ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargı Yolu

09-10-2020 - 882

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargı Yolu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11938
2019/5344
2019-04-30

Özet:

  • Davacı, davalı Belediyeyi hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir.
  • Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler.
  • Kamu tüzel kişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkilerin kullanılması sırasında oluşan zararlar, niteliği itibariyle hizmet kusurundan kaynaklanan zararlar olup, bu zararların tazmini amacıyla hizmet kusurlarına dayalı olarak İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’un 2. maddesi hükmü uyarınca idari yargı yerinde tam yargı davası ikame edilmesi gerekmektedir. Hukuk Genel Kurulu'nun 04/11/2015 tarih 2015/17-86 Esas, 2015/2364 Karar sayılı kararı da bu yöndedir.
  • Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden (re'sen) dikkate alınması zorunludur. O halde mahkemece, davalı bakımından davanın yargı yolu caiz olmadığından dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekir.

-K A R A R-

Davacı vekili, kazaya konu yerde gerekli güvenlik önlemleri ve bariyerlerin sağlanmaması nedeniyle meydana gelen kazada davacıların murisi...'in vefat ettiğini belirterek, ... için 50.000,00 TL manevi, 100,00 TL maddi, ... için 100,00 TL maddi, 40.000,00 TL manevi, diğer davacılar için 40.000,00'er TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiş, maddi tazminat talebini yargılama esnasında Medine için 7.406,45 TL, araç hasarı için 1.825,00 TL olarak arttırmıştır.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece,... için 7.406,45 TL maddi 15.000,00 TL manevi, diğer davacılar için 7.500,00'er TL manevi tazminat ile 1.825,00 TL araç hasar bedelinin davalılardan tahsiline, Devlet Demiryolları aleyhine açılan davanın reddine, ...'nın destek tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı, davalı ... Belediyesi'ni hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler. Kamu tüzel kişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkilerin kullanılması sırasında oluşan zararlar, niteliği itibariyle hizmet kusurundan kaynaklanan zararlar olup, bu zararların tazmini amacıyla hizmet kusurlarına dayalı olarak İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’un 2. maddesi hükmü uyarınca idari yargı yerinde tam yargı davası ikame edilmesi gerekmektedir. Hukuk Genel Kurulu'nun 04/11/2015 tarih 2015/17-86 Esas, 2015/2364 Karar sayılı kararı da bu yöndedir.

Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden (re'sen) dikkate alınması zorunludur. O halde mahkemece, davalı bakımından davanın HMK 114/1-b. maddesi gereğince yargı yolu caiz olmadığından HMK 115/2. maddesi gereğince dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2-Bozma neden ve şekline göre davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'na geri verilmesine 30/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
davalı yargı manevi hizmet karar maddi mahkemece temyiz görev maddesi hukuk davanın idari reddine
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları