptırılmak suretiyle rapor aldırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeyerek eksik araştırma ile hüküm kurulması kanuna aykırıdır....

Devamını oku

26-09-2020 - 428

Uyuşturucu Madde Ticareti - Müsadere
İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından suç konusu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 556

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma
Kendisinde ve evinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine, diğer sanığın evinden özel geçiş yolu olan bodrum katında ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgisinin bulunduğuna veya bu sanığın suçlarına iştirak ettiğine ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşen, kuşku sınırlarını aşan yeterli delil bulunmad...

Devamını oku

26-09-2020 - 537

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Etkin Pişmanlık
Ev ve müştemilat konusunda arama kararı bulunmadığı aşamada sanığın şüphe üzerine kapıya gelen kolluk görevlilerine evde bulunan uyuşturucu maddeyi teslim ederek suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım etmesi sebebiyle TCK nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır....

Devamını oku

26-09-2020 - 681

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Zincirleme Suç
Sanığın uyuşturucu madde sattığına ilişkin edinilen bilgiler üzerine, gizli soruşturmacıların 14/04/2014 ve 19/04/2014 tarihlerinde sanıktan esrar ve sentetik kannabinoid satın aldıkları; ...

Devamını oku

26-09-2020 - 449

Uyuşturucu Ticareti - Uyuşturucu Madde Bulundurma
Suç tarihinde söz konusu şahsın, K... Caddesi sol tarafında bulunan binanın 1. katında -Ercan ile sivri lakaplı Mehmet ve ismi bilinmeyen üçüncü kişinin birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde sattıkları ve ikamette silah bulundurdukları* şeklindeki ihbarı üzerine kolluk görevlilerinin mahkemeden alınan arama kararına istinaden belirtilen adrese gittikleri, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 417

Yök Kanunun Bazı Maddeleri Hakkında İptal Talebi
7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 4. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen 23. maddesinin (c) fıkrasında yer alan......

Devamını oku

25-09-2020 - 352

Zehirli Madde İmal Ve Ticareti Suçu
Adliyede sözleşmeli personel olarak çalışan sanığın, suç tarihinde açık ceza infaz kurumunda hükümlü olan ve adliyede çalışan hükümlü tanığa kontrole tabi 6 kutu tıbbi ilacı adliyede satarken suç üstü yapılarak yakalandığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 43/1. maddesinde yer alan...

Devamını oku

25-09-2020 - 698

Sanığın Yasal Sürede İhtara Karşı Başvuru Yapmaması
Dosya kapsamına göre; sanığa Diyarbakır Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünün çağrı davetnamesi ile 10 gün içerisinde adı geçen müdürlüğe gelmesi konusunda ihtarda bulunulduğu; ancak sanığın yasal sürede herhangi bir başvuru yapmaması üzerine, sanığa tekrar yeni bir süre verilerek başvuru yapması ...

Devamını oku

25-09-2020 - 689

Uyuşturucu Madde Bulundurma
Sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen net 0,13 gram esrarı kullanma dışında, başkasına satma veya devretme amacıyla bulundurduğuna dair, savunmasının aksine mahkumiyetini gerektirir yeterli ve kesin delil olmadığı ve bu husus mahkemece kabul edilerek sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde ...

Devamını oku

25-09-2020 - 384

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme
Mağdur çocukların alkollü içki tükettiklerine dair bir raporun bulunmaması ve mağdur ... in soyut iddiası dışında, sanığın atılı suçun işlediğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı biçimde hüküm kurulması kanuna aykırıdır....

Devamını oku

25-09-2020 - 384

Savcı veya Tanık Olmadan Yapılan Arama
Somut olayda, sanığın narkotik madde sakladığına yönelik ihbar üzerine Cumhuriyet savcısının yazılı arama emri gereğince belirtilen yerde yapılan aramada ofis masasının üst bölgesinde sonradan yapılan gizli bölme içerisinde 6 paket halinde toz esrarın bulunduğu, ...

Devamını oku

27-09-2020 - 482

Yurt Dışı Borçlanması - Emeklilik
Yerel Mahkemenin, davacının yaşlılık aylığına esas sigortalılık süresinin hesabında, daha önce sigortalı olarak Türkiye de tescili olmayanların 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. maddesinin yürürlük tarihinden sonra, yürürlük tarihinden öncesine ait devreye ilişkin olarak yapacakları borçlanmaların, Geçici 81. madde uygulamasında gözetilmesi gerektiğini kabul...

Devamını oku

27-09-2020 - 603

Uyuşturucu Maddelerin Miktar İtibariyle Kullanma Sınırları
Uyuşmazlık; sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu mu yoksa kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir. Sürücülüğünü tanığın yaptığı, sanığın da içinde bulunduğu araçta yapılan aramada; sanığın oturduğu sağ ön koltuğun önündeki paspasın üzerinde bulunan poşette, 40 adet -MDMA...

Devamını oku

27-09-2020 - 709

Fiili Ayrılık - Boşanma - Kusur - Tazminat
Erkeğin açtığı boşanma davası, Türk Medeni Kanununun 166/4. maddesinde yer alan fiili ayrılık sebebine dayanmaktadır. Mahkemece de, erkeğin boşanma davası bu sebeple kabul edilmiştir. Erkek tarafından açılan ilk boşanma davasının feragat nedeniyle 16.2.2011 tarihinde reddedildiği ve kesinleştiği, üç yıllık süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulamadığı...

Devamını oku

24-09-2020 - 476

Uyuşturucu Madde - Tanığın Sonradan Beyanından Dönmesi
Tüm dosya kapsamına göre; iletişimin dinlenmesi, izlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kapsamında ... isimli şahsın uyuşturucu madde satacağı bilgisi alınması üzerine yapılan takipte ... ün indiği aracın park halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine kolluk görevlilerin şahısların yanlarına yaklaştıklarında araç ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1051

Uyuşturucu Madde Ticareti - Delil Yetersizliği
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu yönünden mahkemenin takdirine göre delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken, değişen suç vasfına göre sanığın kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırı dır....

Devamını oku

24-09-2020 - 676

Uyuşturucu Madde Ticareti - Delil
Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen ve kullanıcılar tarafından da herhangi bir isnatta bulunulmayan ve aleyhinde iddia bulunmayan sanığın ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgisi bulunduğuna ve bunu sattığına ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı ...

Devamını oku

24-09-2020 - 556

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme - Alkol
Dosya kapsamına göre sanığın savunmasının aksine, alındığı iddia edilen madde ele geçirilememiş olduğu gibi mağdurların alkol kullanımının da teknik usullerle tespit edilememiş olması karşısında, mağdurlar ..., ..., ... ve ... e alkol sattığına ilişkin, mağdur ... ın kollukta alınan ve sonradan döndüğü soyut beyanı dışında, her ...

Devamını oku

23-09-2020 - 400

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma
Olayda 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değişik TCK nın 191. maddesinin 5. fıkrasının uygulanma şartları bulunmamakla birlikte, bu suç nedeniyle doğrudan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 703

Uyuşturucu Madde Ticareti - Etkin Pişmanlık
Sanık hakkında TCK 192/3 maddesi gereğince etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği ve eylemlerinin tek suç veya iki ayrı suç ya da zincirleme suç oluşturup oluşturmadığı tartışıldıktan sonra sanığın iddianamelerde anlatılan eylemleri birlikte değerlendirilerek mükerrer mahkûmiyete neden ...

Devamını oku

23-09-2020 - 464

Uyuşturucu Madde Ticareti - Zorunlu Müdafii
Sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan suç tarihi itibariyle TCK nın 188/3 maddesinde öngörülen hapis cezasının alt sınırına göre zorunlu müdafii tayini gerekmemekte ise de, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 595

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti
01.07.2013 ve 03.08.2013 tarihli eylemlerinin müstakil suçlar olup olmadıkları, bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenip işlenmedikleri, zincirleme suçu oluşturup oluşturmadıkları, buna bağlı olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK nın 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 586

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Müsadere
Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan uyuşturucu maddelerin TCK nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesi yerine TCK nın 54/1. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 666

Uyuşturucu Madde Nakletme
Arama ve el koyma tutanağı içeriği, tutanak tanıklarının ve sanıkların beyanları ile dosyadaki tüm bilgi ve belgelere göre, sanığın -uyuşturucu madde nakletme- suçunu işlediği sabit olduğu gözetilmeden atılı suçtan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 333

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu
Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse veya daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazı ...

Devamını oku

23-09-2020 - 361

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Erteleme Süresi
Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen TCKnın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen -Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar ...

Devamını oku

23-09-2020 - 621

Uyuşturucu - Gizli Soruşturmacı
Dosya kapsamına göre; sanıkların atılı suçlamayı ve fiziki takip tutanaklarının içeriklerini kabul etmediklerini savunmaları karşısında; suç tarihi itibariyle CMK 139. madde anlamında gizli soruşturmacı görevlendirmesinin ancak örgütlü suçlarda mümkün ise de dosya kapsamındaki olaylarda gizli soruşturmacıların adli ...

Devamını oku

23-09-2020 - 709

Uyuşturucu Madde Ticareti - Zincirleme Suç
Sanığın 17/01/2018 tarihli eyleminden başka uyuşturucu madde satma veya başkasına verme gibi bir eyleminin bulunduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında TCK nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayin edilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 872

Uyuşturucu Madde - Ekspertiz Raporu
Hükme esas alınan ele geçirilen suç konusu uyuşturucu madde ile ilgili ekspertiz raporunun dosyada bulunmadığı anlaşıldığından, ekspertiz raporunun varsa aslı veya onaylı örneğinin dosya içerisine konulması, uyuşturucu madde ile ilgili ekspertiz raporu yoksa uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alınması ve ...

Devamını oku

23-09-2020 - 452

Uyuşturucu Madde Ticareti - İştirak
TCK nın 188/5. maddesinin uygulanabilmesi için TCK nın 188/3. maddesinde öngörülen seçimlik hareketlerden birinin üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesinin gerektiği, somut olayda sanıklar......in ele geçirilen esrarı naklettikleri, sanık ...in ise bu esrarı sanıklara temin eden kişi olduğu bu nedenle ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1261

Uyuşturucu Madde Ticareti - Soyut Tanık Beyanı
Üzerlerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçirilemeyen, hiçbir aşamada suçu kabul etmeyen sanıkların ele geçen uyuşturucu maddeler ile ilgileri olduğuna dair soyut tanık beyanı dışında, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıkların ...

Devamını oku

23-09-2020 - 580

Uyuşturucu Ticareti - Etkin Pişmanlık
Olay tutanağı içeriğine göre kullanma sınırları içerisinde kalan esrar maddesi ile yakalanan sanığın elindeki maddeleri ev sahibi olan ve yargılamanın devamında diğer sanık ... olduğu anlaşılan kişinin baskısıyla tanıklara götürdüğünü beyan ettiği ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyetine yeterli delil ...

Devamını oku

23-09-2020 - 509

Uyuşturucu Madde Ticareti - Avukatlık Ücreti
1136 sayılı Kanunun 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanıklar ... ve ... lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 624

Suçun Niteliğinin Değişmesi
İddianame içeriğine ve sevk maddelerine göre, sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...ye yönelik ayrı ayrı yaralama suçlarından açılmış bir dava bulunmadığı gözetilmeden, iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmayıp, dava açılmayan yaralama suçlarından sanıklar hakkında ayrı ayrı mahkumiyet kararları ...

Devamını oku

23-09-2020 - 419

Suriye Vatandaşı - Kimlik Tespiti - Geçici Koruma
Sanıkların Suriye vatandaşı olduğu ve kendi beyanlarına göre kimlik bilgilerinin tespit edilmiş olduğunun anlaşılması, bu aşamada Suriye ye yönelik adli yardımlaşma taleplerine Dışişleri Bakanlığınca yapılacak bildirime kadar ara verilmesi karşısında, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 459

Hapis Cezası - Para Cezası - Kazanılmış Hak
Bozma öncesi verilen 19.12.2013 tarih, 2013/562 esas ve 2013/850 karar sayılı hükümde, sanık hakkında verilen 2 ay 15 gün hapis cezası, TCK 50/1.a maddesi gereğince 1.500 TL adli para cezasına çevrildiği halde, temyiz incelemesine konu hükümde; sonuç ceza 2 ay 15 gün hapis olarak belirlenmek suretiyle sanığın ...

Devamını oku

04-10-2020 - 434

Uyuşturucu Ticareti - Kullanmandan Ayrıca Ceza Alması
Sanığın sübut bulan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ayrıca soruşturma yapılarak kamu davası açıldığı ve karara bağlandığı göz önüne alınarak sanığın sübut bulmayan uyuşturucu...

Devamını oku

09-10-2020 - 645

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargı Yolu
Davacı, davalı Belediyeyi hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler. Kamu tüzel kişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkilerin kullanılması sırasında oluşan zararlar, niteliği itibariyle hizmet kusurundan...

Devamını oku

10-10-2020 - 526

İşçinin Eleştiri Sınırları İçerisinde Kalan Söz ve Davranışları - Fesih
İş Kanununda, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır....

Devamını oku

10-10-2020 - 587

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma - Zamanaşmı
Karayolları Trafik Kanunununda öngörülen ceza zamanaşımı süresinin uygulanması için kamu davasının açılmış olması veya mahkumiyet kararı verilmiş bulunması aranmamakta olup cezayı gerektiren...

Devamını oku

13-02-2021 - 669

Örgüte Üye Olma - YPS - İkrar - Devletin Birliği ve Bütünlüğünü Bozma
Yüksekova lisesi öğrencilerinin havai fişekli, taşlı ve molotoflu şekilde eylemlere katılımlarını sağlayan, okula silah ve hücum yeleği ile gelerek diğer öğrencileri örgüte kazandırmaya çalışan, Yüksekova ilçesindeki toplumsal...

Devamını oku

20-02-2021 - 337

Kararın Gerekçeli Olması Zorunluluğu
Yargıtayın gerekçelerde tutarlılık denetimini yapabilmesi için; kararın dayandığı tüm olguların, bu olgular değerlendirilerek mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ile mağdur ve tanık anlatımlarına ilişkin...

Devamını oku

27-02-2021 - 213

Üzerinde Uyuşturucu Maddeye Rastlanmayan Sanığın Sadece Kendi Soyut Beyanıyla Cezalandırılamayacağı
Kendisinde uyuşturucu madde ele geçirilemeyen, kullandığını belirttiği maddenin uyuşturucu niteliğinde olup olmadığı tespit edilemeyen ve uyuşturucu madde kullandığı teknik yöntemlerle de belirlenmeyen...

Devamını oku

27-02-2021 - 175

Uyuşturucu Madde Nakletme - Cezaevine Uyuşturucu Sokma - Fikri İçtima
Cezaevinde tutuklu bulunan kardeşini ziyaret etmek için cezaevine geldiğini belirten sanığın beraberinde getirdiği eşyalar üzerinde jandarma görevlileri tarafından yapılan arama sonucunda, ayakkabı...

Devamını oku

08-03-2021 - 190

Firar Suçu
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde...

Devamını oku

23-04-2021 - 154

Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma - Baraj Sebebiyle Taşınmazdan Yararlanmanın Mümkün Olmaması - Valilik Komisyonuna Başvurunun Dava Şartı Olduğu
Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/6. maddesine dayanan baraj için yapılan kamulaştırma sonucu çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulması nedeniyle, taşınmazdan ekonomik ve sosyal...

Devamını oku

24-04-2021 - 244

Mahkeme Tarafından Kanun Yolu Süresinin Hatalı Belirtilmesi Sonucunda Bu Süre İçerisinde Yapılan Temyiz Başvurusu Süresinde Kabul Edilmelidir
Anayasanın 36, 40/2 ve 6100 sayılı HMK nın 297. maddelerinde yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, mahkemelerin kararlarında ilgililere başvurulabilecek kanun yollarını, başvuru mercilerini ve başvuru sürelerini...

Devamını oku

26-04-2021 - 155

Kooperatiften İhraç Kararı - Menfaati Zıt Taraflara Avukatlık Hizmeti Verilemeyeceği
Avukat, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, teklifi reddetmek zorunluluğundadır. Bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar. Davada...

Devamını oku

02-05-2021 - 141

İmar Uygulamalarının Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi - Tapu İptal ve Tescil
7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Eklenen bu hükme göre, 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamında yapılmış imar...

Devamını oku

07-05-2021 - 143

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Etkin Pişmanlık – Tekerrür - İkinci Kez Mükerrerliğe Esas Alınma
Sanık hakkında şartları oluşmadığı halde TCK nın 192/3 maddesi uyarınca etkin pişmanlık uygulanmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Mülga 765 sayılı...

Devamını oku

10-05-2021 - 189

Dava Tarihinde Yürürlükte Olup da Yargılama Sırasında İptal Edilen Hüküm Nedeniyle Davacı Aleyhine Yargılama Giderine ve Vekalet Ücretine Hükmedilemez
Tapu iptali ve tescili isteminde davanın dayanağı olan kanun maddesinin, davadan sonra ancak iş bu dava kesinleşmeden önce başka bir kanun maddesi ile iptal edilmesi nedeniyle artık davalı vekilinin esasa ilişkin...

Devamını oku

11-05-2021 - 171

İhalenin Feshi - Kıymet Takdiri Raporunun Şirketin Önce Bilinen Adresine Sonra Ticaret Sicilindeki Adrese TK 35 e Göre Yapılmasının Akabinde Satış İlanı Doğrudan TK 35 e Göre Tebliğ Edilebilir
Daha önce borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı olan adresine çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi üzerine kıymet takdir raporu Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebliğ edildiği için satış ilanı tebligatının doğrudan borçlu ...

Devamını oku

25-05-2021 - 185

İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatına Hangi Hallerde Hükmedilebilir
Somut uyuşmazlıkta ilk derece mahkemesince eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle tazminat koşullarının oluşmadığı kabul edilerek talebin reddine karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince ise davalı işveren tarafından 4857 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde...

Devamını oku

06-06-2021 - 168

Yüklenicinin İşçilere Ödediği Kıdem Tazminatına İlişkin İşverene Karşı Rücu Davası Açması
Sözleşme hükümlerine göre ücret içinde yer alan kıdem ve ihbar tazminatı ile sair işçi alacaklarının işçiye ait olduğu, işçiye ödenmediği takdirde sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle yüklenicinin bu miktar kadar sebepsiz zenginleşeceği izahtan varestedir....

Devamını oku

06-06-2021 - 158

Geçit Hakkı Kurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler - Yargılama Giderinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği
Mahkemece, davacının kullandığı taşınmazın yola cephesinin bulunduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmişse de; bilirkişi raporlarında davacının sınırdaş olduğu yolun eğimi nedeniyle kullanıma elverişli olmadığı belirtildiğinden, ...

Devamını oku

06-06-2021 - 466

İmar Kirliliği - Zincirleme Suç
Sanık hakkında aynı yerle ilgili olarak düzenlenen her üç yapı tespit ve tatil zaptının, inşaatın farklı yapım aşamalarına ilişkin olması, imar kirliliğine neden olma suçunun işleniş biçimi ile özellikleri gözetildiğinde sanığın gerçekleştirdiği üç eylem arasında ...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 04:52 - 149

Vahim Nitelikli Silah - Özel Norm
Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:22 - 163

TMK Madde 713/2 ye Göre Açılan Davalarda Kayıt Malikine Kayyım Tayini ile Davanın Yürütülmesinin Mümkün Olmadığı
Kabule göre de; kural olarak, tapu iptali ve tescil davalarında, dava kayıt malikine, kayıt maliki ölmüş ise, saptanacak mirasçılarına yöneltilerek açılır. TMK nin 713/2. maddesi uyarınca açılan tapu iptali ve tescil davalarında,...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 09:22 - 79

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Amacı
Öte yandan, amacı somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:14 - 599

Arama Kararı Olmaksızın Kaba Üst Araması Yapılması - Cüzdandan Uyuşturucu Madde Çıkması - Hukuka Aykırı Delil
Sanık ...nin üzerinde yapılan arama işleminin hukuka aykırı, sanık ...a ilişkin arama işleminin ise hukuka uygun olduğu sonucuna ulaşılması karşısında, sanık ... ile tanık ...da hukuka uygun olarak ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin hükme...

Devamını oku